ANUNŢ – “Reabilitare şi modernizare infrastructura educaţională Şcoala gimnazială Radu cel Mare, oraş Găeşti” | TargovisteNEWS

ANUNŢ – “Reabilitare şi modernizare infrastructura educaţională Şcoala gimnazială Radu cel Mare, oraş Găeşti”

primaria-gaesti-660x330A N U N Ţ

ORAŞUL GĂEŞTI, cu sediul în Găeşti, str.13 Decembrie, nr.102A, jud.Dâmboviţa, titular al proiectului: ”Reabilitare şi modernizare infrastructura educaţională Şcoala gimnazială Radu cel Mare, oraş Găeşti”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Dâmboviţa: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ” Reabilitare şi modernizare infrastructura educaţională Şcoala gimnazială Radu cel Mare, oraş Găeşti”, propus a fi realizat în Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmboviţa, din municipiul Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr.1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00-16,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta observaţii /comentarii la proiectul de deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.