24 februarie 2024

PROIECT – “O şansă europeană pentru copiii români”

COMUNICAT DE PRESĂ ¬¬¬¬¬Proiectul “O şansă europeană pentru copiii români”, finantat din Fondul Social European al Uniunii Europene şi de Guvernul României, prin POSDRU, se deruleaza prin intermediul a şase organizaţii neguvernamentale – cinci din România şi una din străinătate, pe parcursul a trei ani. Managementul proiectului este asigurat de Fundaţia Sfânta Macrina, cu o experienţă de 14 ani în servicii sociale pentru copiii şi tinerii fără adăpost. Proiectul a debutat pe 1 septembrie 2010. Copiii – înapoi la şcoală Grupul-ţintă al proiectului îl constituie 800 de copii cu vârste între 8 si 16 ani, cu risc de abandon şcolar din Bucureşti, Hunedoara, Bistriţa-Năsăud şi Suceava. • În cadrul programului, cei 800 de copii vor fi implicaţi în activităţi de educaţie extraşcolară, de recuperare a cunoştinţelor neasimilate la timp în şcoală, de dezvoltare a aptitudinilor native, a creativităţii, a spiritului civic, a lucrului în echipă – ceea ce va conduce la reducerea riscului de abandon şcolar şi la integrarea lor în societate. • Pentru ca rezultatul proiectului să fie durabil, iar copiii să beneficieze pe viitor de sprijinul familiilor lor în finalizarea studiilor şi alegerea unei cariere, se va asigura consiliere socio-psihologică familiilor din care provin acesti copii. Beneficiari: copii săraci, cu handicap sau delincvenţi Includerea în proiect se face pe baza anchetelor sociale realizate de către asistenţii sociali şi consilierii psihologici din cadrul fundaţiilor şi asociaţiilor partenere în proiect. Criteriile de selecţie a copiilor vor fi: • veniturile familiei; • problemele familiei: copii cu părinţi decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din drepturi; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; familii monoparentale; familii cu mulţi copii; • profilul copilului: copii abuzaţi sau neglijaţi sau cu note scăzute la purtare; frecvenţă redusă la şcoală; copii cu comportament predelincvent sau delincvent; copii cu probleme de integrare în societate; copii cu handicap Prin realizarea anchetelor sociale, se vor identifica şi cauzele riscului de abandon şcolar, fapt necesar pentru intervenţia directă şi individualizată la nivelul fiecărui copil şi a familiei acestuia. „Şcoala după şcoală” (www.macrina-europa.ro) este campania prin care Fundaţia Sfânta Macrina ajută 80 de copii săraci din Bucureşti să nu părăsească şcoala. Beneficiarii sunt copii aflaţi în stradă, dar şi aceia proveniţi din familii defavorizate sau numeroase, care riscă să abandoneze şcoala. Pentru a-i atrage înapoi la şcoală, educatorii fundaţiei vor pregăti foarte multe activităţi: de la teme pentru a doua zi, recuperare şcolară (unde este cazul), cursuri de limba engleză şi de informatică, până la educaţie pentru sănătate, educaţie civică, ore de sport sau artistice şi consiliere pastorală. Pe lângă acestea, copiii se vor “împrieteni” cu şcoala, prin metoda taberelor sau a excursiilor tematice. Toate cursurile enumerate mai sus se vor desfăşura în centrul de zi sau în centrele rezidenţiale proprii ale fundaţiei Sfânta Macrina. “Descoperă” (www.descopera-apac.ro) este campania prin care 60 de copii din Hunedoara vor fi sprijiniţi să înveţe experimental ştiinţele (fizică, biologie, chimie, informatică) într-un laborator dedicat, prin intermediul asociaţiei APAC Hunedoara. Campania are ca grup – ţintă pe elevii dezavantajaţi din Hunedoara, cunoscută ca zonă cu şomaj ridicat, venituri mici şi familii destrămate după plecarea multor părinţi în străinătate, la muncă. Astfel, “Descoperă” doreşte ca, prin laboratoarele sale, să-i atragă pe copii la şcoală şi să prevină abandonul. Până acum, prin mâna pofesorilor reunite în APAC au trecut 600 de elevi – aceştia au inventat adevărate minuni, de la roboţei şi fulgere care cântă, până la perne de aer care te ridică în aer, pilotate de la sol. Multe dintre invenţiile copiilor au fost premiate la concursuri naţionale şi internaţionale. Unul din fondatorii asociaţiei APAC este profesorul Mircea Nistor. De ce a făcut-o a explicat el însuşi: „Cred că fiecare copil este o potenţialitate şi oricare dintre ei poate fi un mic Einstein în devenire”. În cadrul proiectului, la fiecare sfârşit de săptămână, elevii implicaţi în program participă câte patru ore la activităţi de laborator în cadrul Colegiului Traian Lalescu din Hunedoara. Proiectele elevilor sunt prezentate pe site şi în cadrul unei expoziţii şi a unor competiţii de profil. In vacanţele de vară se vor organiza tabere de lucru şi excursii de documentare pentru elevii şi profesorii implicaţi în proiect. “Şansa la demnitate” (www.europa.thedoor.ro) este campania prin care Fundația ”The Door” Romania va ajuta 300 de copii săraci din București să nu părăsească școala. Fundaţia The Door România derulează activităţi de instruire şi remodelare comportamentală a copiilor din Bucureşti, instituţionalizaţi sau săraci, cu comportament (pre)delincvent şi/sau cu rezultate slabe la şcoală, pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a riscului de delicvenţă juvenilă, precum şi remedierea handicapului psihic şi fizic şi dezvoltarea mentala şi socială a copiilor cu handicap. Aceste activităţi se bazează pe o metodă care foloseşte elemente de anatomie, biologie, filozofie și psihologie ce pun accent pe exerciţii din ramuri sportive ca gimnastica acrobatică, fitness, atletism, mişcare scenică, arte marțiale, cascadorie, escaladă alpină, sporturi de echipă și animație socio-culturală. Cercetaşii, „Împreună” cu 360 de copii (eu.scoutbn.ro) Anual, 120 de copii defavorizaţi din judeţele Bistriţa – Năsăud şi Suceava (inclusiv copii din sate izolate) sunt instruiţi de Cercetaşi – mişcare considerată unul din marile “motoare” de educaţie non-formală. Programul de instruire va fi axat pe multiple cursuri şi ateliere: comunicare şi negociere; piaţa muncii / elemente de carieră / metode de autopromovare; drepturi şi obligaţii in societate; institutii publice româneşti şi europene; exprimare prin artă, estetică şi ecologie; educaţie pentru voluntariat. La sfârşitul campaniei “Împreună”, copiii vor veni cu idei de îmbunătăţire a comunităţii din care fac parte, pe care le vor scrie într-un proiect. Proiectele vor fi publicate şi înmânate autorităţilor. Dintre toţi copiii, anual vor fi aleşi 24 dintre cei care au întocmit cele mai bune proiecte şi vor pleca într-o ţară din Uniunea Europeană. Acolo vor avea şansa să observe cum s-au dezvoltat comunităţi locale similare ca mărime celor din care provin ei şi ce fel de soluţii a găsit acolo comunitatea, pentru a elimina abandonul şcolar. Pentru informatii suplimentare: Caterina Nicolae – 0723.344.601, www.comunicare@macrina-europa.ro

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial