Dâmboviţenii îşi caută dreptatea la Avocatul Poporului | TargovisteNEWS

Dâmboviţenii îşi caută dreptatea la Avocatul Poporului

www.mariusbuga.ro_images_avTOT MAI MULȚI DÂMBOVIȚENI SE PREZINTĂ ÎN AUDIENTĂ

LA AVOCATUL POPORULUI

 

27 de cetățeni din județul Dâmbovița s-au prezentat în audiență la Avocatul Poporului în martie2014.

Reprezentantul acestei instituții a fost prezent la întâlnirea lunară cu dâmbovițenii, întâlnire ce are loc la sediul Consiliului Județean Dâmbovița în fiecare a treia zi de luni din fiecare lună.

Au fost depuse 6 petiții, iar 4 cetățeni care nu au avut asupra lor toate documentele necesare pentru a fi atașate petițiilor vor transmite sesizările prin poștă.

Cetățenii au reclamat probleme pe care le întâmpină la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Compania de Apă Târgoviște, Casa Județeană de Pensii Dâmbovița, Primăria Răzvad, fiind nemulțumiți fie de atitudinea funcționarilor care nu manifestă interes față de aspectele expuse de către persoanele respective, fie nu primesc răspunsuri la cererile depuse, în termenul prevăzut de legislație.

În mai multe cazuri, cetățenii au fost trimiși de la o instituție la alta, fiind puși în situația de a renunța la drepturile de care ar trebui să beneficieze.

Persoanele care au depus petiții scrise, vor beneficia de sprijinul instituției Avocatul Poporului, care va proceda la verificarea aspectelor sesizate și va întreprinde demersurile legale la autoritățile reclamate în vederea restabilirii stării de legalitate pentru aceste persoane.

Reamintim că Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice, faţă de abuzurile suferite din partea funcţionarilor publici sau autorităţilor centrale (ministere, departamente, agenţii guvernamentale, oficii sau servicii ale acestora); administraţiei locale (prefecturi, primării, consilii judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale); instituţiilor publice (direcţii, inspectorate, servicii, oficii) sau persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

Nu intră în competenţa instituţiei Avocatul Poporului actele autorităţii judecătoreşti, ale Parlamentului, Preşedintelui sau ale Guvernului.

Persoanele interesate pot trimite sesizările pe adresa Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului – Municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, Intrarea H, etaj I, cam. 155, județul Prahova, prin e-mail  la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax la nr. 0244-593227 sau pot apela telefonic pentru alte informații la nr. 0244-593227.

Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu), drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexează actele doveditoare (în copie).

Ioana Enache

Expert coordonator – Biroul teritorial Ploiești al instituției AVOCATUL POPORULUI