28 ianuarie 2022
Transport internaţional de persoane cu autocarul

Transport internaţional de persoane cu autocarul

transpTransportul joacă un rol vital în societate și în economie. Calitatea vieții noastre depinde de un sistem de transport eficient și accesibil. În același timp, transportul reprezintă o sursă esențială de presiuni asupra mediului în Uniunea Europeană (UE) și contribuie la schimbările climatice, poluarea aerului și a zgomotul. De asemenea, se ocupă de benzi mari de teren și contribuie la extinderea urbană, fragmentarea habitatelor și sigilarea suprafețelor.

Transportul consumă o treime din întreaga energie finală în Uniunea Europeană. Cea mai mare parte a acestei energii provine din petrol, ceea ce înseamnă că transportul este responsabil pentru o mare parte din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE și contribuie în mod semnificativ la schimbările climatice. În timp ce majoritatea sectoarelor economice, cum ar fi producția de energie electrică și industria, și-au redus emisiile începând cu anul 1990, cele din transporturi au crescut. Ele reprezintă acum peste un sfert din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE. O inversare a acestei tendințe nu este în prezent vizibilă. Aceasta face că sectorul transporturilor să constituie un obstacol major în atingerea obiectivelor UE privind protecția climei. Autoturismele, camionetele, camioanele și autobuzele produc mai mult de 70% din emisiile globale de gaze cu efect de seră generate de transport. De asemenea, transportul continuă să fie o sursă importantă de poluare a aerului, în special în orașe. Poluanții atmosferici, cum ar fi particulele și dioxidul, dăunează sănătății umane și implicit mediului. Deși poluarea aerului din transporturi a scăzut în ultimul deceniu din cauza introducerii standardelor de calitate a carburanților, standardele Euro privind emisiile vehiculelor și utilizarea tehnologiilor mai curate, concentrațiile de poluanți atmosferici sunt încă prea ridicaţi.

Reducerea efectelor negative ale transportului este un obiectiv important al politicii UE. Principalele direcții de activitate sunt transferarea transportului către modurile cele mai puțin poluante și cele mai eficiente, utilizarea tehnologiilor de transport mai durabile, a combustibililor și a infrastructurii și asigurarea faptului că prețurile transporturilor reflectă pe deplin impactul negativ asupra mediului și sănătății.

Documentele strategice ale UE se concentrează asupra decarbonizării transportului. Strategia Comisiei Europene din 2018 ” O plană curată pentru toți: o viziune strategică europeană pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere al climatului ” urmărește să traseze calea pentru o tranziție către emisiile de gaze cu efect de seră “net zero” UE până în 2050. În ceea ce privește transporturile, aceasta subliniază necesitatea unei abordări sistemice, subliniază importanța trecerii la modurile cu emisii reduse de carbon și vehiculele cu emisii zero, subliniază rolul central al electrificării și al surselor regenerabile de energie și impune eficiență operațională îmbunătățiri. De asemenea, solicită o planificare urbană mai bună și pentru a realiza beneficiile pe deplin ale transportului public. În mod similar, din 2016, “Strategia europeană pentru mobilitate cu emisii scăzute””a identificat un sistem de transport mai eficient, introducerea rapidă a combustibililor cu emisii scăzute și tranziția spre vehicule cu emisii reduse și cu emisii zero, ca domenii prioritare de acțiune.

În plus, legislația UE abordează în mod direct impactul transportului asupra mediului și asupra sănătății prin stabilirea unor reguli obligatorii. Acestea includ limitele de emisie pentru autoturisme, autoutilitare, camioane și autobuze, cerințele specifice privind combustibilii pentru transport și hărțile acustice și planurile de acțiune privind gestionarea zgomotului pentru infrastructurile majore de transport, cum ar fi aeroporturile.

Astfel cele mai vizate în acest caz sunt în principiu agenţiile de transport internaţional persoane, întrucât condiţiile necesare care trebuie să fie îndeplinite de către acestea pentru a putea activa pe piaţa sunt în primul rând introducerea unor mijloace de transport în conformitate cu reglementările actuale.

 

Să luăm ca exemplu un transportator internaţional de persoane, precum agenţia Romfour. Romfour este o agenţie de transport internaţional de persoane, dar şi o agenţie de transport internaţional colete care a reuşit într-o perioadă scurtă de timp să se ridice la standardele impuse de lege, datorită serviciilor de calitate pe care le oferă clienţilor. Mai mult decât atât Romfour Tour SRL nu este doar o agenţie de transport persoane, întrucât oferă publicului servicii complete care includ:

ü      Transport internaţional persoane

ü      Coletărie naţională şi internaţional

ü      Transport Auto pe platformă

ü      Excursii

ü      Bilete de avion

ü      Închirieri auto

De asemenea, Romfour pune la dispoziţia dumneavoastră o listă a tuturor transporturilor pe care aceştia de realizează. Preţurile sunt accesibile, iar dumneavoastră aveţi siguranţa unei călătorii sigure şi profesionale.

 

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial