28 septembrie 2022

Dâmbovița – Contracte prin POS Mediu și POIM, afectate de corecții financiare

bani-evaziune-fiscalaSituatia contractelor derulate prin POS Mediu si POIM afectate de corectii finanicare

            Urmare a aprobarii si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei nr.940 din 28.11.2017 a legii nr.224 din 27.11.2017 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr.36/2017  pentru  modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.15/3013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, parte dintre corectiile financiare aplicate SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA se incadreaza in prevederile legale care reglementeaza suportarea  de la bugetul de stat a contravalorii acestora.

            In data de 06.12.2017 SC Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a intocmit si inaintat catre Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene – DGPEIM  o solicitare de suportarea de la bugetul de stat a corectiilor financiare aplicate in cadrul contratelor evidentiate mai jos.

Nr.crt Contract afecat de neregula Nota de constatare a neregulii Sume corectii financiare Sume care se incadreaza in prevederile OG 15/2013 in vederea preluarii la bugetul de stat
1. Contract nr. 26843 din 16.11.2011 -CL2,, Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud ”

 

Nota  nr. 15038 din 02.10.2015

 

20.408.486,08 lei

 

 

20.408.486,08 lei

 

    Nota nr.75902 din 06.09.2016

 

20.408.486,06 lei 20.408.486,08 lei

 

2. Contract nr. 8064/09.03.2012  – CL 3 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Targoviste Nota nr. 3966 din 19.01.2016

 

2.118.643,57 lei

 

2.118.643,57 lei

 

3. Contractul nr.4898/24.02.2011 CS1 – Asistenta tehnica a proiectului si supervizarea lucrarilor Nota nr. 74957 din 01.09.2016

 

9.390.566,91 lei 9.390.566,91 lei
4 Contractul  nr. 9800/09.05.2011 CS 3 Servicii de verificare a proiectelor de catre verificatori autorizati Nota nr.75777 din 06.09.2016

 

202.589,06 lei 202.589,06 lei
5. Contractul nr. 15740/25.05.2012  CL6 Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Pucioasa si Fieni Nota nr.72273 din 23.08.2016

 

17.614.389,38 lei 0
  Total   70.143.161,05 lei  

52.528.771,67 lei

 

 

Mentionam ca:

– suma de 17.614.389,38 lei, ce face obiectul notei de constatare nr. 72273 din 23.08.2016 emisa in cadrul Contractului nr. 15740/25.05.2012  CL6 Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Pucioasa si Fieni, nu se incadreaza a fi suportata de la bugetul de stat, insa la aceasta data  din aceasta corectie societatea noastra ca urmare a deducerilor din cererile de rambursare mai are de achitat suma de 9.597.912 lei. In cazul acestei corectii, ca de altfel si in cazul celorlalte, exista inregistrat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti  dosarul nr.175/42/2017  ce are ca obiect cererea societatii noastre de anulare a acesteia.

– celelalte corectii financiare aplicate societatii care nu sunt mentionate mai sus, nu fac obiectul  noilor modificari ale O.G. nr.15.2013 survenite prin legea 224/2017, insa acestea au fost  fie anulate prin hotarari judecatoresti definitive fie au fost suportate de la bugetul de stat.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial