24 februarie 2024

Microbişti – FIŢI PE FAZĂ!

ÎN ATENŢIA TUTUROR MICROBIŞTILOR Ca urmare a faptului că în viitorul apropiat debutează competiţiile şi jocurile sportive pentru sezonul 2010 – 2011, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa le reaminteşte tuturor iubitorilor de sport prevederile art. 20 din Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, potrivit căruia spectatorilor le este interzis: a) sã pãtrundã sau sã încerce pãtrunderea în incinta bazei sportive ori, dupã caz, a arenei sportive fãrã documente de acces sau prin încãlcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; b) sã foloseascã, în scopul pãtrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le aparţin şi care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de cãtre titular; c) sã pãtrundã în stare de ebrietate sau sã consume bãuturi alcoolice în arena sportivã; d) sã introducã sau sã încerce introducerea de bãuturi alcoolice în arena sportivã; e) sã introducã în arena sportivã inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen; f) sã refuze prezentarea documentelor de acces şi, dupã caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificatã a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţã; g) sã refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de cãtre forţele de ordine; h) sã ocupe alte locuri decât cele prevãzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberãrii acestora la avertismentul verbal al reprezentanţilor societãţii specializate de protecţie şi pazã sau al forţelor de ordine; i) sã arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucãtorilor, asupra forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţã, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive ori care murdãresc; j) sã escaladeze gardurile care delimiteazã spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor; k) sã se caţere pe gardul care delimiteazã spaţiul de joc de tribunã; l) sã pãtrundã pe suprafaţa de joc, cu excepţia cazurilor de forţã majorã; m) sã sãvârşeascã fapte, acte sau gesturi obscene, sã profereze ori sã scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţãri cu acte de violenţã împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucãtori sau a bunurilor acestora; n) sã profereze ori sã scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţã; o) sã ameninţe cu acte de violenţã forţele de ordine sau personalul de ordine şi siguranţã; p) sã îşi ascundã faţa cu articole de îmbrãcãminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea; r) sã scrie sau sã deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivã sau în arena sportivã; s) sã dezlipeascã sau sã distrugã reclamele, anunţurile şi afişele expuse de organizator în incinta bazei sau a arenei sportive, precum şi sã deterioreze, sã ridice sau sã mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenã, sau a celor care semnaleazã existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor; ş) sã ridice sau sã mute, fãrã drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de cãtre forţele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribunã ori peluzã, pentru separarea grupurilor de suporteri şi a terenului de joc de tribunã, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar; t) sã amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizualã în alte locuri decât cele stabilite de organizator; ţ) sã nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive; u) sã nu respecte mãsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forţelor de ordine, în cazul producerii unor catastrofe, calamitãţi naturale sau al altor pericole; v) sã refuze pãrãsirea imediatã a arenei sportive, dacã mãsura evacuãrii a fost dispusã de cãtre personalul de ordine şi siguranţã sau de cãtre forţele de ordine. Persoanele care nu respectă aceste obligaţii vor fi sancţionate contravenţional cu amendã de la 80 lei la 3.000 lei sau prestarea a 50-300 ore de activitãţi în folosul comunitãţii, precum şi cu sancţiunea contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au sãvârşit fapta pe o perioadã cuprinsă între 6 luni şi 2 ani, în funcţie de fapta comisă. COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL IJJ DÂMBOVIŢA

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial