18 septembrie 2021

TE-AI INUNDAT? Uite ce să faci!

Buletin Informativ – 12.03.2010 Având în vedere faptul că în aceasă perioadă se pot produce inundaţii, atât din precipitaţiile abundente căzute cât şi din topirea zăpezii, vă prezentăm câteva reguli de comportare şi acţiune la inundaţii. Împotriva inundaţiilor, indiferent de cauza lor, este posibil să se asigure măsuri de prevenire şi protecţie astfel încât să se diminueze sau să se elimine acţiunea lor distructivă. REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE LA INUNDAŢII : 1. Când inundaţia vă surprinde acasă, dacă aveţi timp, luaţi următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră: o aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pamânt într-un loc sigur (mobila de curte, unelte de gradină sau alte obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate de apă); o blocaţi ferestrele astfel încat ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care plutesc sau de aluviuni; o evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute; o încuiaţi uşile casei şi ferestrele după ce închideţi apa, gazul şi instalaţiile electrice; 2. Când inundaţia vă surprinde acasă (dacă inundaţia este iminentă) procedaţi astfel: o mutaţi obiectele care se pot mişca, în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele electrice şi împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre locurile de refugiu dinainte stabilite (etaje superioare, acoperişuri, înalţimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor; o în cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei (pe strazi, în şcoli, în parcuri, săli de spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate. 3. Dacă se ordonă evacuarea respectaţi următoarele reguli: o respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în primul rând persoanele din zonele cele mai periclitate; o înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele; o scoateţi animalele din gospodărie ( grajduri, adăposturi ) şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie; o la părăsirea locuinţei luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio, iar pe timp friguros şi îmbrăcăminte mai groasă; o după sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite. 4. La reîntoarcerea acasă respectaţi urmatoarele: o nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră; o nu atingeţi instalaţiile (cablurile, aparatele) electrice; o nu consumaţi apă direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă; o consumaţi alimente numai dupa ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele sanitare; o nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate; o acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii; o executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea malului curăţirea locuinţei şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor; o sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri materiale, alimente, medicamente. REGULI ŞI MĂSURI CE TREBUIESC ÎNDEPLINITE PREVENTIV PENTRU DIMINUAREA EFECTELOR PRODUSE DE INUNDAŢII: • curăţarea, adâncirea, sau realizarea, acolo unde nu sunt, a şanţurilor de preluarea apelor pluviale; • drenarea şi asigurarea curgerii apei către şanţurile de captare astfel încât în gospodării aceasta să nu mai băltească; • regularizarea unor pâraie, curăţirea lor, cât şi a canalelor şi tuburilor colectoare, a vâlcelelor pentru a asigura preluarea eventualilor torenţi formaţi; • crearea de bazine de rezervă pentru captarea viiturilor; • deţinătorilor de construcţii situate pe direcţia viiturilor de pe versanţi, li se recomandă realizarea unor canale de captare şi dirijare a apei; • curăţarea pilonilor de susţinere a podurilor, punţilor şi podeţelor de materialele aduse de viituri, pentru a se evita formarea unor adevarate baraje ce pot afecta împrejurimile sau chiar rezistenţa acestora; • achiziţionarea de saci pentru a putea fi umpluţi cu nisip în scopul protejării împotriva pătrunderii apei sau a întăririi malurilor şi digurilor; • executarea unor lucrări de drenare a apei rezultate din precipitaţii în zonele afectate de alunecări de teren pentru a împiedica pătrunderea acesteia prin crăpăturile formate, în scopul prevenirii reactivării acestora; • întreţinerea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare, protejări de maluri şi diguri; • achiziţionarea la nivelul fiecărei localităţi a unor motopompe, acestea fiind necesare evacuării apei din clădirile instituţiilor şi populaţiei din zonele respective, pentru că în situaţii majore, forţele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă nu sunt suficiente. Compartiment Informare şi Relaţii Publice

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial