18 septembrie 2021

Dâmbovița – PAGUBE de peste 1, 3 milioane de lei!

rascae6Constatarea și evaluarea pagubelor generate de precipitații

Prin Ordinul Prefectului nr. 199 din 09.12.2014 o comisie formată din reprezentanți ai următoarelor instituții: Institutia Prefectului județul Dâmbovița , Direcţia Agricolă Dâmboviţa, S.H. I.  Văcăreşti și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa s-au deplasat în localitățile Răscăeți, Vișina și Costeștii din Vale, unde au constatat următoarele:

v             În comuna Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, în prezenţa  domnului primar  Buibăr Iulian,  s-a constatat că în perioada 06-10.12.2014 s-au inregistrat cantitati insemnate de precipitatii ce au afectat culturile agricole, anexe gospodărești, drumul comunal și județean.

Estimarea valorii pentru refacerea obiectivelor afectate este de 1.375.500 lei.

v               În comuna Vișina, în prezenţa  domnului viceprimar Papa Alexandru, s-a constatat că în perioada 06-10.12.2014 s-au inregistrat cantitati insemnate de precipitatii, ce au afectat culturi agricole, drumuri de exploatare și anexe gospodărești.

Estimarea valorii pentru refacerea obiectivelor afectate este de 2.346.000 lei.

 

v          În comuna Costeștii din Vale, în prezenţa  domnului primar  ing.Toma Matei, s-a constatat că în perioada 06-10.12.2014 s-au inregistrat cantitati insemnate de precipitatii ce au afectat gospodării, culturi agricole, drumuri de exploatare și drumul județean.

Estimarea valorii pentru refacerea obiectivelor afectate este de 619.000 lei.

   În perioada următoare comisiile se vor deplasa și în celelalte localități care au fost afectate de precipitații în vederea constatării și evaluării pagubelor.

 

 

 

                                                                                            Biroul de presă al Instituției Prefectului

 

Nr.

crt

Tip obiectiv avariat / distrus

Sursă viitură / inundaţie

Mecanism de inundare

Caracte-ristici ale viiturii

Denumire curs de apă

(râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanţi

Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului

Valoare obiectiv

(lei)

Denumire

Deţinător

(persoană fizică/juridică)

Poziţionare / dimensiuni

Avariat /

Distrus

 

 

 

 

Denumire

(descriere mod afectare)

material

UM

Cant

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Vişina Sat.

Vişina

Distruse

Pluvială

Revarsare şi băltire

naturală

Paraul Holboca, Baracu, Chircaru, Jirnov şi Palau

Culturi de toamna

Grau

Porumb (nereoltat)

ha

670

130

804.000

260.000

2.

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Vişina Sat.

Vişina

Distruse

Pluvială

Revarsare şi băltire

Paraul Holboca, Baracu, Chircaru, Jirnov şi Palau

Teren arabil necultivat (arat)

ha

200

80.000

3

Drumuri de exploatare

Primaria

Com. Vişina Sat.

Vişina

avariate

Pluvială

Revarsare şi băltire

naturală

Paraul Holboca, Baracu, Chircaru, Jirnov şi Palau

Spalare strat de balast

km

15

150.000

4

Anexe Gospodăreşti

Cetateni ai comunei

Com. Vişina Sat.

Vişina

avariate

Pluvială

Revarsare şi băltire

naturală

Paraul Holboca, Baracu, Chircaru, Jirnov şi Palau

Lemn şi piatră

nr

200

60.000

5

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Vişina Sat Izvoru

Distruse

Pluvială

Revarsare și Baltire

naturală

Paraul Mierea şi Neajlov

Culturi de toamna

Grau

Porumb (nereoltat)

ha

240

60

288.000

120.000

6

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Vişina Sat Izvoru

Distruse

Pluvială

Revarsare și Baltire

Paraul Mierea şi Neajlov

Teren arabil necultivat (arat)

ha

100

40.000

7

Drumuri de exploatare

Primaria

Com. Vişina Sat Izvoru

avariate

Pluvială

Revarsare și Baltire

naturală

Paraul Mierea şi Neajlov

Spalare strat de balast

km

10

100.000

8

Anexe Gospodăreşti

Cetateni ai comunei

Com. Vişina Sat Izvoru

avariate

Pluvială

Revarsare şi băltire

naturală

Paraul Mierea şi Neajlov

Lemn şi piatră

nr

60

18.000

9

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Vişina Sat Broşteni

Distruse

Pluvială

Revarsare şi băltire

naturală

Paraul Mierea şi Neajlov

Culturi de toamna

Grau

Porumb (nereoltat)

ha

190

30

228.000

60.000

10

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Vişina Sat Broşteni

Distruse

Pluvială

Revarsare şi băltire

Paraul Mierea şi Neajlov

Teren arabil necultivat (arat)

ha

80

32.000

11

Drumuri de exploatare

Primaria

Com. Vişina Sat Broşteni

avariat

Pluvială

Revarsare şi băltire

Paraul Mierea şi Neajlov

Spalare strat de balast

km

10

100.000

12

Anexe Gospodăreşti

Cetateni ai comunei

Com. Vişina Sat Broşteni

avariate

Pluvială

Revarsare şi băltire

naturală

Paraul Mierea şi Neajlov

Lemn şi piatră

nr

20

6.000

 Total U.A.T.

2.346.000

Notă: Valorile prezentate sunt estimative.

Tabelul Nominal cu proprietarii afectaţi se va întocmni la nivelul Primăriei Vişina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt

Tip obiectiv avariat / distrus

Sursă viitură / inundaţie

Mecanism de inundare

Caracte-ristici ale viiturii

Denumire curs de apă

(râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanţi

Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului

Valoare obiectiv

(lei)

Denumire

Deţinător

(persoană fizică/juridică)

Poziţionare / dimensiuni

Avariat /

Distrus

 

 

 

 

Denumire

(descriere mod afectare)

material

UM

Cant

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Răscăeţi, Sat.Răscăeţi şi Vultureanca

Distruse

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare și Baltire

Paraul Holboca şi Jirnov

Culturi de toamna + porumb rămas nerecoltat din cauza baltirii apelor.

Grau

Orz

Rapita

Porumb

Perene (lucerna)

ha

690

112

29

110

18,3

828.000

134.400

34.800

220.000

18.300

2

 Anexe Gospodăreşti

Cetateni ai comunei

Com. Răscăeţi, Sat.Răscăeţi şi Vultureanca

inundate

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare și Baltire

Paraul Holboca şi Jirnov

Inundare anexe

Lemn, piatra,.

nr

100

30.000

3

Drum judeţean

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

DJ 702 E

Avariat

Precipitaţii

revărsări

naturală

Vale locală

Terasament şi Covor asfaltic

Ballast şi asfalt

m

20

10.000

4

Drum comunal

Primaria

Com. Răscăeţi, Sat.Răscăeţi,

 strada Petrolului

avariat

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare

Paraul Holboca

Spalare strat de balast

Pamant și balast

km

4

100.000

 Total U.A.T.

1.375.500

Notă: Terenul agricol extravilan nu este delimitat pe sate.

Valorile prezentate sunt estimative.

Tabelul Nominal cu proprietarii  afectaţi se va intocmi la nivelul Primariei Răscăeţi.

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt

Tip obiectiv avariat / distrus

Sursă viitură / inundaţie

Mecanism de inundare

Caracte-ristici ale viiturii

Denumire curs de apă

(râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanţi

Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului

Valoare obiectiv

(lei)

Denumire

Deţinător

(persoană fizică/juridică)

Poziţionare / dimensiuni

Avariat /

Distrus

 

 

 

 

Denumire

(descriere mod afectare)

material

UM

Cant

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Costestii din Vale, Sat.Costestii din Vale

Distruse

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare și Baltire

Paraul Sabar, Paraul Tinoasa, Paraul Suta

Culturi de toamna

Grau

Orz

Rapita

ha

50

60.000

2.

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Costestii din Vale, Sat.Costestii din Vale

Distruse

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare și Baltire

Paraul Sabar, Paraul Tinoasa, Paraul Suta

Teren arabil necultivat (arat)

ha

20

8000

3

Gospodarii

Cetateni ai comunei

Com. Costestii din Vale, Sat.Costestii din Vale

inundate

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare și Baltire

Paraul Sabar, Paraul Tinoasa, Paraul Suta

curti

nr

7

0

4

Drumuri de exploatare

Primaria

Com. Costestii din Vale, Sat.Costestii din Vale

avariate

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare

Paraul Sabar, Paraul Tinoasa, Paraul Suta

Spalare strat de balast

Pamant și balast

km

7,5

200.000

5

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Costestii din Vale, Sat.Tomsani

Distruse

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare și Baltire

Paraul Sabar, Paraul Tinoasa, Paraul Suta

Culturi de toamna

Grau

Orz

Rapita

ha

30

36000

6

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Costestii din Vale, Sat.Tomsani

Distruse

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare și Baltire

Paraul Sabar, Paraul Tinoasa, Paraul Suta

Teren arabil necultivat (arat)

ha

10

4000

7

Drumuri de exploatare

Primaria

Com. Costestii din Vale, Sat.Tomsani

avariate

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare

Paraul Sabar, Paraul Tinoasa, Paraul Suta

Spalare strat de balast

Pamant și balast

km

2,5

70.000

8

Drum  județean

Consiliul Județean Dambovita

Com. Costestii din Vale, Sat.Tomsani

avariate

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare

Paraul Sabar, Paraul Tinoasa, Paraul Suta

Acostament distrus si terasamente erodate

Ballast si covor asfaltic

ml

200

20.000

9

Gospodarii

Cetateni ai comunei

Com. Costestii din Vale, Sat.Tomsani

inundate

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare și Baltire

Paraul Sabar, Paraul Tinoasa, Paraul Suta

curti

nr

1

0

10

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Costestii din Vale, Sat.Marunțișu

Distruse

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare și Baltire

Paraul Sabar, Paraul Tinoasa, Paraul Suta

Culturi de toamna

Grau

Orz

Rapita

ha

30

36.000

11

Culturi agricole

Cetateni ai comunei

Com. Costestii din Vale, Sat.Marunțișu

Distruse

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare și Baltire

Raul Arges

Teren arabil necultivat si zăvoi

Pamant si lemn

ha

2,5

10.000

12

Drumuri de exploatare

Primaria

Com. Costestii din Vale, Sat.Marunțișu

avariate

Precipitatii abundente si revarsari

Revarsare

Paraul Sabar, Paraul Tinoasa, Paraul Suta

Spalare strat de balast

Pamant și balast

km

6,25

175.000

 Total U.A.T.

619.000

Notă: Valorile prezentate sunt estimative.

 

 

 

 

 

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial