Proiectele ERASMUS+ implementate de ISJ Dâmbovița | TargovisteNEWS

Proiectele ERASMUS+ implementate de ISJ Dâmbovița

isjdbCOMUNICAT

Proiectele ERASMUS+ implementate de ISJ Dâmbovița

Începând din luna septembrie 2017, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița implementează trei proiecte de parteneriat strategic pentru inovare finanțate prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport (2014-2020):

Proiectul “Innovation through Creative Arts” (Inovare prin arte creative) cu o durată de doi ani (2016 2018) și un buget pentru județul Dâmbovița de circa 80.000 Euro.

Proiectul “Digital Competence in Action” (Competențele digitale în acțiune) cu o durată de trei ani (2017 2020) și un buget pentru județul Dâmbovița de circa 150.000 Euro.

Proiectul “NEETs – Not in Education, Employment or Training, a challenge for Europe” (NEETs cei care nu sunt cuprinși în educație, nu sunt angajați/nu ocupă un loc de muncă, nu sunt cuprinși în formare - o provocare pentru Europa) cu o durată de trei ani (2017 2020) și un buget pentru județul Dâmbovița de circa 130.000 Euro.

Cele trei proiecte presupun mai multe tipuri de activități care contribuie la creșterea calității actului didactic în școlile din județul Dâmbovița, inițial în cele implicate direct și pe parcursul implemetării, prin diseminare în majoritatea școlilor dâmbovițene :

Activități de formare. Circa 50 cadre didactice participa la activități de formare în străinătate (cursuri oferite de partenerii europeni și vizite în școli). Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, CCD Dâmbovița și școlile implicate gazduiesc la rândul lor, activități de formare pentru cadrele didactice din instituțiile europene partenere.

Reuniuni de proiect. Întâlniri prin care se stabilesc graficul activităților, modalitățile de îmbunătățire a implementării și alte situații apărute.

Realizarea unor produse intelectuale. Produsele intelectuale sunt reprezentate de metodologii, ghiduri de bune practici, materiale resursă pentru profesori, modele de integrare a competențelor digitale și a artelor creative în lecții, cursuri de formare pentru profesori. Acestea se realizează în cadrul parteneriatului, colaborarea europeană și analiza comparativă fiind deosebit de benefice în ceea ce privește creșterea calității educației.

Evenimente de multiplicare. Aceste conferințe și ateliere de lucru permit unui public larg testarea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor pe parcursul derulării activităților și astfel creșterea numărului de beneficiari.

Inspectori pentru proiecte educaționale și programe europene,

Prof. GROZA CRISTINA

Prof. STANCU VALENTIN

COMUNICAT

“Innovation through Creative Arts” (Inovare prin arte creative)

Proiectul “Innovation through Creative Arts” (Inovare prin arte creative), cu o durată de 2 ani (2016 2018), în parteneriat cu 18 instituții din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, România, Spania și Turcia, dintre care 3 sunt autorități regionale – instituții similare ISJ.

Ceilalți parteneri locali atrași în proiect de I.S.J. Dâmbovița sunt :

C.C.D Dâmbovița,

Școala Gimnazială ”Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa și

Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște.

Proiectul își propune îmbunătățirea competențelor profesorilor, implicarea activă a elevilor și abordarea strategică a procesului de învățare folosindu-se artele creative ca factor motivator pentru îmbogățirea curriculumului, pentru dezvoltare personală și profesională și pentru exprimare.

Prin formarea profesorilor în scopul utilizării artelor în cadrul curriculum-ului și al descoperirii unor mijloace care să le permită elevilor să se exprime ca parte a procesului de învățare, profesorii înțeleg cum pot utiliza artele creative și au posibilitatea să lucreze cu materiale didactice personalizate, contribuind la dezvoltarea competențelor elevilor în materie de alfabetizare, numerație și a competențelor digitale.

Impactul așteptat al proiectului constă în realizarea unui program de succes ce implică artele creative, durabil, coordonat și în care arta nu este văzută ca făcând parte doar din câteva lecții, ci ca fiind parte integrantă din disciplinele de curriculum vizate, care vor contribui în mod pozitiv la nivelul de învățare și la succesul școlar al elevilor.

Inspectori pentru proiecte educaționale și programe europene,

Prof. GROZA CRISTINA

Prof. STANCU VALENTIN

COMUNICAT

Proiectul “Digital Competence in Action” (Competențele digitale în acțiune)

Proiectul “Digital Competence in Action” (Competențele digitale în acțiune) cu o durată de 3 ani (2017 2020), în parteneriat cu 16 instituții din Regatul Unit al Marii Britanii, România și Spania, dintre care 2 sunt autorități regionale ca și ISJ.

Partenerii locali atrași în proiect sunt:

Casa Corpului Didactic Dâmbovița,

Colegiul National “Constantin Cantacuzino” – Târgoviște,

Școala Gimnazială ”Șerban Cioculescu” Găești,

Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” – Târgoviște și

Asociatia NEWPROJECTS.

Scopul acestui proiect este de a îmbogăți formarea elevilor în privința pregătirii lor pentru piața muncii, prin crearea și integrarea resurselor digitale. În același timp se urmărește oferirea de oportunități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice și de a le pregăti pe deplin pentru activitatea la clasă, ca și pentru propria lor carieră profesională.

Totodată, ne propunem să pregătim părinții și membrii comunității mai largi, prin implicarea activă a acestora în activitățile planificate. Ne propunem să satisfacem nevoile individuale ale țărilor participante, asigurându-ne, în același timp, că sunt îndeplinite prioritățile UE.

Inspectori pentru proiecte educaționale și programe europene,

Prof. GROZA CRISTINA

Prof. STANCU VALENTIN

COMUNICAT

Proiectul “NEETs – Not in Education, Employment or Training, a challenge for Europe” (NEETs cei care nu sunt cuprinși în educație, nu sunt angajați/nu ocupă un loc de muncă, nu sunt cuprinși în formare - o provocare pentru Europa)

Proiectul “NEETs – Not in Education, Employment or Training, a challenge for Europe” (NEETs cei care nu sunt cuprinși în educație, nu sunt angajați/nu ocupă un loc de muncă, nu sunt cuprinși în formare - o provocare pentru Europa) în parteneriat cu 14 instituții din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, România, Suedia și Finlanda, dintre care 3 sunt autorități regionale – instituții similare ISJ.

Partenerii locali selectați în proiect sunt:

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dâmbovița,

Liceul Teoretic ,,Ion Ghica”-Răcari,

Școala Gimnazială ”Matei Basarab” – Târgoviște,

Liceul “Voievodul Mircea” – Târgoviște și

Asociația Tineri pentru Europa de Mâine.

Acest proiect cu durata de 3 ani urmărește să analizeze cauzele, influențele și barierele în calea educației, care au ca rezultat faptul că elevii/tinerii devin NEET (nu sunt cuprinși în educație, nu sunt angajați/nu ocupă un loc de muncă, nu sunt cuprinși în formare).

Obiectivul său este de a reduce consecințele socio-economice ale neangajării pentru tinerii NEET și de a contribui la vastul program la nivel european care se concentrează pe abordări pro-active și acțiuni preventive, prin intervenția timpurie în colaborare cu școlile primare și secundare, cu părinții și familiile tinerilor aflați în situații de risc.

Acest proiect își propune să exploreze în mod strategic alternativele viabile care există în întreaga Europă, față de modelele tradiționale de învățare care contribuie la provocarea cu care se confruntă mulți tineri din învățământul primar și secundar, dar și părinții acestora.

Lucrând în colaborare, partenerii vor identifica modelele și instrumentele actuale utilizate în regiunile partenere, vor face schimb de bune practici la nivel regional și transnațional și vor dezvolta un nou model de acțiune intersectorial și multi-profesional care va fi testat, evaluat și împărtășit în întreaga Europă.

Inspectori pentru proiecte educaționale și programe europene,

Prof. GROZA CRISTINA

Prof. STANCU VALENTIN

Life-Style

„Oxigen pentru generaţiile viitoare”, la Răcari!

Sute de puieţi au fost plantaţi între Răcari şi Ghimpaţi, la iniţiativa primarului Marius Caraveţanu şi a echipei sale. Organizatorii s-au ghidat după motto-ul „Oxigen pentru generaţiile viitoare”, iar acţiunea s-a bucurat de un real success. Alături de cei de la primăria Răcari au venit o mulţime de elevi, profesori, dar şi angajaţi ai Direcţiei [...]