18 septembrie 2021
Vulcana – Pandele: Restaurarea și repunerea în circuitul cultural și turistic a Casei Atelier Gabriel Popescu

Vulcana – Pandele: Restaurarea și repunerea în circuitul cultural și turistic a Casei Atelier Gabriel Popescu

casa-atelier-gpMesajul Președintelui CJD, conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu- simpozion Vulcana-Pandele

Vă salut cu drag pe toți cei care ați putut fi astăzi prezenți alături de noi, în mijlocul unui eveniment cultural pe care îl marcăm cu mare bucurie – împlinirea, în acest an, a 150 de ani de la nașterea marelui artist gravor Gabriel Popescu, moment ce coincide într-un mod fericit cu finalizarea lucrărilor de restaurare și consolidare a casei atelier și a casei natale a artistului, realizate în cadrul unui proiect finanțat prin mecanismul financiar al spațiului economic european 2009 – 2014.

Simpozionul pe care îl organizăm astăzi reprezintă un semn de prețuire a celui care a fost Gabriel Popescu, unul dintre cei mai străluciți artiști gravori români, continuator al lui Theodor Aman și Nicolae Grigorescu, a cărui activitate artistică și pedagogică în calitate de profesor la Școala de Arte Frumoase din București, timp de 25 de ani, a reprezentat o contribuție importantă pentru istoria gravurii românești.

Gabriel Popescu s-a născut la 8 aprilie 1866, la Vulcana-Pandele. A studiat clasele primare în sat, mergând apoi la Târgovişte şi, mai apoi, la Seminarul Nifon din Bucureşti unde, pe lângă deosebitele aptitudini pentru desen, a dovedit şi o înclinaţie specială pentru studiile clasice. Această înclinație explică, într-o oarecare măsură, disciplina riguroasă a artei sale și echilibrul său sufletesc.

Într-un sat încărcat de istorie şi bun păstrător al tradiţiilor arhitecturale şi culturale se află unul din puţinele locuri din ţară în care istoria recentă poate deveni sursă de istorie viitoare în materie de artă grafică românească.O curte largă, ridicată în pantă lină de la drum, cu o alee străjuită de pini, dincolo de poarta cioplită din lemn, duce către două construcţii foarte frumoase, pe care, iată, am reușit să le scoatem din „suferinţa” în care se aflau cu câteva luni în urmă. În dreapta, printre câţiva pruni şi meri, se află vechea căsuţă ţărănească în care a văzut lumina vieţii cel mai mare artist gravor al României – Gabriel Popescu. O casă cu cerdac, sală centrală şi două odăi, a cărui pridvor a dispărut, dar care continuă să ne încânte din fotografiile de familie ale gravorului. În mijlocul curţii impunătoare – şi totuşi integrată în firescul satului – stă casa atelier pe care Gabriel Popescu a ridicat-o în anul 1905, după propriile idei şi ajutat de prietenul său, arhitectul Alexandru Clavel.

Necesitatea restaurării a fost una imperioasă întrucât exista pericolul pierderii totale a acestor imobile. Casa atelier de la Vulcana-Pandele este locul unde artistul și-a desăvârșit opera și unde a lucrat şi imprimat cele mai frumoase dintre gravurile sale. Adesea, Gabriel Popescu îşi aducea studenţii la atelierul său pentru a-i ajuta să-şi imprime propriile lor creaţii. Cunoscut atât în ţară, dar şi în cercurile artistice de la Paris, Gabriel Popescu s-a făcut remarcat la Expoziţia Internaţională Universală de la Paris unde a primit medalia de bronz.

Aflându-ne într-un moment festiv, nu ascundem hotărârea și mândria de a fi putut vedea cum, de la zi la zi, casa atelier Gabriel Popescu a prins contur tot mai mult, iar clădirea-anexă a revenit la o nouă viaţă. Turiştii care vor trece pe sub poarta de intrare și vor păși în acest spațiu se vor putea apropia de universul Gabriel Popescu.

Permiteți-mi ca, în momentele următoare, să vă prezint câteva date tehnice, ce reflectă parcursul lucrărilor efectuate aici:

Lucrările au fost realizate în cadrul proiectului «Restaurarea și consolidarea casei atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița». În pofida complexității acestui proiect – deloc ușor de implementat într-o perioadă foarte scurtă, nu am renunțat. În baza proiectului de reabilitare, consolidare și restaurare a obiectivului, întocmit de Consiliul Județean Dâmbovița, acest obiectiv a fost acceptat la finanțare prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014.

Proiectul se încadrează în Componenta 1 a Programului PA16/RO12Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural prin faptul că își propune renovarea, conservarea și protejarea monumentului istoric Casa-Atelier Gabriel Popescu, efectul urmărit fiind creşterea atractivităţii turistice prin finalizarea investițiilor propuse în cadrul proiectului și, implicit, dezvoltarea comunității locale.

Valoarea totală a costurilor eligibile este de 2.235.222,69 lei, inclusiv TVA, din care:

 • 2.202.114,69 lei – valoarea finanțării nerambursabile

1.871.797,49 lei (granturi SEE)

330.317,20 lei (fonduri de la bugetul de stat)

 • Valoare neeligibilă: 33.108 lei

 • Durata de implementare a proiectului este de 15 luni (1 iulie 2015 – 30 septembrie 2016).

LUCRĂRI:

În data de 21.08.2015 s-a semnat contractul nr. 582 de servicii de proiectare și de execuție a lucrărilor de restaurare / consolidare, cu o valoare de 1.568.199 lei, fără TVA,cu firma SC Rom Liant Construct SRL din Baia Mare.

Procedura de atribuire a acestui contract a fost cererea de ofertă.

 • Graficul de execuție a prevăzut pentru proiectare – 1 lună și pentru lucrări – 5 luni.

 • După realizarea proiectului tehnic și emiterea autorizației de construire, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în data de 2 octombrie 2015.
 • Ca urmare a perioadei de sistare a execuției lucrărilor din cauza condițiilor climatice, termenul de execuție a lucrărilor s-a decalat cu 105 zile, finalizarea acestora realizându-se în data de 13.06.2016.

 • Urmează perioada de recepție la terminarea lucrărilor.

După recepția la terminarea lucrărilor, vor avea loc următoarele 2 sub-activități ale proiectului:

 1. Repunerea în funcțiune a spațiului care cuprinde reamenajarea spațiului muzeal și care va consta în realizarea unui proiect tematic referitor la expoziția permanentă, pornind de la reconstituirea interioarelor (spații de locuit și spații de lucru) așa cum au fost în perioada în care maestrul Gabriel Popescu locuia la Vulcana-Pandele și,

 2. Punerea la dispoziția publicului a monumentului istoric restaurat / conservat / valorificat prin deschiderea muzeului către vizitatori atât în vederea valorificării monumentului istoric restaurat, cât și creșterii numărului de turiști.

Din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița,pentru optimizarea funcționalității obiectivului de investiție, a fost necesară realizarea unor lucrări suplimentare, neincluse în proiect, pentru care s-a încheiat contractul de lucrări nr. 280/06.05.2016, cu o valoare de 223.100 lei, fără TVA, cu firma SC PAVA POPCONS SRL, având ca obiect:

 • realizarea unei porți monumentale din lemn sculptat în zona accesului principal

 • extinderea împrejmuirii (gard din lemn) în zona cu vecinătățile aflate la sud

 • realizarea unui sistem de drenaj pentru colectarea apelor pluviale și accidentale din jurul Casei Atelier și Casei Natale.

Stimați invitați,

Moștenirea lăsată de Gabriel Popescu este una extraordinară iar intervențiile asupra acestei case au fost radicale și absolut necesare, intervenții care îi vor prelungi durata de viață mulți ani de acum înainte. Au fost realizate intervenții asupra fundațiilor, s-a intervenit la întreaga structură a monumentului, refăcându-se practic în întregime părțile din lemn afectate, inclusiv acoperișul. Este important de menționat că, restaurarea fațadei și a părții din lemn s-a făcut cu grijă și deosebit profesionalism pentru ca imaginea veche a fațadei de lemn vopsit să fie înlocuită cu imaginea nouă, pe care o puteți vedea – un lemn restaurat, chituit, completat acolo unde era necesar, tratat împotriva bacteriilor și a focului.

Restaurarea și repunerea în circuitul cultural și turistic a Casei Atelier Gabriel Popescu a fost și este unul dintre obiectivele de investiții prioritare ale Consiliului Județean Dâmbovița. Prin eforturile depuse, ea va constitui, cu siguranță, un reper cultural major la nivel național și chiar european.

Aș dori să le mulțumesc proiectantului, constructorilor, dirigintelui de șantier, specialiștilor din cadrul Ministerului Culturii, tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect, ce va fi finalizat în următoarea perioadă. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor, pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o de a fi alături de noi la acest eveniment!

Deși au trecut 150 de ani de la nașterea artistului Gabriel Popescu, astăzi vă mărturisesc că trăiesc o mare bucurie pentru că, prin lucrările de restaurare şi reabilitare, casei atelier i s-au redat importanţa muzeistică și, mai ales, vigoarea şi perpetuarea gravurii ca procedeu artistic extrem de preţios. Întemeierea aici a unui centru unic de gravură și desfășurarea unor tabere de creație vor avea potențialul de a transforma acest loc într-unul de atracţie pentru artiştii români şi straini, dar şi într-un obiectiv turistic important.

 

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial