3 decembrie 2021
VEZI AICI! „Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa”

VEZI AICI! „Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa”

Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa (CJD) a găzduit conferinţa de închidere a proiectului „Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa”, proiect ai cărui beneficiari indirecţi sunt toţi locuitorii judeţului Dâmboviţa.

La eveniment au participat numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai mediului privat de afaceri, echipa de implementare a proiectului din cadrul CJD.

Marin Antonescu, administratorul public al judeţului, a prezentat beneficiile acestui proiect, printre care elaborarea unei strategii de dezvoltare a judeţului, dar şi a 5 strategii de dezvoltare locală pentru Corbii Mari, Petreşti, Voineşti, Băleni, Moroeni.

În acest context, a subliniat importanţa acestor instrumente de lucru pentru dezvoltarea domeniilor cu mare potenţialitate ale judeţului, într-o viziune unitară şi a accentuat rolul deosebit de important pe care trebuie să-l aibă administraţiile locale în susţinerea iniţiativei antreprenoriale. De asemenea, a fost evidenţiată necesitatea existenţei unei viziuni strategice care să cuprinda direcţiile de dezvoltare ale judeţului, care să se constituie într-un document coerent, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care se confruntă comunitatea, pentru orizontul de timp pe care sunt programate fondurile structurale şi de coeziune 2012 – 2020.

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a implementat acest proiect având în vedere atribuţiile ce-i revin, şi anume:

· atribuţii de coordonare a activitatii consiliilor locale ale comunelor şi oraselor pentru realizarea serviciilor publice de interes judeţean;

· atribuţii legate de adoptarea de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială;

· contact direct cu autoritatile locale prin intermediul alocării unor sume la bugetele locale.

Alte rezultate înregistrate la închiderea proiectului au fost:

– derularea a 2 serii de cursuri în domeniul elaborarii strategiilor locale de dezvoltare, fiecare serie având un numar de 25 participanţi; în total – 50 persoane participante la cursurile organizate în cadrul proiectului;

– conceperea şi editarea Ghidului pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, ca instrument de lucru ce urmează a fi utilizat în viitor de către personalul administraţiei locale pentru elaborarea internă de strategii (de către personalul propriu, fără contractarea de experţi din afara instituţiei).

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial