22 februarie 2024
ISU Dâmbovița și-a prezentat bilanțul pe 2012

ISU Dâmbovița și-a prezentat bilanțul pe 2012

A. ACTIVITATEA INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENȚĂ „BASARAB I” DÂMBOVIŢA ÎN ANUL 2012.

Zona de competenţă

Subunităţile ISU “Basarab I” Dâmboviţa acţionează pentru limitarea efectelor produse de dezastre în judeţul Dâmboviţa, precum şi în judeţele Giurgiu şi Prahova unde subunităţile noastre asigură un timp de răspuns redus.

Obiectiv prioritar

 Asigurarea managementului situațiilor de urgență, pe tipuri de risc, în zona de competență. Obiective specifice  Realizarea unei intervenții operative, graduale și eficiente în baza unei concepții bine stabilite de întrebuințare a forțelor și mijloacelor avute la dispoziție.  Acordarea asistenței tehnice de specialitate comunităților locale și operatorilor economici.  Gestionarea potențialului logistic și a resurselor financiare. Obiective generale • realizarea unei preveniri cu caracter proactiv în scopul reducerii factorilor de risc, îndeosebi a celor specifici dezastrelor naturale; • îndeplinirea promptă şi de calitate a misiunilor specifice, pe timpul evenimentelor publice de amploare; • ridicarea nivelului pregătirii de specialitate a personalului inspectoratului; • aplicarea cu stricteţe şi permanentă a prevederilor legale şi a strategiei de prevenire şi de combatere a corupţiei în cadrul inspectoratului. • adaptarea permanentă a activităţilor de informare publică şi a conlucrării cu mass-media la cererile situaţiei operative şi sporirea eficienţei acesteia; • comunicarea eficientă pe timpul răspunsului la situaţiile de urgenţă, atât în ceea ce priveşte ISU, cât şi pentru factorii de conducere din cadrul Prefecturii, Consiliului Judeţean, Primării şi Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.

Intervenţiile anului 2012

Dinamica situaţiilor de urgenţă comparativ cu anul 2011

Salvări de persoane (excluzând intervenţiile SMURD)

Persoanele erau decedate înainte de sosirea gărzii de intervenţie la locul producerii evenimentului. În urma intervenției echipajelor inspectoratului au fost protejate bunuri de peste 34.847.000 lei.

Intervenţii SMURD în 2012

• Comparativ cu anul trecut numărul intervenţiilor SMURD a crescut cu 108,2%, de la 2.775 în 2011 la 5.734 în 2012. • Din numărul total al persoanelor asistate 32 au fost predate la alt echipaj, 5.420 au fost transportate la UPU/CPU de către echipajele SMURD și 252 au refuzat transportul la UPU/CPU.

Timpul mediu de răspuns al SMURD a fost în acest an de 9,4 minute, în creștere faţă de cel din anul precedent (8,1 min.), iar timpul mediu de intervenţie de 19,6 minute. Timpul mediu de răspuns în mediul rural a fost de 12,9 minute, iar în mediul urban a fost de 4,1 minute.

Pregătire medicală de urgență

• Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă, la sediul Detaşamentului de Pompieri Pucioasa, a pregătit/evaluat 188 de cursanţi; • În baza Acordului de parteneriat cu Vodafone şi Asociaţia React, privind implementarea campaniei de promovare a măsurilor de prim ajutor în rândul populaţiei, au fost susţinute 40 de cursuri de prim ajutor la școli, licee și operatori economici la care au participat peste 1000 de elevi și salariați; Competiții • În luna septembrie , ISU ”Basarab I” Dâmbovița, a fost reprezentat de un echipaj format din 6 paramedici, la ”Competiția Națională de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat”, desfășurată pe stadionul ASTRA din Ploiești. • Echipajul de paramedici dâmbovițeni a reușit să surclaseze echipaje cu vechime și multă experiență în domeniu, ocupând locul 3 la proba de acordare a primului ajutor calificat, la diferență mică de Mureș și București.

Comunicații și informatică

• S-a asigurat repararea şi menținerea în stare de funcționare la tehnica de radiocomunicaţii și IT, precum și a repetorului radio instalat în punctul Brândușa – comuna Moroieni • S-au introdus în sistem echipamentele de radiocomunicații ce sunt în dotarea autospecialelor primite în cadrul Programului Operațional Regional AXA 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii pentru situații de urgență”. • S-au efectuat testele de funcționare, tip hardware, pentru verificarea echipamentelor ce vor asigura infrastructura SMISU; • S-a asigurat pregătirea personalului în vederea utilizării aplicatiei SMISU; • S-a asigurat suportul tehnic necesar menținerii cerințelor minime tehnice pentru camera tehnică în care sunt instalate serverele pentru sistemul SMISU și echipamentele de comunicații ale inspectoratului. Inspecţia de Prevenire  Desfăşurarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă preponderent la instituţii publice, operatori economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu, la obiective în care se desfăşoară activităţi socio-economice şi culturale la care participă un număr mare de persoane sau la care, cu prilejul activităţilor anterioare, au fost depistate deficienţe grave şi/sau numeroase în aplicarea legislaţiei specifice.  Urmărirea aplicării riguroase a reglementărilor din domeniile apărării împotriva incendiilor.  Determinarea administraţiei publice locale, conducătorilor operatorilor economici şi instituţiilor, structurilor de apărare împotriva incendiilor pentru aplicarea prevederilor legale care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi stabilesc măsurile necesare pentru creşterea nivelului de protecţie a populaţiei şi a bunurilor materiale din zona de competenţă;  Activarea tuturor formelor şi metodelor de informare publică în scopul informării concrete, oportune a cetăţenilor privind riscurile de incendiu şi măsurile de prevenire ce se impun;  Verificarea condiţiilor de calitate a produselor cu rol în securitate la incendiu care sunt introduse pe piaţă în vederea comercializării de către persoane fizice şi juridice;  Verificarea condiţiilor de funcţionare a societăţilor atestate care prestează activităţi în domeniul securităţii la incendiu;  Desfăşurarea de exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire pentru verificarea viabilităţii documentelor operative, cât şi a pregătirii populaţiei la operatorii economici, instituţii şi localităţi;  Aplicarea legalităţii pe timpul controalelor, creşterea exigenţei în aplicarea sancţiunilor. Serviciul Prevenire

În urma controalelor executate s-au constatat 1063 de deficienţe din care au fost soluţionate 722, reprezentând 68% din total deficienţe. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale principale în număr de 583, adică 487 avertismente şi 96 amenzi contravenţionale în cuantum de 58.500lei. Cu toate că a crescut numărul total al activităţilor preventive executate şi numărul neregulilor soluţionate pe timpul controalelor, în acest an nu am reuşit să menţinem tendinţa de scădere a incendiilor, înregistrându-se creşteri faţă de anul precedent la cele produse la gospodăriile cetăţenilor, cu circa 13%.

În perioada analizată a scăzut numărul incendiilor la operatorii economici cu 47% şi cu 5% numărul indendiilor de vegetație. Apreciem că principalele cauze care generează evoluţii negative sunt legate de efectele crizei economice, consiliile locale, instituţiile şi operatorii economici, nealocând fonduri s-au alocând fonduri insuficiente pentru asigurarea mentenanţei instalaţiilor din dotare, reducerile de personal au dus la scăderea s-au chiar la dispariţia personalului de specialitate în acest domeniu (servicii private, cadre tehnice), dar şi de faptul că mulţi operatori economici nu au fost verificaţi în ultimi 2 ani deoarece nu se încadrează în categoriile cu risc mare în exploatare.

Serviciul Protecţie Civilă

Au fost constatate 896 deficienţe, din care 448 soluţionate pe timpul controalelor şi 210 deficienţe sancţionate contravenţional. Pe timpul controalelor executate au fost desfăşurate 343 de activităţi pe linia informării preventive (84 la localităţi, 123 la instituţii şi 136 la operatorii economici). Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici s-a realizat prin instructaje şi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim ajutor, în funcţie de tipurile de risc la care sunt expuşi. Pregătirea populaţiei s-a realizat prin participarea la 43 exerciţii de alarmare publică și 53 de evacuare, aplicaţii şi exerciţii de specialitate planificate şi desfăşurate.

Asigurarea măsurilor de adăpostire. Amenajarea, utilarea şi dotarea punctelor de comandă.

 Protecţia populaţiei şi salariaţilor prin adăpostire se realizează prin 142 de adăposturi de protecţie civilă, din care 97 terminate şi 45 neterminate, cu o capacitate de adăpostire de 20990 locuitori, ceea ce asigură un grad de protecţie a populaţiei de 24%.  Gradul de protecţie a populaţiei este mărit prin amenajarea în situaţii speciale a unui număr de 738 subsoluri care pot asigura adăpostirea unui număr de 45351 persoane, precum şi amenajarea unui număr de 58 adăposturi din prefabricate de beton armat (8700 persoane) şi un număr de 57 adăposturi din material lemnos (8550 persoane).  Din totalul de 88.420 persoane ce trebuie adăpostite în Judeţul Dâmboviţa, doar un număr de 66341 pot fi adăpostite în prima urgenţă (75%) urmând ca după aplicarea măsurilor de mobilizare să se atingă procentul de 100%.

Asigurarea măsurilor CBRN și sanitare.

 La nivelul judeţului sunt asigurate aproximativ 3500 măşti contra gazelor modele vechi (74 şi 85) şi 597 complete de protecţie, ceea ce reprezintă 2% din necesar (sunt uzate moral şi fizic);  La nivelul localităţilor, instituţiilor publice şi operatorilor economici, la apariţia unei situaţii de urgenţă specifică, pot fi puse în funcţiune 35 puncte de decontaminare a personalului (PDP) şi 20 puncte de decontaminare a tehnicii (PDT);  La nivelul unităţilor spitaliceşti şi policlinicilor care deţin aparatură de explorare imagistică, sunt nominalizate persoane responsabile pe linie radiologică (autorizate de CNCAN), se ţine evidenţa surselor de radiaţii, aparatura este verificată şi autorizată CNCAN, se cunosc procedurile de intervenţie la urgenţă radiologică de către personalul de conducere şi execuţie. Asanare pirotehnică  Au fost executate 23 misiuni de asanare pirotehnică în 13 localităţi din judeţ, fiind ridicate un număr de 25 muniţii/elemente de muniţie neexplodate, dintre care 12 proiectile explozive, 2 bombe de aruncător explozive, 10 grenade defensive (F-1), 1 corp de grenada PG-7, precum și 12 saci sigilați cu materiale pirotehnice confiscate de către Inspectoratul de Poliție Dâmbovița.  Cantitatea de muniţie asanată a fost distrusă, în Poligonul de Garnizoană Priseaca, utilizându-se pentru aceste operaţiuni o cantitate de 12,8 kg TNT şi 12 capse detonante electrice. Transportul Substanţelor Periculoase  Au fost executate 12 controale la operatorii economici clasificaţi cu risc major;  A fost executat 1 exerciţiu de testare a planurilor de urgenţă externă Nubiola România SRL Doiceşti;  Pe linia transporturilor de deşeuri periculoase au fost emise 134 de avize care au o valabilitate de maxim 2 ani din momentul emiterii.  Au fost emise 244 avize la reguli şi dispoziţii de protecţie civilă, 9 avize la planuri de evacuare în situaţii de urgenţă. Exerciţii de alarmare publică Au fost executate 44 exerciţii de alarmare publică şi cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă:  4 exerciţii de alarmare publică la localităţile urbane;  40 exerciţii de alarmare publică la localităţi rurale. Concluzii:  concepţiile grafice şi planurile de desfăşurare ale exerciţiilor, întocmite de CLSU şi aprobate de către primar nu reflectă în toate situaţiile acţiunile desfăşurate în timp operativ, distrugerile şi pierderile cauzate de dezastrele specifice, nu sunt completate cu texte, scheme şi tabele justificative;  preşedinţii şi membrii CLSU, în marea lor majoritate, îşi cunosc atribuţiile şi responsabilităţile specifice pentru managementul dezastrelor în sectorul de competenţă, dar există tendinţa autorităţilor locale de subapreciere a importanţei aplicării măsurilor preventive pe linia situaţiilor de urgenţă. Activitatea de pregătire a populației și coordonarea Serviciilor Private / Voluntare pentru Situații de Urgență Obiective urmărite :  perfecţionarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă astfel încât să se realizeze îndeplinirea atribuţiilor specifice, creşterea operativităţii în acţiune, prevenirea şi gestionarea tuturor tipurilor de risc specifice zonei de competenţă.  verificarea constituirii şi operaţionalizării serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă de la nivelul localităţilor şi operatorilor economici conform criteriilor de performanţă elaborate de IGSU;  cunoaşterea şi exersarea modului de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă – incendii, cutremure- prin executarea unor activităţi de informare preventivă şi exerciţii de evacuare cu copiii, elevii și studenții din instituţiile de învăţământ preşcolar, preuniversitar și universitar;  intensificarea măsurilor de prevenire pentru reducerea accidentelor în rândul populaţiei civile, ca urmare a descoperirii de muniţii neexplodate;  sprijinirea activităţilor practice ale cercurilor de elevi „Prietenii Pompierilor” şi „Cu viaţa mea, apăr viaţa”. În Instituţiile de învăţământ din judeţ s-au desfăşurat activităţi informativ-educative în cadrul Campanilor derulate de IGSU ”F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”, “R.I.S.C. – Renunță! Improvizațiile Sunt Catastrofale” şi din cadrul “Programului Naţional de Educaţie Antiseismică”. • O parte a activităţilor s-au efectuat împreună cu specialiştii pirotehnicieni; aceste acţiuni s-au desfăşurat la 13 grădiniţe, 69 şcoli generale, 3 cluburi ale copiilor şi 7 licee, numărul participanţilor fiind de 4196 copii şi 115 cadre didactice. • S-au desfăşurat 2 activităţi de pregătire în Centrul de Reeducare Găeşti la care au participat 9 copii şi 20 deţinuţi, iar la Penitenciarul Mărgineni activitatea s-a desfăşurat cu 50 deţinuţi. În perioada analizată situaţia participării la intervenţii a serviciilor private/voluntare pentru situaţii de urgenţă este următoarea: • SVSU/SPSU au participat 351 intervenții, procentul intervențiilor fiind de 19 % din totalul interventiilor din zona de competentă (1763), procent scăzut datorat, în principal, dotăriilor insuficiente cu tehnică de stingere a incendiilor (autospeciale) şi neîncadrării posturilor de şef serviciu voluntar și conducători autospeciale.

Avizare şi autorizare

 Au fost respinse un număr de 44 de documentaţii tehnice: o 25 solicitări privind eliberarea avizelor de securitate la incendiu; o 19 pentru eliberarea autorizaţiilor de securitate la incendiu; o 1 pentru eliberarea avizelor de protecţie civilă  Au fost executate 139 de controale, din care 138 la obiective de investiţii şi 1 control de audit privind ignifugarea materialelor combustibile, constatându-se un număr de 162 deficienţe.  Au fost aplicate 123 sancţiuni contravenţionale principale: 13 amenzi în cuamtum de 75000 lei și 110 avertismente. Asigurare logistică

Cu sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița s-a asigurat buna desfășurare a proiectului în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” pentru „Achiziţii de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în regiunea Sud Muntenia”. Astfel, ISU “Basarab I” Dâmboviţa, ca utilizator final, a primit până la această dată: • 5 autospeciale de lucru cu apă şi spumă, din care 3 de capacitate mare tip SCANIA şi 2 de capacitate medie pe şasiu MAN; • 1 autospecială de descarcerare grea pe şasiu MAN; • 4 autoambulanţe SMURD marca Volkswagen Transporter 4×4 tip B. Situația parcului auto din punct de vedere a vechimii în exploatare.

Vechimea în exploatare a parcului auto generează cheltuieli mari necesare pentru acoperirea lucrărilor de întreţinere.

Pe fondul unui buget de austeritate, cu eforturi deosebite și printr-o planificare judicioasă a operațiunilor de mentenanță s-a reușit menținerea în intervenție a autospecialelor din dotare. Cu sprijinul comenzii inspectoratului s-a reușit atragerea de sponsorizări și donații constând în diverse materiale și echipamente care au fost utilizate pentru lucrări de reparații și termoizolații la subunitățile: Târgoviște, Titu, Moreni, Pucioasa, Găești, Răcari, Vișina, Voinești și Fieni, Financiar – Contabilitate  Finanţarea a fost asigurată din alocaţii de la bugetul de stat, dar valoarea fondurilor a fost insuficientă în raport cu cerințele inspectoratului.  Creditele bugetare deschise au fost folosite pentru acordarea integrală şi la timp a drepturilor salariale conform prevederilor legale în vigoare, a normelor de hrană pentru cadrele militare și personalul civil și a contribuțiilor la bugetul de stat, asigurărilor sociale de stat, asigurărilor de șomaj, asigurărilor sociale de sănătate, pentru achitarea indemnizațiilor de delegare în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;  au fost cheltuite credite pentru achitarea drepturilor sociale cuvenite cadrelor militare trecute în rezervă, pentru achitarea stimulentelor lunare și a indemnizațiilor pentru creșterea copilului.  Nu au fost deschise alocații bugetare pentru decontarea în totalitate a sumelor reprezentând contravaloarea transportului pe timpul concediului de odihnă, conform reglementarilor legale în vigoare.  Nu s-au alocat fonduri pentru achitarea normelor de echipare atât pentru cadrele militare trecute în rezervă cât și pentru cele în activitate. Resurse Umane La sfârşitul anului 2012, ISU “Basarab I” Dâmboviţa are încadrat personal militar 99,75%, funcţionari publici 0%, personal contractual 100%. În perioada de referinţă numărul pierderilor de personal au fost de 13 cadre militare, 1 P.C. şi 1 gradat voluntar, din care: • 3 subofiţeri au fost trecuţi în rezervă în urma depunerii demisiei; • 3 subofiţeri au fost trecuţi în rezervă în cadrul procesului de reorganizarea instituţională; • 1 P.C. a încetat contractul de muncă, prin demisie; • 1 ofiţer a trecut în rezervă cu drept de pensie pentru limită de vârstă; • 1 ofiţer a fost mutat la cerere la Inspectoratul de Poliție Dâmboviţa; • 1 subofiţer a trecut în rezervă clasat inapt pentru serviciul militar; • 2 subofiţeri au fost mutaţi la cerere în alte structuri ale I.G.S.U.; • 1 gradat voluntar a fost trecut în rezervă la încetarea contractului de muncă; • 2 subofiţeri au decedat.

Personalul inspectoratului a participat la cursuri de pregătire sub diferite forme, organizate de eşaloanele superioare, după cum urmează:

• Cursuri de iniţiere în carieră; • Curs de carieră pentru acordarea gradului următor; • Cursuri de descarcerare, S.M.U.R.D.; • Instruiri de specialitate pe diverse domenii; • Curs de formatori SMURD şi achiziţii publice; • Cursuri de perfecționare, în specialităţile Tradiţii, educaţie, sport şi în Managementul situaţiilor de urgenţă; • Cursuri de specialitate în domeniul căutare-salvare; • Curs de specializare în domeniul pirotehnic; • Curs de schimbare a specialităţii. Activitatea Juridică Inspectoratul a fost reprezentat în raporturile cu instanţele de judecată în 11 dosare care au avut ca obiect: • contencios administrativ (3), • litigii de muncă (5), • penal (1), • plângeri contravenţionale (2). • au fost avizate pentru legalitate 200 de acte cu caracter juridic: – acord-cadru de furnizare: 1; – contract subsecvent de furnizare: 1; – contracte subsecvente de servicii: 6; – contract de furnizare: 1; – contract de servicii: 1; – acte adiţionale: 6. – protocol: 1; – contracte de sponsorizare: 6; – contracte de comodat: 7; – acte adiţionale: 11; – rapoarte justificative privind acceptarea sposorizării: 7; – proces verbal de cercertare administrativă: 1; – decizie de imputare: 1; – proces verbal de inventariere: 1; – ordine de personal: 149.

Compartimentul Juridic a pus în executare două procese verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacate cu plângere.

Informare și Relații Publice Informarea opiniei publice asupra misiunilor şi acţiunilor inspectoratului, a evenimentelor care au loc în zona de competenţă, precum şi asupra cauzelor şi măsurilor de prevenire ce trebuie respectate, cu accent şi pe conduita populaţiei în cazul unor situaţii de urgenţă s-a realizat prin transmiterea unor informaţii reale şi credibile şi menţinerea unui contact permanent cu reprezentanţii mass-media.

Relaţia cu presa:

Cantitativ, producţia de materiale în colaborare cu mass-media locală arată astfel:  1296 articole publicate în cotidienele şi periodicele locale;  953 materiale difuzate la posturile teritoriale și locale de TV;  688 materiale publicate la posturile teritoriale şi locale de radio;  170 materiale remise mass-mediei (buletine informative/comunicate de presă) În domeniul informaţiilor de interes public (Legea nr. 544/2001), instituţia noastră a primit 19 solicitări scrise şi 78 solicitări verbale în perioada analizată, toate fiind soluționate în termen. S-au realizat materiale de informare preventivă pentru cunoașterea de către cetățeni a cauzelor şi măsurilor de prevenire ce trebuie respectate în situații de urgență. Au fost editate și difuzate: 4500 pliante/broşuri și 250 afişe.

Direcții de acțiune 2013

• Continuarea implementării strategiilor şi planurilor de acţiune prioritare. • Eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor legale în vederea creşterii nivelului de siguranţă al cetăţenilor şi comunităţii în situaţii de urgenţă pentru asigurarea protecţiei vieţii şi proprietăţii în zona de competenţă. • Realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi. • Continuarea eforturilor de stabilizare a climatului organizaţional în unitate prin aplicarea de principii de management moderne adecvate, pentru îmbunătăţirea atmosferei de lucru generală şi creştera coeziunii colectivului. • Reducerea timpului de răspuns în zona de competenţă prin reorganizarea structurală a inspectoratului (înfiinţarea de noi subunităţi şi puncte de lucru) şi creşterea calităţii intervenţiei. • Operaţionalizarea la nivelul tuturor subunităţilor a formaţiunilor S.M.U.R.D. • Orientarea pregătirii operative către specializarea echipajelor, prin stabilirea tematicii, bibliografiei şi formelor de desfăşurare a pregătirii pe specificul fiecărui echipaj de intervenţie din subunitate. • Continuarea relaţiilor de colaborare cu pompierii din Norfolk – Anglia pentru dotarea cu autospeciale şi echipamente de protecţie. • Atragerea de fonduri băneşti şi materiale prin contracte de sponsorizare, de donaţie şi de comodat cu persoane fizice sau juridice pentru asigurarea funcţionării în condiţii optime a inspectoratului. • Continuarea reabilitării termice a tuturor construcţiilor în vederea reducerii consumurilor de utilităţi în perioada sezonului rece. • Asigurarea participării specialiştilor la programele de dezvoltare regională şi atragerea de fonduri europene.

B. ACTIVITATEA COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ANUL 2012.

Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa pe parcursul perioadei analizate s-a desfăşurat în bune condiţii, conform obiectivelor stabilite în Planul Managerial pentru anul 2012. Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa a monitorizat permanent situaţia din zona de competenţă. Pe parcursul anului 2012 s-au produs 16 efecte ale alunecărilor de teren, reactivărilor alunecărilor de teren, eroziunilor de mal, poluărilor accidentale, fenomenelor meteorologice periculoase.

Ca urmare a ordinului preşedintelui CJSU, domnul Prefect, au fost constituite comisii de specialişti aparţinând următoarelor instituţii:  Instituţia Prefectului,  CJ Dâmboviţa – DTMSP,  Inspectoratul în Construcţii Dâmboviţa,  Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, S.H.I. Văcăreşti,  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa,  SDEE Târgovişte, care s-au deplasat în teren pentru evaluarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse. Măsuri propuse: • executarea în regim de urgenţă a lucrărilor de refacere necesare, pe baza unor documentaţii tehnico-economice elaborate de către un proiectant de specialitate; • realizarea unor canale de deviere și protecţia acestora cu anrocamente în vederea punerii în siguranţă a malului afectat, protecţia gospodăriilor cetăţenilor, a căilor de acces şi protecţia lucrărilor executate anterior ; • executarea unor apărări de mal din gabioane pentru stoparea eroziunii şi protecţia căilor rutiere; • refacerea zonelor afectate cu adaos de material pietros şi refacerea şanţurilor pentru preluarea apelor pluviale; • executarea unor devieri de debit prin decolmatarea şi mărirea secţiunii de scurgere a unor canale deja existente; • semnalizarea corespunzătoare prin marcaje a zonelor afectate care prezintă pericol; • executarea lucrărilor de regularizare a albiei pârâurilor, consolidarea malurilor în punctele afectate si amenajarea scurgerii apelor de suprafaţă; • s-a impus monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenelor de către CLSU şi informarea în regim de urgenţă a STP al CJSU.

Permanent a existat o colaborare bună între instituţiile cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele hidro-meteorologice periculoase care au sprijinit activitatea C.J.S.U. în rezolvarea tuturor problemelor apărute în judeţ. „Planul de măsuri întocmit pentru sezonul rece 2011 – 2012” a asigurat menţinerea şi asigurarea climatului de normalitate care necesită persistenţa măsurilor adoptate, precum şi aplicarea unor noi forme şi procedee operaţionale, pentru realizarea prevenirii populaţiei şi limitarea urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se puteau produce, prin intermediul Secretariatului Tehnic Permanent fiind realizat fluxul informaţional între instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de efectele fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece. În vederea îndeplinirii sarcinilor ce revin din Programul principalelor acţiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru anul 2012, în luna aprilie au fost organizate prin sondaj acţiuni de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari.

Avertizări în 2012

În urma mesajelor de atenţionare/avertizare primite, S.T.P. al C.J.S.U. a prelucrat şi retransmis prin intermediul aplicaţiei S.M.S. implementată în cadrul inspectoratului şi ulterior prin fax către toate C.L.S.U. şi factorii de decizie cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase, precizându-se măsurile ce trebuie luate pe perioadele de instituire a codurilor de avertizare (portocaliu, galben, roşu), funcţie de gravitatea situaţiei, neexistând disfuncţionalităţi.

Ședinte ale CJSU

În cadrul acestor ședinte s-a urmărit:  Punerea în aplicare a prevederilor „Procedurii privind prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţii neîncălzite”;  Stabilirea măsurilor ce trebuie luate în urma emiterii atenţionării meteorologice COD PORTOCALIU pentru temperaturi extreme;  Videoconferinţe ale conducerii M.A.I. – stabilirea măsurilor necesare a fi aplicate în unităţile administrativ-teritoriale pentru atenuarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase prognozate a se manifesta conform informărilor meteo;  Analizarea şi propunerea spre aprobare a Planului de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind combaterea efectelor caniculei pe perioada sezonluui estival 2012;  Analiza şi menţinerea măsurilor care se impun a fi aplicate pentru combaterea transmiterii rabiei din focarul stabilit de D.S.V.S.A. Dâmboviţa pe raza localităţilor Moroeni, Pietroşiţa şi Buciumeni;  videoconferinţa Comandamentului Central de Iarnă, în cadrul căreia vor fi analizate măsurile aplicate de comandamentele teritoriale de iarnă corespunzător situaţiei meteorologice înregistrate în ariile geografice de activitate, precum şi acţiunile ce vor fi întreprinse potrivit evoluţiei fenomenelor meteorologice. Sprijin pentru populație În baza solicitării de apă potabilă şi menajeră din partea CLSU, din cauza secetei prelungite, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Dâmboviţa au fost informate Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa şi Garnizoana Târgovişte care, în conformitate cu prevederile „Planului comun de intervenţie a unităţilor din structura M.A.N. şi M.A.I. pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul judeţului Dâmboviţa” au sprijinit ISU „Basarab I” Dâmboviţa în aprovizionarea cu apă potabilă a localităţilor:  Moroeni – mânăstirea „Înălţarea Domnului – cota 1000 – au fost executate misiuni de alimentare cu apă potabilă, pentru umplerea bazinelor mănăstirii în 12 ianuarie şi 27 ianuarie;  Moţăieni – misiuni de alimentare cu apă potabilă a locuitorilor din satul Cucuteni, în datele de 14 ianuarie, 27 şi 28 iulie, 09 şi 10 august, 13 şi 14 septembrie, 24 şi 25 octombrie;  Moreni – alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din cartierul Schela Mare în 04 februarie, perioadele 06 – 10 februarie şi 13 – 17 februarie, 10 mai;  Moreni – Centrul de recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Ţuicani – misiuni de alimentare cu apă potabilă, pentru umplerea rezervoarelor în 08 februarie, 17 mai, 19 iunie;  I.L. Caragiale – Penitenciarul Mărgineni – misiuni de alimentare cu apă potabilă în 07, 08 februarie şi 21 iunie;  comuna Pietroşiţa – misiuni de alimentare cu apă potabilă a locuitorilor din satul Dealu Frumos, în datele de 27 şi 28 iulie, 09 şi 10 august;  comuna Vişineşti – misiuni de alimentare cu apă potabilă a locuitorilor din satulMaluri, în data13 octombrie;  Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa – alimentare cu apă potabilă a rezervorului în data de 22 februarie. Propuneri privind înlăturarea disfuncţionalităţilor constatate:  Este necesară implicarea activă a preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă privind participarea în cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa (atunci când sunt convocaţi);  În cazul producerii unor situaţii de urgenţă, preşedintele C.L.S.U. va lua măsurile ce se impun în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare pentru monitorizarea, gestionarea şi raportarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse precum şi pentru solicitarea sprijinului în vederea limitării şi înlăturării efectelor produse;  Pentru întocmirea unor situaţii centralizatoare privind desfăşurarea activităţii operative sau a altor situaţii este necesar să fie respectate termenele de raportare a situaţiilor solicitate de către preşedinţii C.L.S.U., instituţiile cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi şefii grupurilor de suport tehnic. Concluzii:  Apreciem că au fost îndeplinite obiectivele stabilite pentru anul 2012, problemele întâmpinate fiind influenţate de lipsa alocării în totalitate a fondurilor necesare pentru managementul, gestionarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă.  Obiectivul principal al CJSU pentru 2013 îl constituie identificarea de fonduri pentru înfiinţarea Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei la nivelul judeţului Dâmboviţa, cu sprijinul Consiliului Judeţean, necesar în cazul producerii unor situaţii de urgenţă complexe.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial