13 aprilie 2024
Adrian Ţuţuianu dezvăluie JAFUL de la Serviciul Judeţean de Apă Dâmboviţa!

Adrian Ţuţuianu dezvăluie JAFUL de la Serviciul Judeţean de Apă Dâmboviţa!

“Vă prezint concluziile unui raport întocmit de compartimentele de specialitate din Consiliul Judeţean care priveşte activitatea Serviciului Public Judeţean de Apă, Canalizare şi Salubrizare Dâmboviţa, cu privire specială pe unele activităţi desfăşurate sub conducerea directorilor Pavel Babeu şi Marian Costache.

Am analizat angajările făcute în perioada de mandat a dlui Babeu, începând cu data de 19.01.2011. Din verificare a rezultat că s-au angajat 31 de salariaţi şi au fost încetate raporturile de muncă pentru 33. Pentru 6 ca urmare a predării staţiilor de apă de la Glodeni şi Tătărani, 2 ca urmare a intervenirii decesului şi 2 pentru pensionare, restul de 23 de salariaţi, prin acordul părţilor cu menţiunea că 6 salariaţi au fost dintre cei angajaţi în aceeaşi perioadă.

Din sesizările pe care le-am primit la Consiliul Judeţean, rezultă că încetarea raporturilor de muncă prin acordul părţilor a fost determinată de presiunile exercitate asupra acestor salariaţi determinaţi să formuleze cereri de încetare a raporturilor de muncă pe criterii exclusiv de natură politică. Cu privire la angajări, se vede că nu a existat decât o singură intenţie, aceea de a alimenta cu funcţii şi posturi clientela de partid, respectiv din 31 de persoane, 16 posturi sunt TESA, iar restul muncitori.

Aşa am ajuns astăzi să avem vreo 150 de salariaţi la Serviciul Public Judeţean, din care mai mult de jumătate sunt personal TESA. Asta explică de ce într-un an acest Serviciu nu a putut să realizeze decât 180 de branşări la sistemul public de alimentare cu apă.

De asemenea, în procedura de selecţie şi angajare a personalului, s-a constatat stabilirea unor condiţii discriminatorii – condiţii de vechime, de studii, domiciliul în municipiul Târgovişte – condiţii ce puteau fi îndeplinite doar de persoane care erau vizate pentru ocuparea respectivelor posturi”, a declarat preşedintele CJD, Adrian Ţuţuianu.

“O altă problemă deosebit de gravă pe care am constatat-o este aceea a încheierii de către Serviciul Public Judeţean a unui contract pentru servicii de transport. Din evidenţele pe care le avem şi din analiza dispoziţiilor legale care sunt incidente s-au constatat următoarele: contractul a fost încheiat la data 10.01.2012, valoarea 74.820 lei inclusiv TVA, pentru un număr de cinci maşini, prestatorul serviciului de transport fiind SC COBA COM SRL.

Serviciile au fost prestate şi plătite începând cu data 9.01.2012, deşi contractul a fost încheiat cu data de 10.01.2012. Contractul s-a realizat cu încălcarea prevederilor OUG 34/2006, în sensul că, deşi valoarea contractului, chiar şi pe o perioadă de 3 luni, depăşeşte echivalentul a 15.000 euro, nu s-a realizat procedura de achiziţie, în conformitate cu prevederile actului normativ menţionat.

De asemenea, la data de 01.04.2012, contractul nr. 182 a fost prelungit printr-un act adiţional semnat de conducerea Serviciului Public Judeţean pentru o perioadă de o lună şi jumătate, fără a se stabili pe această perioadă o valoare a contractului. Din cumularea plăţilor făcute, rezultă că pe această lună şi jumătate s-au plătit 81.232 lei, valoarea contractului fiind depăşită cu 6.412,92 lei. Rezultă din nou că prin această prelungire s-a încălcat OUG 34/2006”, a adăugat Ţuţuianu.

“La data de 24.04.2012, în urma derulării procedurii de achiziţie a serviciilor de transport, COBA COM SRL a încheiat un nou contract cu Serviciul Public Judeţean, nr. 2920 din 24.04.2012, cu valabilitate până la data de 31.12.2012. Valoarea contractului pentru această perioadă este de 424.380 lei inclusiv TVA, iar preţul stabilit este de 1,82 lei/km parcurs şi 9,40 lei/oră staţionare.

Din datele totale, rezultă că până la data verificării făcute de specialiştii din CJD s-ar fi parcurs 97.005 km, ceea ce înseamnă de peste două ori lungimea Ecuatorului, cu preţuri care sunt de aproximativ 250.000 lei. (…) Aşadar, SC COBA SRL a închiriat maşini fără şoferi, acestea fiind conduse de salariaţi ai Serviciului. Or, în aceste condiţii, nu ne aflăm în prezenţa unui contract de transport rutier, ci a unui contract de închiriere de autovehicule.

Conform art. 24 din OUG 34/2009, este interzisă achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme. Conform art. VII din acelaşi act normativ, încălcarea dispoziţiilor OUG şi angajarea unor cheltuieli de natura celor prevăzute de aceasta, fără a se lua în considerare măsurile de reducere şi amânarea plăţii acestora, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Media zilnică a numărului de kilometri parcurşi este de 615. În fiecare zi de activitate au fost utilizate 4-5 autovehicule. Am constatat că există zile în care o maşină parcurge distanţe foarte mari. De asemenea, apar înscrise în foile de parcurs un număr mare de curse efectuate în aceeaşi localitate. (…) În timp ce eu am dispus să se consume 50 litri de benzină pe maşină la CJD, dl Babeu Pavel şi-a permis pentru domnia sa să închirieze de la această firmă un Mercedes, un Renault Clio pentru directorul adjunct Costache şi un Ford Fiesta pentru alte persoane cu funcţii de conducere. (…)

Este motivul pentru care am dispus împuternicirea Comisiei de disciplină de la nivelul CJD pentru cercetarea disciplinară prealabilă a dlui Babeu Pavel şi a directorului adjunct Costache. De asemenea, voi înainta toate documentele organelor de cercetare penală pentru că sunt doar câteva elemente care ne arată jaful produs la CJD într-un Serviciu Public subordonat, într-un Serviciu Public transformat într-un fel de anexă a PDL”, a mai spus şeful CJ Dâmboviţa.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial