27 ianuarie 2022
TOATE detaliile despre pregătirea autorităţilor dâmboviţene pentru iarnă!

TOATE detaliile despre pregătirea autorităţilor dâmboviţene pentru iarnă!

INFORMARE PRIVIND MĂSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIIOR DE URGENŢĂ GENERATE DE FENOMENE METEO PERICULOASE ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE 2013-2014

Premergător întocmirii Planului de măsuri al C.J.S.U. Dâmboviţa pentru sezonul rece 2013-2014, Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă D-ţa a luat următoarele măsuri:

– a solicitat responsabililor implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de iarnă întocmirea şi transmiterea propriului plan de măsuri privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece din domeniul de competenţă (C.J. Dâmboviţa – Direcţia Tehnică şi Managementul Serviciilor Publice; S.D.N. Târgovişte; I.J.P. D-ţa; I.J.J. D-ţa; S.C. Municipal Construct; S.C. Distrigaz S.A.; S.D.E.E. Târgovişte; S.G.A. D-ŢA; S.H.I. Văcăreşti; Staţia Meteo Târgovişte; D.S.P. D-ţa);

– a solicitat Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă pregătirea şi raportarea măsurilor care au fost luate în pregătirea pentru sezonul rece;

– a întocmit Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada sezonului rece 15.11.2013 – 15.03.2014, nr. 7.755/12.11.2013.

În data de 12.11.2013 a avut loc şedinţa ordinară a C.J.S.U. Dâmboviţa la care au participat membrii comandamentului de iarnă, în cadrul căreia s-a aprobat prin Hotărârea nr. 7768 a C.J.S.U. Dâmboviţa Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada sezonului rece 15.11.2013 – 15.03.2014, prin care s-au stabilit responsabilităţi pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse ca urmare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului de iarnă atât pentru Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă cât şi pentru fiecare instituţie cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cuprinse şi în planurile proprii de intervenţie care au fost anexate Planului de măsuri al C.J.S.U.

În cadrului şedinţei C.J.S.U. s-au mai prezentat următoarele:

– măsurile luate de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă pentru intervenţia în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 2013-2014, au fost centralizate prin grija I.S.U. ,,Basarab I” al judeţului Dâmboviţa;

– responsabilităţile preşedinţilor C.L.S.U privind spaţiile în care se va asigura cazarea şi hrănirea persoanelor surprinse în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice specifice sezonului rece şi asigurarea permanenţei la sediul primăriilor, pe perioada instituirii codurilor de avertizare/atenţionare hidro/meteorologice;

– obligativitatea informării de urgenţă a I.S.U. ,,Basarab I” Dâmboviţa de către C.L.S.U prin raportul operativ conform prevederilor OMAI 1422, în situaţia în care se vor produce pagube materiale datorate fenomenelor meteo specifice sezonului de iarnă, în vederea constituirii comisiilor de specialişti din cadrul C.J.S.U. Dâmboviţa pentru constatarea pagubelor produse;

Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada sezonului rece 15.11.2013 – 15.03.2014, nr. 7.755/12.11.2013, a fost postat pe site-ul I.S.U. ,,Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, isudb.ro, în vederea descărcării, însuşirii şi punerii în aplicare a obligaţiilor legale ce le revin C.L.S.U. şi instituţiilor cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece.

A) Secţia Drumuri Naţionale Târgovişte a transmis către C.J.S.U. Dâmboviţa Programul comun de măsuri pentru menţinerea viabilităţii drumurilor naţionale în sezonul rece 2013-2014 precum şi Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2013-2014 din care rezultă următoarea situaţie a utilajelor pregătite să intervină:

Locul de dispunere a bazelor de deszăpezire aparţinând S.D.N. UTILAJE

Comuna Ulmi 2autofreze, 3 autobasculante închiriate 8×4, 1 încărcător închiriat, 2 utilaje multifuncţionale, 2 buldoexcavatoare, 1 autogreder

Oraşul Găeşti 2 utilaje multifuncţionale închiriate, 1 încărcător, 2 autobasculante închiriate 6×4 / 8×4, 2 autobasculante închiriate 4×4, 1 buldoexcavator închiriat

Oraş Titu 2 autobasculante închiriate 6×4 / 8×4, 1 autobasculantă închiriată 4×4, 1 încărcător, 1 utilaj multifuncţional închiriat, 1 buldoexcavator închiriat

Comuna Moroieni 2 autobasculante închiriate 6×4 / 8×4, 1 utilaj multifuncţional închiriat, 1 încărcător, 1 tractor de mare capacitate, 1 buldoexcavator închiriat, 1 autobasculantă închiriată 4×4

Comuna Voineşti, sat Gemenea 2 autobasculante închiriate 6×4 / 8×4, 1 autobasculantă închiriată 4×4, 1 utilaj multifuncţional închiriat

Târgovişte, cartier Teiş 3 autobasculante închiriate 6×4 / 8×4, 1 autobasculantă închiriată 4×4, 1 încărcător, 1 utilaj multifuncţional închiriat, 1 buldoexcavator închiriat

În urma analizei făcute de către S.D.N. Târgovişte a rezultat necesitatea montării a 17.000 ml de panouri parazăpezi pentru a se evita blocarea cu nameţi a drumurilor naţionale în urma viscolelor ce pot apărea în această iarnă. La data de 22.11.2013 au fost montate 9.400 ml panouri din care 1.800 ml au fost sustrase.

B) Secţia Drumuri Naţionale Bucureşti Nord asigură deszăpezirea pe următoarele sectoare de drum:

– A1 km 49,2-80,2 – District Ioneşti – 2 utilaje cu tracţiune integrată, 12 A.T.B.-uri mai mari de 16t cu lame şi RSP, 2 încărcătoare frontale, 1 buldoexcavator, 1 tractor de mare capacitate, 1 autofreză, 1 Autoutilitară, 1 Staţie CaCl;

– DN1A km 21,7-50 – District Crevedia – 2 utilaje cu tracţiune integrată, 3 A.T.B.-uri mai mari de 16t cu lame şi RSP, 1 încărcător frontal, 1 buldoexcavator, 1 Autoutilitară;

– DN 7 km 22,4-39 – District Tărtăşeşti – 2 utilaje cu tracţiune integrată, 5 A.T.B.-uri mai mari de 16t cu lame şi RSP, 1 încărcător frontal, 1 buldoexcavator, 1 Autoutilitară.

C) S.C.L.D.P. Dâmboviţa a transmis Planul operativ pentru asigurarea condiţiilor de circulaţie pe drumurile judeţene în iarna 2013-2014 din care rezultă următoarea situaţie a utilajelor pregătite să intervină:

Locul de dispunere a bazelor de deszăpezire aparţinând S.C.L.D.P. UTILAJE

SC LDP D-TA SA Baza Dragomireşti 2 ATB 4X4 ŞI 6X4, 1 buldoexcavator, 1 încărcător şi alte mijloace 1

SC LDP D-TA SA Baza Pucioasa str. Izvoare nr. 6 2 ATB 4X4 ŞI 6X4 cu lamă pentru zăpadă şi răspânditor material antiderapant, 1 buldoexcavator, 1 încărcător şi alte mijloace 1

SC LDP D-TA SA Baza Lazuri, com. Comişani o autofreză pentru zăpadă, 1 buldoexcavator şi alte mijloace 5

SC START SA Baza Târgovişte, Şos. Găeşti-Colanu nr. 1 1 tractor mare capacitate, 2 ATB 4X4 şi 6X4, 1 buldoexcavator, 1 încărcător şi alte mijloace 2

SC START SA Baza Bucşani 1 ATB 4X4 şi 6X4, 1 buldoexcavator, 1 încărcător şi alte mijloace 3

SC BADY GRAND EXPLORER Baza Greci, com. Petreşti 4 ATB 4X4 şi 6X4, 1 buldoexcavator, 1 încărcător şi alte mijloace 1

SC STONE SRL Baza Titu 3 ATB 4X4 şi 6X4, 1 buldoexcavator, 1 încărcător şi alte mijloace 1

SC GOPO SRL Baza Târgovişte, str. Laminorului nr. 70 4 ATB 4X4 şi 6X4, 1 buldoexcavator, 1 încărcător şi alte mijloace 1

– aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi: necesarul pentru minim 14 zile de 15.11.2013 şi va fi menţinut la acest nivel prin completare pe toată perioada iernii

În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 303 din 20.11.2013 în perioada 20.11.2013 – 06.12.2013 se desfăşoară controale pentru verificarea dotării cu utilaje şi a modului de asigurare a stocurilor de materiale antiderapante la bazele de deszăpezire aparţinând S.D.N. Târgovişte, S.D.N. Bucureşti Nord şi S.C.L.D.P. Dâmboviţa (inclusiv prestatorii servicii deszăpezire), după cum urmează:

– la bazele de deszăpezire aparţinând S.D.N. Târgovişte (inclusiv prestatorii servicii deszăpezire) – în perioada 21-22. 11.2013;

– la bazele de deszăpezire aparţinând S.D.N. Bucureşti Nord (inclusiv prestatorii servicii deszăpezire) – în data de 20. 11.2013;

– la bazele de deszăpezire aparţinând S.C.L.D.P. D-ţa (inclusiv prestatorii servicii deszăpezire) – în perioada 25.11.2013 – 06.12.2013.

C) S.D.E.E. Târgovişte conform planului propriu de acţiune pe perioada sezonului rece are pregătit prin Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice Târgovişte formaţii gata să acţioneze în cazul defecţiunilor apărute la reţeaua de alimentare cu energie electrică a judeţului, la punctele de lucru din Târgovişte, Moreni, Pucioasa, Găeşti, Titu .

D) S.C. Distrigaz S.A. – Punct de lucru Târgovişte – pentru a preîntâmpina şi rezolva unele probleme ce pot apărea datorită temperaturilor scăzute, au luat următoarele măsuri:

– posturile de reglare de la cetăţeni au fost verificate la parametrii corespunzători;

– staţiile de reglare au fost verificate şi revizuite;

– sunt asigurate stocuri de materiale şi piese de schimb;

– punctul de lucru dispune de un dispecerat permanent pentru preluarea tuturor sesizărilor şi reclamaţiilor clienţilor;

– sunt disponibile echipe de intervenţie care în orice moment pot să intervină în sistemul de distribuţie

Societatea dispune de un Plan de organizare a intervenţiei (ORIGAZ). Acesta este un instrument pentru situaţii de criză care cuprinde proceduri proprii, liste şi planuri ale reţelei de distribuţie gaze, organigrame şi scheme de organizare cu caracter intern, capabile să răspundă nevoii de siguranţă în cazul evenimentelor excepţionale legate de distribuţia gazelor naturale.

E) Direcţia de Sănătate Publică D-ţa asigură prin structurile proprii:

– informarea populaţiei cu privire la măsurile ce trebuie luate în cazul temperaturilor scăzute, măsuri ce vizează în special grupurile de risc: copii, populaţia vârstnică, persoane cu afecţiuni;

– asigurarea cu prioritate a asistenţei medicale pentru persoanele cu afecţiuni a căror evoluţie poate fi influenţată negativ de temperaturile scăzute;

– acordarea cu promptitudine a asistenţei medicale, instituirea tratamentului adecvat pentru persoanele afectate;

– necesitatea asigurării stocului de medicamente specifice tratamentului afecţiunilor din sezonul rece;

– supravegherea menţinerii condiţiilor adecvate în unităţile cu paturi;

– supravegherea permanentă a calităţii apei potabile din reţelele de alimentare;

G) Situaţia măsurilor întreprinse pentru asigurarea căldurii, pe perioada sezonului rece, în şcoli şi grădiniţe:

Conform datelor furnizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa în unităţile de învăţământ din judeţul Dâmboviţa este asigurată încălzirea spaţiilor şcolare, a fost asigurată aprovizionarea cu combustibil solid şi lichid pentru sobe şi centrale termice, au fost verificate avizele de funcţionare a centralelor termice.

H) Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asigură legătura permanentă cu celelalte structuri descentralizate din judeţ cu atribuţiuni în domeniu, în vederea unei cooperării eficiente în rezolvarea situaţiilor de urgenţă care pot apărea şi îndeplinesc misiuni specifice:

– I.S.U. Dâmboviţa, îşi desfăşoară activitatea în domeniul salvării persoanelor surprinse, acordării asistenţei medicale de urgenţă, adăpostire şi evacuare;

– I.P.J. Dâmboviţa – dirijarea circulaţiei rutiere şi acordarea sprijinului S.D.N. Târgovişte/S.C.L.D.P în decizia de închidere a unor căi de comunicaţii rutiere, precum şi misiuni de ordine şi siguranţă publică;

– I.J.J. Dâmboviţa sprijină misiunile de căutare-salvare şi evacuare respectiv misiuni de ordine şi siguranţă publică;

Pe timpul misiunilor de patrulare care se vor executa de către personalul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Poliţia Locală şi la întoarcerea din misiuni a ambulanţelor SMURD ale I.S.U. Dâmboviţa, în perioadele cu temperaturi foarte scăzute, persoanele fără adăpost sau celor aflate în dificultate vor fi îndrumate către locurile special amenajate stabilite la nivelul C.L.S.U. sau unităţilor spitaliceşti.

I) Garnizoana Târgovişte, în conformitate cu prevederile „Planului comun de intervenţie a unităţilor din structura MAN şi MAI pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul judeţului Dâmboviţa” nr. S981031/Op/14.04.2011, va acţiona prin structurile proprii, la solicitarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, asigurând sprijin în cazurile în care evoluţia fenomenelor meteorologice va duce la depăşirea posibilităţilor de intervenţie ale structurilor specializate.

J) Crucea Roşie – Filiala Dâmboviţa va constitui echipe de intervenţie care vor asigura, la nevoie, acordarea primului ajutor persoanelor aflate în dificultate, trierea răniţilor, distribuirea ajutoarelor materiale (pături, ceai cald, alimente etc.)

Din centralizarea măsurilor luate de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă pentru intervenţia în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 2013-2014, rezultă următoarele:

– 192 utilaje, din care:

– Autovehicul cu lamă şi/sau freză – 11; – Buldoescavator – 40; – Autoîncărcător frontal – 14; – Autogreder – 6; – Mijloace de transport material antiderapant – 49; – Alte mijloace tehnice – 72.

– stocuri de material antiderapant: – 2.694 mc nisip;

– 222,05 to sare;

– 12 to CaCl.

La nivelul C.L.S.U. sau identificat spaţii pentru adăposturilor pentru persoane defavorizate pe timpul sezonului rece, stadiul amenajării/pregătirii spaţiilor unde vor fi cazaţi oamenii fără adăpost, pe timp friguros.

Pe perioada instituirii Comandamentului Operaţional la sediul I.S.U. „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, raportările către I.G.S.U. (CON/Grupa Operativă) se vor întocmi în conformitate cu machetele şi anexele Dispoziţiilor comune ale Secretarului de Stat privind participarea structurilor M.A.I. la gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă, căderi masive de zăpadă sau viscol.

Pe perioada constituirii Comandamentului Operaţional, instituţiile cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă, specifice sezonului rece, vor planifica personalul propriu pe ture de serviciu (24/24) pentru a executa serviciul de permanenţă

La nivelul judeţului Dâmboviţa situaţiile apărute în urma manifestării fenomenelor meteo periculoase specifice sezonului rece, raportate de către instituţiile cu activităţi în domeniu, se vor aduce la cunoştinţa mass-media de către I.S.U. Dâmboviţa – prin vocea unică, în urma informării domnului prefect.

Pentru bunul mers al activităţilor, trebuiesc respectate toate prevederile şi măsurile înscrise în planurile proprii de acţiune ale instituţiilor cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece (C.J. Dâmboviţa – Direcţia Tehnică şi Managementul Serviciilor Publice; S.D.N. Târgovişte; I.S.U. D-ţa; I.J.P. D-ţa; I.J.J. D-ţa; S.C. Municipal Construct S.A.; S.C. Distrigaz S.A.; S.D.E.E. Târgovişte; S.G.A. D-ŢA; S.H.I. Văcăreşti; Staţia Meteo Târgovişte; D.S.P. D-ţa), planuri anexate la Planul de măsuri al C.J.S.U. D-ţa pentru sezonul rece 2013-2014.

Numai o bună colaborare interinstituţională la nivelul judeţului Dâmboviţa va duce la rezolvarea problemelor specifice situaţiilor de urgenţă pe timpul sezonului de iarnă.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial