Dâmbovița – În ce stadiu sunt lucrările pentru apă și canalizare | TargovisteNEWS

Dâmbovița – În ce stadiu sunt lucrările pentru apă și canalizare

companiaaCOMUNICAT DE PRESĂ

Stadiul implementării Proiectelor „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”, „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița Economii 2014-2015” și „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014-2020” în anul 2017

 

În cadrul Proiectului Major derulat de către Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița – „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” – proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu, au fost finalizate și recepționate, în decursul anului 2017, lucrările din cadrul mai multor contracte de execuție de lucrări. Totodată, Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița a derulat și Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița Economii 2014-2015” – proiect finanțat din surse proprii CATD, în cadrul căruia au fost finalizate, în decursul anului 2017, lucrările din cadrul mai multor contracte de execuție de lucrări.

A. Recepții Finale efectuate în anul 2017 în cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” – 7 contracte de lucrări, cu o valoare totală a investițiilor de 162.394.573,83 lei fără TVA:

1. Pentru contractul CL 1 „Lucrări la sursele de apă ale municipiului Târgoviște” nr. 13508/ 2485 UIP/ 02.05.2012, lucrările executate de către Asociația S.C. Erg Termrom S.A. – S.C. Rosal Grup S.A. și contractate la valoarea de 22.568.588 lei fără TVA, au fost terminate și recepționate în data de 10.02.2017, semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 5038/ 303 UIP/ 10.02.2017.

2. Pentru contractul CL 3 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște” nr. 8064/ 1461 UIP/ 09.03.2012, lucrările au fost executate de către Asocierea S.C. Proms Concept Group S.R.L. – S.C. Grossmann Engineering Group S.R.L. & S.C. Complis S.A. și contractate la valoarea de 23.096.145,30 lei fără TVA. În luna decembrie 2017 a început procedura pentru demararea recepției finale, în data de 08.12.2017 având loc ședința de începere a recepției finale.

3. Pentru contractul CL 6 „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni” nr. 15740/ 3042 UIP/ 25.05.2012, lucrările executate de către Asocierea Stulz – Planaqua Gmbh & Motris Company S.R.L. și contractate la valoarea de 58.496.803,34 lei fără TVA au fost terminate și recepționate în data de 04.07.2017, semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 22087/ 1535 UIP/ 04.07.2017.

4. Pentru contactul CL 7 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa-Fieni nr. 9724/ 1743 UIP/ 23.03.2012, lucrările executate de către Valve Internațional S.A. Brăila și contractate la valoarea de 25.248.900,65 lei fără TVA, au fost terminate și recepționate în data de 26.05.2017, semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 17793/ 1233 UIP/ 26.05.2017.

5. Pentru contractul CL 9 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești” nr. 11870/ 2467 UIP/ 22.04.2014, lucrările executate de către Asociația S.C. Coniz Romarg S.R.L. și contractate la valoarea de 24.137.901,52 lei fără TVA, au fost terminate și recepționate în data de 26.07.2017, ședință în urma căreia s-a semnat Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 21202/ 1460 UIP/ 26.06.2017.

6. Pentru contractul CL 10 Lot 1 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 1” nr. 6947/ 1149 UIP/ 25.02.2015, lucrările executate de către S.C. Rotary Construcții S.R.L. și contractate la valoarea de 7.105.671,39 lei fără TVA. Pentru acest contract a fost demarată procedura de recepție la terminare, urmând ca, în decursul lunii decembrie 2017, să aibă loc ședința de începere a recepției finale.

7. Pentru contractul CLE 1 „Racorduri laterale la rețeaua de canalizare în comuna Comișani, satele Lazuri și Comișani, județul Dâmbovița” nr.18899/ 3329 UIP /02.06.2015, lucrările executate de către S.C. Paulus S.R.L. și contractate la valoarea de 1.740.563,63 lei fără TVA, au fost terminate și recepționate în data de 19.06.2017, semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr.20360/ 156 UIP EC/ 19.06.2017.

 

Totalul investițiilor recepționate la care s-au semnat Procesele Verbale de Recepție Finală, atât din surse proprii, cât și prin cofinanțare din partea Uniunii Europene: 162.394.573,83 lei fără TVA.

B. Recepții la Terminarea Lucrărilor efectuate în anul 2017 în cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” – 5 contracte de lucrări, cu o valoare totală a investițiilor de 90.649.670,89 lei fără TVA:

8. Pentru contractul CL 4 „Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni” nr. 16622/ 5077 UIP/ 07.06.2012, lucrările executate de către Asocierea Contrat Ingenieria y Obras S.A. & Fase Estudos e Projectos S.A. & S.C. Confort Dâmbovița S.A. și contractate la valoarea de 33.447.269,89 lei fără TVA, au fost terminate și recepționate în data de 23.11.2017, semnându-se Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor cu nr. 37769/ 2186 UIP/ 23.11.2017.

9. Pentru contractul CL 8 „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu” nr. 6342/ 1304 UIP/ 28.02.2013, lucrările au fost executate de către Asocierea S.C. Rotary Construcții S.R.L. & Comsa S.A. și contractate la valoarea de 37.080.214,64 lei fără TVA. Pentru acest contract a fost demarată procedura de recepție la terminare, urmând ca, pe data de 12.12.2017, să aibă loc ședința de începere a recepției la terminarea lucrărilor.

10. Pentru contractul CL 10 Lot 2 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 2” nr. 8400/ 1487 UIP/ 11.03.2015, lucrările executate de către S.C. Grup 4 Instalații S.A. – S.C. Coniz Romarg S.R.L. și contractate la valoarea de 14.862.497,17 lei fără TVA, au fost terminate și recepționate în data de 11.04.2017, semnându-se Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor cu nr. 11765/ 775 UIP /11.04.2017.

11. Pentru contractul CL 10 (reziliat) „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” nr. 9015/ 526 UIP/ 27.04.2011, în data de 15.12.2017 se va demara procedura de recepție la reziliere a lucrărilor executate de către Asocierea S.C. Vel Service S.A. și S.C. Confort S.A. și contractate la valoarea de 33.940.146,90 lei fără TVA, din care va fi recepționată valoarea de 4.162.672,34 lei fără TVA.

12. Pentru contractul CLE 5 „Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Doicești, județul Dâmbovița” nr. 18898/3328 UIP/02.06.2015 lucrările executate de către S.C. Coni S.R.L. și contractate la valoarea de 1.097.016,85 lei fără TVA, au fost terminate și recepționate în data de 04.05.2017, semnându-se Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor cu nr. 14347/121 UIP EC/ 04.05.2017.

Totalul investițiilor recepționate la care s-au semnat Procesele Verbale la Terminarea Lucrărilor, atât din surse proprii, cât și prin cofinanțare din partea Uniunii Europene: 90.649.670,89 lei fără TVA lei fără TVA.
Pe parcursul anului 2017 au fost finalizate și recepționate 11 contracte de lucrări, finanțate atât din fonduri proprii, cât și prin cofinanțare din partea Uniunii Europene, având o valoare totală a investițiilor de 253.044.244,72 lei fără TVA, după cum urmează: 250.206.664,24 lei fără TVA din fonduri nerambursabile și 2.837.580,48 lei fără TVA din surse proprii.
Total investiții finalizate în anul 2017: 253.044.244,72 lei fără TVA.

C. În data de 31.05.2017 a fost semnat Contractul de Finanțare Program Operațional Infrastructură Mare „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014-2020” nr. 17242/ 1 UIP POIM/ 31.05.2017, cu o valoare a investiției de 27.617.334,65 lei cu TVA. Pe data de 28.09.2017 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor, semnându-se Procesul Verbal de Vizualizare a Ofertelor nr. 1/ 28.09.2017. În prezent, procedura se află în stadiul de evaluare a ofertelor depuse, urmând să se finalizeze până la sfârșitul lunii decembrie 2017.

 

 

 

Life-Style

CHINDIA 35 – La mulți ani, montaniarzi dâmbovițeni aflați sub culorile Chindiei!

La 15 decembrie 1983, câțiva pasionați de turism, majoritatea ghizi ai Agenției B.T.T. Dâmbovița, au înființat Clubul de Turism “Sfinx”. Sub acest nume, au fost efectuate câteva acțiuni în zona montană (repararea „Podului lui Baltag”, Revelion) sau în cadrul unor concursuri culturale (Liră Carpatină – Curtea de Argeș). În luna ianuarie 1984 clubul a primit [...]