18 septembrie 2021
Învăţământul dual, pe agenda Inspectoratului Școlar Dâmbovița

Învăţământul dual, pe agenda Inspectoratului Școlar Dâmbovița

inv-dualÎnvăţământul dual – subiect al întâlnirii de lucru organizată de ISJ Dâmbovița

În data de 11.04.2017, la Inspectoratul Școlar Dâmbovița a avut loc întâlnirea membrilor Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesională Dâmboviţa (CLDPSFP), a directorilor unităţilor şcolare cu învăţământ profesional şi tehnic, a operatorilor economici, parteneri ai acestora, cu prilejul acţiunilor de informare şi promovare a învăţământului dual, a activităţilor specifice pentru fundamentarea planului de şcolarizare la acest tip de învățământ, în anul şcolar 2017-2018.

Întâlnirea a fost programată pentru prezentarea calendarului acţiunilor în vederea stabilirii cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual, an şcolar 2017-2018.

Agenda de lucru a întâlnirii a vizat prezentarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului dual:

– OUG Nr. 81/2016 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial  Nr. 943 din 23 noiembrie 2016.

–  Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional dual, aprobată prin OMEN nr.3554/29.03.2017.

– Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor a calendarului admiterii în învățământul dual, aprobată prin OMEN nr.3556/29.03.2017, publicată în MO, partea I, nr.231 din 4.04.2017.

– OUG nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea  şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal.

Învăţământul dual este o formă de organizare atât a învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT), cât şi a formării profesionale a adulţilor, cu caracteristici specifice celor două tipuri de formare.

Învăţământul dual, ca parte a ÎPT, are următoarele caracteristici specifice:

este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

se desfăşoară pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

La învățământul dual pot fi cuprinși absolvenţii învăţământului obligatoriu, cei care au întrerup studiile, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, (pentru cei care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei se pot organiza clase separate).

Cifra de şcolarizare pentru învăţământul dual se stabileşte anual, pe baza solicitărilor operatorilor economici. În anii școlari anteriori nu s-a organizat la nivelul județului Dâmbovița clase școlarizate în acest sistem.

Adresa de solicitare pentru şcolarizare prin învăţământul dual se transmite de către operatorii economici la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), la sediul central al instituţiei, prin e-mail sau prin fax la termenul stabilit în Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale 19 aprilie 2017.

CNDIPT centralizează la nivel naţional, regional şi judeţean solicitările operatorilor economici şi le transmite inspectoratelor şcolare şi unităţilor administrativ-teritoriale menţionate în solicitările operatorilor economici.

La solicitarea operatorilor economici, se pot organiza probe de admitere stabilite de unitatea de învățământ în colaborare cu aceștia, indiferent de numărul de candidaţi înscrişi şi de numărul de locuri disponibile.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial