28 ianuarie 2022

Compania de Apă Târgoviște angajează inspector resurse umane

catdCOMUNICAT DE PRESĂ

 

ANUNŢ

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 13.02.2020, ora 10:00,  la sediul social din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSPECTOR RESURSE UMANE, cod COR 333304, în cadrul Oficiului Juridic – Gestiune Personal.

 

Cerinţe minime pentru ocuparea postului:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

– cunostinţe de utilizare a PC;

– programe/cursuri de formare/pregatire profesională în specializarea Inspector Resurse Umane;

– fără fapte înscrise în cazierul judiciar;

– apt pentru a munci;

 

 Descrierea postului:

– Comunicarea cu superiorii, egalii şi subordonaţii pentru asigurarea informării superiorilor, colegilor şi subordonaţilor printelefon, înscris, e-mail sau în persoană;

– Intocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului, organizarea recrutării şi selecţiei personalului, lucrul cu programul REVISAL, întocmirea dosarelor de  personal, oferirea informaţiilor privind problemele de personal, precum şi administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând computerul;

– Asigurarea activităţilor de recrutare şi selecţie, de orientare şi integrare a noilor angajaţi, de evaluare a performanţelor individuale ale angajatilor şi de motivare;

–  Stabilirea sarcinilor şi responsabilităţilor personalului în fişele de post conform structurii organizatorice şi ROF;

– Asigurarea secretariatului comisie de cerecetare disciplinară;

 

Procedura de selecţie

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu, nr.50, telefon 0245614403, până la data de 12.02.2020, ora 12.00, un dosar de înscriere la procedura de selecţie conţinând următoarele documente care să dovedească îndeplinirea cerinţelor minime pentru ocuparea postului:

– Dosar cu şină;

– Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

– Copie act de identitate;

-Copie a diplomei de studii, copii certificate calificare /competenţe profesionale care să dovedească îndeplinirea cerinţelor minime de calificare (diplomele şi certificatele de calificare/ competenţe profesionale vor fi aduse în original în vederea certificarii pentru conformitate cu originalul de către angajator urmând ca acestea să fie remise candidatului la momentul depunerii dosarului);

– Adeverinţă care să ateste starea de sanitate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie;

 

Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii care îndeplinesc cerinţele minime de mai sus.

Candidaţii declaraţi admişi după verificarea îndeplinirii condiţiilor minime vor participa la proba scrisă de specialitate.

Proba scrisă de specialitate (cu subiecte din bibliografia de concurs)  – test grilă – va avea loc în data de 13.02.2020, ora 10.00 la sediul angajatorului.

Candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la proba scrisă de specialitate vor participa la proba practică.

Proba practică va avea loc în data de 13.02.2020, ora 12.00 la sediul angajatorului.

 

Bibliografie:

  1. Legea nr. 53/2003, republicată –Codul Muncii;
  2. Legea nr. 62/2011 a dialogului social;
  3. Hotărârea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
  4. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare  cu apa şi de canalizare;
  5. Legea 319/2006 privind protecţia şi securitatea în muncă;

 

 

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

 

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial