22 aprilie 2024
Grevă de avertisment în 27 de primării din Dâmboviţa. Angajaţii cer salarii mai mari. Au veniturile îngheţate de 5 ani

Grevă de avertisment în 27 de primării din Dâmboviţa. Angajaţii cer salarii mai mari. Au veniturile îngheţate de 5 ani

Sindicatul Național SCOR – Solidaritatea Comunelor și Orașelor Din România a cerut tuturor membrilor să intre în grevă de avertisment, astfel că, ieri, între orele 11 și 13, angajații mai multor comune din țară au protestat.

În Dâmbovița, am avut greva de avertisment în următoarele localități : Barbulețu, Braniștea, Buciumeni, Butimanu, Cândesti, Conțești, Cornățelu, Cornești, Crevedia, Dragomirești, Finta, Gura Ocniței, Hulubești, Ludești, Lungulețu, Malu cu Flori, Niculești, Nucet, Ocnița, Persinari, Pietrari, Poiana, Produlești, Răscăieți, Slobozia Moară, Șotânga, Vulcana Băi.

Iată cîteva dintre aspectele reclamate de grevişti:

Revendicarea principală: aplicarea întocmai în administrația publică locală a prevederilor Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv: Art. 11 și art. 13 (1) din legea-cadru, corelate cu Anexa nr. IX, litera C din legea-cadru, fără limitarea impusă prin art. I alin. (2) și (6) din Ordonanța de urgență nr. 115/2023 Art. 164 din Codul muncii Hotărârea Guvernului nr. 900/2023

II. Revendicări subsecvente, strâns legate de asigurarea condițiilor pentru îndeplinirea punctului I, precum și din perspectiva asigurării durabile a resurselor necesare:

1) Adoptarea de urgență a noii legi a salarizării, în concordanță cu angajamentele României din PNRR, respectiv: Poziția 420 – Jalon Reforma 4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public Denumire jalon: Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea funcționarilor publici (Legea privind salarizarea unitară).

În timp ce 1,2 milioane de angajați din sectoarele de activitate private, susținute cu facilități „de către stat”, nu plătesc impozitul pe venit cuvenit bugetelor locale, cei circa 62.000 de salariați din administrația publică locală, la nivelul comunelor, respectiv 31.000 de salariați la nivelul orașelor, sunt discriminați și ținuți cu salariile înghețate de 5 ani, sub pretextul veniturilor insuficiente la bugetul local!

Susținem menținerea facilităților, dar cu reîntregirea de la bugetul de stat, în beneficiul bugetelor locale, a echivalentului impozitului pe venit neîncasat din această cauză, cu direcționarea acestor fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale cele mai precare, pe criteriul venit / cap de locuitor.

Cerem preluarea 100% de către bugetul de stat a finanțării cheltuielilor salariale cu asistenții personali ai persoanelor cu handicap, inclusiv asigurarea ritmică și la nivelul necesar al sumelor lunare de plată, astfel încât fondul de salarii alocat din bugetul local să permită acordarea drepturilor cuvenite personalului din administrația publică locală, la nivelul prevăzut de legea organică și nu amputat arbitrar prin ordonanțe de urgență.

Corpul funcționarilor publici din administrația publică locală este supus unei discriminări negative în raport cu personalul contractual, întrucât negocierea Acordului Colectiv (AC) pentru funcționarii publici este limitată strict la nivelul angajatorului și nu este permisă și la nivelul grupului de unități sau al sectorului de negociere colectivă, cum este cazul pentru Contractul Colectiv de Muncă (CCM) pentru personalul contractual.

Această discriminare se regăsește în prevederile art. 24 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 302/2022 – normele privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective, act normativ de nivel inferior codului administrativ, adoptat pentru punerea în aplicarea a legii organice, dar redactat prin încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, în sensul introducerii abuzive a restricției privind negocierea AC exclusiv la nivelul unei autorități sau instituții publice, fără a avea un temei legal în acest sens.

Astfel, potrivit art. 487 din Codul administrativ, NU există o normă specială care să impună o astfel de eliminare expresă a dreptului de negociere colectivă la nivel de grup de unități sau de sector de negociere colectivă.

Cerem abrogarea neîntârziată a prevederilor art. 24 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 302/2022, pentru a reda funcționarilor publici dreptul real de a se asocia în sindicate și federații sindicale reprezentative la nivelul grupurilor de unități sau al sectorului de negociere colectivă, în vederea apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale lor, la aceste niveluri.

Comunitatea funcționarilor publici din administrația publică locală a luat act cu consternare de Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, înregistrată la Senat sub nr. B694/2023. În total contrast cu spiritul și caracterul profesionist al reglementărilor introduse în statutul funcționarilor publici prin Ordonanța de urgență nr. 128/2023 – în strânsă corelație cu angajamentele asumate de România prin PNRR, inițiatorii propunerii legislative intenționează să demoleze orice umbră de respect la adresa carierei funcționarilor publici, urmărind exclusiv introducerea unui control politic generalizat asupra acestora, sub amenințarea perpetuă a destituirii din funcție pentru funcționarii publici care nu răspund cu supunere la comenzile politice.

Fiind evidentă inadecvarea totală a acestei propuneri, așa cum rezultă și din avizele emise de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Consiliul Economico-Social și Consiliul Legislativ, cerem Guvernului adoptarea de îndată a unui punct de vedere negativ, prin care să nu susțină adoptarea acesteia în Parlament, pentru a nu escalada într-un alt conflict social major.

În data de 5 februarie, sindicatul SCOR a anunţat greva generală.

articol de Liviu Lazăr,

reporter special targovistenews.ro

fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial