13 aprilie 2024
Peste 52 de mii de amenzi s-au dat în Dâmbovița, anul trecut. Jumătate, din cauza vitezei și pentru nepurtarea centurii de siguranță

Peste 52 de mii de amenzi s-au dat în Dâmbovița, anul trecut. Jumătate, din cauza vitezei și pentru nepurtarea centurii de siguranță

COMUNICAT DE PRESĂ

EVALUAREA ACTIVITĂŢII  DESFĂŞURATE DE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, ÎN ANUL 2023

În anul 2023, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au desfăşurat activităţi conform priorităților stabilite la nivelul Poliției Române, axându-se pe prevenirea şi combaterea criminalităţii, eficientizarea acțiunilor privind creșterea gradului de siguranță publică, precum și pe prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, totodată, garantând transparenţă în relația cu cetățenii. 

Printre priorităţile existente la nivelul instituţiei, amintim şi asigurarea climatului mediului de afaceri în domeniul de referinţă (evaziune fiscală, achiziţii publice, contrafacerea de mărfuri, contrabanda, corupţia şi protecţia intereselor financiare ale U.E.), dar şi asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a structurilor Inspectoratului.

Este de menţionat faptul că, pe parcursul anului trecut, prin intermediul activităţilor desfăşurate, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a reprezentat un factor de securitate și stabilitate, contribuind semnificativ la scăderea și menținerea sub control a fenomenului infracțional, dezideratul fiind acela de a crea şi asigura un cadru optim de siguranță pentru viața comunității.

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

Resursele umane

În anul 2023, procentul de încadrare cu personal al funcțiilor prevăzute în structura inspectoratului era de aproximativ 81%.

Asigurarea resurselor logistice

În anul 2023, au fost efectuate lucrări de reparații la imobilele aflate în administrarea Inspectoratului de Poliție Județean Dâmboviţa, în valoare totală de peste 600.000 de lei.

De asemenea, instituția a utilizat fondurile bugetare alocate pentru a întocmi  şi finaliza documentația necesară elaborării studiului de fezabilitate pentru Poliția Municipiului Târgoviște privind capacitatea de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile. 

Pregătirea profesională

Pilonul în jurul căruia au fost desfășurate activitățile de pregătire practică l-a constituit stagiul de pregătire în sistem centralizat, la care au participat polițiștii Inspectoratului, activitățile fiind concentrate astfel încât să fie parcurse și însușite de către toți participanții modulului de pregătire practică (autoapărare, pregătire teoretică/mânuire armament, pregătire tactică, pregătire fizică), precum și cel de pregătire în domeniul conducerii defensive. 

În 2023, au fost organizate 34 de activităţi în domeniul pregătirii fizice și autoapărării, 61 de şedinţe privind conducerea autovehiculelor de serviciu în regim defensiv și prioritar și 60 de şedinţe în domeniul pregătirii tragerilor cu armamentul din dotare, la care au participat polițiști din cadrul tuturor structurilor inspectoratului.

În plus, peste 200 de poliţişti au participat la cursuri de prim ajutor pentru a dobândi cunoştinţe în vederea acordării rapide a asistenţei medicale de bază, până la sosirea la faţa locului a personalului specializat.

SIGURANȚA CETĂȚEANULUI ȘI EVOLUȚIA FENOMENULUI INFRACȚIONAL

Prevenirea criminalităţii

În perioada analizată, prioritățile în domeniul prevenirii criminalității au vizat prevenirea victimizării minorilor, respectiv prevenirea disparițiilor/plecărilor voluntare, a abuzurilor sexuale, traficului și consumului de droguri, traficului de persoane, fiind organizate 566 de întâlniri cu grupuri ţintă cu peste 20.000 de beneficiari, prevenirea violenței domestice, fiind organizate 36 de întâlniri cu grupuri ţintă cu peste 1.400 de beneficiari, precum și prevenirea criminalității informatice, fiind organizate 193 de întâlniri cu grupuri ţintă cu peste 7.000 de beneficiari.

Pentru realizarea priorităţilor din acest domeniu, la nivel local, polițiștii au elaborat şi implementat Proiectul  de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor „Atenţie! E viaţa ta!”, implementat în parteneriat cu Organizaţia Non-guvernamentală „Salvaţi Copiii” România, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universității Valahia și Inspectoratul Şcolar Judeţean  Dâmboviţa, Proiectul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor „Dincolo de Aparenţe”, implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universității Valahia, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Mărgineni, Penitenciarul Găeşti şi Penitenciarul Ploieşti – Târgşorul Nou, Proiectul de prevenire a victimizării minorilor „Învăț să mă protejez!”, implementat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Dâmboviţa şi Direcția de Asistență Socială Târgoviște, Proiectul de prevenire a victimizării minorilor „Învățăm și ne bucurăm de ziua poliției române”, implementat în perioada ianuarie-martie 2023, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa.

În acest sens, amintim și Proiectul de prevenire a victimizării minorilor „Sigur pentru copilul singur”, implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Proiectele pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activităților parentale în vederea asigurării stării de bine a copiilor ,,Școala părinților – Construim împreună!” și „Scoala Părinților – front comun pentru copiii noștri”, Proiectul educațional „Împreună pentru mai multă siguranță”, implementat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Grădinița cu program prelungit nr.1 Târgoviște, Proiectul educațional „Și eu am drepturi, dar și obligații”, implementat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Grădinița cu program prelungit nr. 14 Târgoviște și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița, Proiect pentru dezvoltarea capacității părinților în educarea și creșterea siguranței propriilor copii și pentru îmbunătățirea activităților parentale în vederea asigurării stării de bine a copiilor „Nu-i ușor să fii părinte! Copilul tău este în siguranță?”, implementat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Grădinița cu program prelungit nr. 1 Târgoviște și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița.

Criminalitatea stradală

În anul 2023, infracțiunile stradale sesizate au înregistrat o scădere cu 11,47% față de anul 2022, fiind sesizate 1.083 de astfel de fapte.

Infracționalitatea stradală sesizată a scăzut ușor în mediul urban de la 606 infracțiuni în anul 2022, la 585, în anul 2023.

În mediul rural, infracționalitatea stradală a înregistrat o scădere, de la 621, în anul 2022, la 498, în anul 2023 (-3,46%).

Din numărul total, cele mai multe infracțiuni au fost infracțiuni de lovire sau alte violențe, respectiv 510 fapte, fiind înregistrată o scădere de 8,4% față de anul 2022, majoritatea faptelor având la bază conflicte spontane. 

Siguranța în școli

În perioada supusă analizei, a fost desfășurată o gamă largă de activități, în cadrul „Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar”, urmărindu-se crearea unui mediu școlar sigur și îmbunătățirea calității relaționării și comunicării între toate persoanele angrenate în actul educațional.

Polițiștii Biroului Siguranță Şcolară au desfășurat peste 700 de activități cu caracter informativ-preventiv adresate elevilor, pe linie de prevenire a bullying-ului, a consumului de droguri, a infracțiunilor cu violență, a infracțiunilor contra patrimoniulu, a portului fără drept de obiecte periculoase, a traficului de persoane, pentru informarea privind răspunderea penală a minorilor, pe linie de siguranța rutieră, pentru prevenirea delincvenței juvenile,  toate acestea având ca beneficiari peste 17.000 de elevi.

În cursul anului 2023, la nivelul structurii de siguranță școlară, au fost înregistrate 91 de infracţiuni (61 în mediul urban și 30 în mediul rural), dintre care 51 de fapte au fost de lovire sau alte violențe, 3 de purtare abuzivă, 11 de vătămare corporală din culpă, 11 de furt, 5 de ameninţare şi 5 de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Intervenția la solicitările efectuate prin

Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112

Pe parcursul anului trecut, poliţiştii din Dâmbovița au fost solicitaţi să intervină la peste 11.000 de evenimente, dintre care 6.772 au fost sesizări efectuate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112. 

Este de menţionat faptul că dintre acestea, 156 de apeluri nu s-au confirmat, iar, ca urmare a intervențiilor, au fost aplicate 1.614 sancțiuni contravenționale a căror valoare depășește 1.500.000 de lei. 

Criminalitatea în mediul rural

În anul 2023, sunt evidențiate statistic 7.116 sesizări penale ce privesc infracțiuni comise în mediul rural, înregistrându-se un plus de 223 de fapte comparativ cu anul precedent.

Ponderea infracționalității din mediul rural este reprezentată de infracțiunile de natură judiciară, care reprezintă 84,41%, în timp ce infracțiunile de natură economico-financiară reprezintă numai 6,53 %, iar cele de altă natură 9,05%.

Infracțiunile contra patrimoniului scad de la 2.295 la 2.146de fapte (-6,49%), ponderea acestora fiind reprezentată de faptele de furt care scad de la 1.215 la 1.037de fapte(-14,65%).

Siguranţa rutieră 

Permanent s-au analizat mecanismele producerii evenimentelor rutiere şi s-a impus adaptarea permanentă a modului de acțiune la evoluția cauzelor și circumstanțelor în care acestea au avut loc.

Astfel, pe parcursul anului trecut, în cadrul celor 1.184 de acțiuni ce au fost organizate având ca obiectiv prevenirea și combaterea încălcării normelor privind circulația pe drumurile publice, polițiștii rutieri au aplicat 52.540 de sancțiuni contravenționale, dintre care amintim că 18.660 au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 8.705 pentru neutilizarea centurii de siguranţă, 5.177 pentru abaterile comise de conducătorii de motociclete/mopede/trotinete şi biciclişti, 2.580 pentru abaterile comise de pietoni, 916  pentru folosirea neregulamentară a telefonului mobil în timpul conducerii auto.

Totodată, polițiștii din Dâmbovița au dispus măsuri de sancționare complementară ca urmare a sancțiunilor contravenționale aplicate, fiind reținute 4.476 de permise de conducere și retrase 1.963 de certificate de înmatriculare. 

În cazul permiselor de conducere, cele mai multe, respectiv 1.706, au fost reținute pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei maxime admise pe anumite sectoare de drum, în timp ce pentru nerespectarea legislației privind depășirea au fost retrase 580 de permise. Alte 768 au fost pentru neacordare prioritate vehicule sau pietoni, 380 pentru consum de băuturi alcoolice, iar 102 pentru depășirea cu peste 70 k/h a limitei maxime de viteză.

Dinamica accidentelor rutiere

În perioada analizată, numărul accidentelor grave înregistrează o creștere cu 1,01% față de anul precedent, numărul persoanelor decedate a scăzut cu 15,49%, comparativ cu anul precedent, numărul persoanelor rănite grav înregistrează o creștere cu 2,81% față de anul precedent, iar numărul răniților ușor a scăzut cu 11,11% față de aceeași perioadă a anului trecut. 

 În cazul accidentelor rutiere ușoare se înregistrează o creștere cu 1,03% față de anul 2022, iar numărul persoanelor rănite ușor înregistrează o creștere de 4,92% față perioada similară a anului trecut.

După cum sunt evidențiate statistic, cauzele accidentelor produse în județul Dâmbovița nu pot fi imputate doar unei categorii de participanți la trafic, cele mai multe dintre evenimentele rutiere având la bază abaterile comise de către bicicliști (98 de accidente ușoare, 9 accidente grave), neacordarea de prioritate vehiculelor (81 de accidente ușoare, 11 grave), abaterile pietonilor (67 de accidente ușoare, 23 de accidente grave), viteza (67 de accidente ușoare şi 21 grave) şi neacordare prioritate de trecere pietoni (48 de accidente grave şi 12 accidente rutiere uşoare).

Rezultatele acţiunilor de combatere a infracţionalităţii rutiere

Sub aspectul infracţiunilor descoperite, au fost efectuate activităţi de cercetare cu privire la 698 de infracțiuni la regimul circulației rutiere (față de 511 în anul 2022, ceea ce reprezintă o creștere de 36,5%).

Dintre acestea, cele mai multe fapte sunt infracțiuni de conducere fără permis sau cu permis necorespunzător categoriei (283 de fapte, +21%),conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului (243 de fapte +66%), conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive (109 fapte, +96%) şi conducerea unui autovehicul neînmatriculat/neînregistrat sau cu număr fals ( 33 de fapte, +57%).

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

Activități desfășurate și rezultate obținute

În perioada supusă analizei, au fost sesizate 13.816fapte penale, cu 6% mai multe față de valoarea din anul 2022. Ponderea acestor fapte este reprezentată de infracţiunile de natură judiciară care semnifică 74% din total. 

Este de precizat că infracțiunile de furt sunt în scădere cu 8,3%, cele de furt din locuinţe scad cu 16,8%, iar tâlhăriile înregistrează o scădere de 16,7%.

De asemenea, statistica evidențiază o creștere a infracțiunilor de lovirea sau alte violențe cu 4%, a infracțiunilor de violare de domiciliu cu 11,7% şi a faptelor de amenințare cu 10,4%.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

În perioada de referinţă, polițiștii au efectuat 80 de acțiuniși 36 de percheziții domiciliare pe linia respectării regimului legal al armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, la persoanele fizice şi juridice autorizate pe aceste linii, totodată, fiind dispusă anularea dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor letale/neletale a 50 de deţinători.

În urma executării activităţilor specifice, au fost constatate 77 de infracțiuni la regimul armelor, materiilor explozive şi al substanţelor periculoase.

De asemenea, au fost confiscate45 de arme, 76 de bucăți de muniție, 50 de kilograme și 115 litri de substanțe toxice, precum și peste 4.000 de kilograme de articole pirotehnice.

Criminalitatea economico-financiară

În anul 2023, au fost sesizate 1.245 de infracțiuni de natură economico-financiară (1.086 în anul 2022, ceea ce reprezintă o creștere de 14,6%).

În perioada de referință, în sfera celor 9 domenii prioritare, în urma acţiunilor desfășurate,  au fost instituite măsuri asiguratorii în valoare de 241.026 de lei și au fost recuperate prejudicii conform art. 10 din Legea 241/2005, în valoare totală de 27.086.309 lei.

 În aceeași perioadă au fost indisponibilizate/confiscate bunuri în valoare de peste 48.000 de lei.  

Infracţionalitatea în domeniul silvic

În perioada analizată, s-a acționat în vederea protejării patrimoniului forestier județean, combaterii faptelor ilicite asociate circulației, depozitării, prelucrării primare și comercializării materialului lemnos, precum și pentru asigurarea unor condiții de piață corecte, prin eliminarea lemnului de proveniență ilicită din circuitul economic.

Astfel, în 2023 au fost sesizate 256 de infracţiuni silvice.

Pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii din acest domeniu au fost organizate şi executate 398 de acţiuni și controale, fiind aplicate 247 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 254.720 de lei.

Totodată, a fost reţinută în vederea confiscării, atât faptic, cât și contravaloric cantitatea de 800,07 metri cubi de material lemnos. 

Infracţionalitatea în domeniul piscicol

În perioada analizată, au fost sesizate 6 infracţiuni de braconaj piscicol, conform O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, fiind aplicate 28 de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea normelor legale în vigoare, în valoare totală de 6.300 de lei.

De asemenea, au fost confiscate peste 200 de kilograme de peşte, indisponibilizate 2 autovehicule, precum şi mai multe unelte de pescuit.

Protecția animalelor

În anul 2021, a fost operaționalizat Biroul pentru Protecția Animalelor având atribuții privind prevenirea şi combaterea faptelor ilegale îndreptate împotriva animalelor, a relelor tratamente și a cruzimii față de acestea, privind verificarea respectării regimului de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, pe linia verificării condițiilor de sănătate, bunăstare și deținere a animalelor, precum şi pentru identificarea și verificarea adăposturilor publice și private unde sunt cazate animale cu sau fără stăpân.

Între rezultatele obţinute privind protecția animalelor în urma activităților din perioada de referinţă, se află 55 de dosare penale înregistrate, soluționate 54 până la sfârșitul perioadei analizate, 197 de petiții și reclamații înregistrate şi soluţionate, 741 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 399.200 de lei.

În plus, în județul Dâmboviţa, în anul 2023, poliţiştii au efectuat 103 acţiuni și 576 de controale.

Violența domestică

Din analiza datelor statistice privind infracțiunile sesizate în 2023, în ceea ce priveşte numărul faptelor prevăzute de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, la nivelul judeţului Dâmboviţa, au fost sesizate 1.878 de infracţiuni, ponderea acestora fiind reprezentată de faptele de lovire sau alte violenţe (70%).

Din totalul acestora, peste 50% s-au produs în mediul rural, 1.243 de infracţiuni fiind săvârșite la domiciliu, iar 635 în spațiul public.

La începutul anului 2023, se aflau în lucru 127 de ordine de protecție, iar în 2023, au fost emise 218 ordine de protecție, din care 138 provenite din ordine de protecție provizorii.

În ce privește ordinele de protecție provizorii, în anul 2023, au fost emise 253 deordine, dintre care 95  în mediul urban și 158 în mediul rural.

Din totalul celor 247 ordine de protecție provizorii emise la solicitarea victimei, 248 au fost confirmate de procuror și 138 (52 in mediul urban, 86 în mediul rural) dintre acestea au fost transformate în ordine de protecție.

În anul 2023, au fost realizate 2.242 de intervenții la cazuri de violență domestică, 520 în mediul urban și 1.722 în mediul rural, 1.272 dintre acestea fiind semnalate prin S.N.U.A.U. 112.

Supravegheri judiciare, mandate

Activitatea de urmărire a persoanelor în temeiul legii s-a materializat prin darea în urmărire a 51 de persoane, dintre care pe numele a 37 au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate, iar faţă de alte 10, mandate de arestare preventivă.

Buna cooperare cu Biroul Naţional Interpol a condus la localizarea şi arestarea în alte ţări a 10 urmăriţi internaţional care au fost extrădaţi în România.

În anul 2023, au fost implementate 435 de măsuri preventive, dintre care 333 au vizat măsura controlului judiciar şi 101 măsura arestului la domiciliu.

Totodată, în urma activităţilor desfăşurate, ca urmare a încălcării obligațiilor și măsurilor stabilite de organele judiciare, au fost consemnate 65 de încălcări de obligaţii, în 8 situaţii fiind schimbate măsurile inițiale.

Concluzii și priorități

Pe parcursul anului trecut, activitățile derulate de polițiștii din Dâmbovița au contribuit la menținerea și creșterea gradului de ordine și siguranță publică pe tot teritoriul județului, în acest sens fiind depuse deligenţele pentru îndeplinirea obiectivelor și misiunile instituționale specifice, orientate, în principal, în direcția protecției cetățeanului, prin asigurarea unui serviciu polițienesc profesionist, aflat în sprijinul comunității.

În acest an, obiectivele Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița sunt reprezentate de creșterea gradului de siguranță publică, protecția cetățeanului, siguranță stradală, rutieră, siguranță școlară, eficientizarea activității de prevenire și combatere a infracțiunilor contra patrimoniului și persoanei, respectiv a celor asociate violenței domestice și a agresiunilor de natură sexuală, eficientizarea activităților de contracarare a infracțiunilor contra mediului, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei și combaterea tuturor formelor de criminalitate organizată.

Mulțumim tuturor locuitorilor județului pentru încrederea acordată!

sursa: Poliția Dâmbovița

fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial