2 octombrie 2023
Şefii CJ Dâmboviţa sar la gâtul liberalilor! Ce a produs scandalul

Şefii CJ Dâmboviţa sar la gâtul liberalilor! Ce a produs scandalul

CJD - conf. de presa 1.03.2017COMUNICAT DE PRESĂ
Având în vedere blocajul creat de consilierii județeni aparținând grupului liberal – în
cadrul ședinței de consiliu județean, care s-a desfășurat marți, 28.02.2017 – la nivelul proiectelor
privind dezvoltarea investițiilor în zona UM Gară Târgoviște, Alexandru Oprea, președintele
Consiliului Județean Dâmbovița, a adus în atenția opiniei publice consecințele neadoptării
Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița privind transmiterea în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Dâmboviţa și pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, a celor 10 locuințe de
serviciu aflate în domeniul public al Județului Dâmbovița.
În cazul în care, la data de 22.04.2017, termen la care expiră de drept efectele juridice ale
HG nr. 180/2013, Consiliul Județean Dâmbovița nu face dovada îndeplinirii tuturor
condiționalităților stabilite în sarcina sa, imobilele transmise prin hotărârea de guvern revin de
drept în domeniul public al statului.
În această situație, toate demersurile, acțiunile întreprinse de instituția noastră, pe baze
contractuale, pentru realizarea obligațiilor stabilite prin HG nr. 180/2013, vor rămâne fără
finalitate, iar finanțările și, respectiv, cheltuielile aprobate și efectuate pentru realizarea lor se vor
dovedi neeconomicoase și ineficiente.
Respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar
sănătos, în special ale economiei și eficienței cheltuielilor constituie o obligație a aleșilor locali
care, în forul deliberativ, odată ce au aprobat, pe baza votului individual, finanțarea și respectiv
efectuarea unor cheltuieli pentru realizarea unei/unor investiții se obligă, în același timp, să
asigure finalitatea și destinația respectivelor investiții.
Până la această dată, măsurile adoptate, inclusiv cu sprijinul consilierilor PNL, pentru
îndeplinirea obligațiilor din HG nr. 180/2013, sunt:
 Aprobarea cheltuielilor bugetare necesare lucrărilor privind reabilitarea Centrului ISU.
Lucrarea a fost recepționată, iar Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat trecerea de drept
a imobilului reabilitat în proprietatea statului.
 Aprobarea cheltuielilor bugetare necesare contractării, pe baza însușirii prealabile a
raportului procedurii de atribuire, a achiziției celor 10 locuințe de serviciu pentru
Ministerul Afacerilor Interne.
 Aprobarea finanțării studiilor de fezabilitate, documentațiilor tehnico-economice și
execuției lucrărilor în perimetrul transmis în proprietatea județului prin HG nr. 180/2013.
Ultima obligație rămasă în sarcina Consiliului Județean Dâmbovița, conform HG nr.
180/2013, se referă la aprobarea, prin hotărâre, conform Legii nr. 215/2001 și Legii nr. 213/1998,
a transmiterii celor 10 locuințe de serviciu achiziționate, din domeniul public al județului în
domeniul public al statului.
Neadoptarea hotărârii de transmitere a celor 10 locuințe, din cauza lipsei votului pozitiv al
consilierilor PNL, conduce la consecințe grave, și anume la imposibilitatea realizării investițiilor
în curs, dar și la atragerea răspunderii juridice pentru aprobarea angajării, în mod ineficient, de
cheltuieli bugetare necesare realizării unor investiții care, ulterior, nu mai sunt utilizate conform destinației stabilite inițial.
 • În condițiile în care, în ședințe anterioare, consilierii PNL au aprobat procedura de
  achiziție a celor 10 locuințe de serviciu, prețurile de cumpărare, raportul procedurii de atribuire,
  contractele încheiate, opoziția pe care o manifestă prin neadoptarea actului administrativ de
  transmitere a proprietății publice către stat este una nelegală și abuzivă.
  Față de această situație, fapta culpabilă, producătoare de prejudiciu, le aparține, dar și
  răspunderea juridică – care îmbracă forma civil delictuală ori penală, condiționată de tipul
  autorității, instituției publice care efectuează verificarea, respectiv controlul angajării
  cheltuielilor bugetare.
  Ori, pe lângă răspunderea de natură politică, aleșii locali au și răspunderea juridică atunci
  când – printr-o activitate nelegală, inactivitate sau tăcere ori prin faptele și operațiunile materiale
  ale lor – produc pagube/prejudicii bugetului autorității publice.
  Răspunderea aleșilor locali este reglementată în mod expres prin:
   Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală
   Legea nr. 393/2004
  – art. 55 „Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru
  faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin”
  – art. 56 „Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea
  mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile
  pe care le-au votat.”
   Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale care, la art. 20 alin. 1 lit. h, prevede
  răspunderea autorităților publice locale „pentru administrarea fondurilor publice locale pe
  parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă”
  Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, a catalogat atitudinea
  consilierilor grupului liberal ca fiind în totală discordanță cu responsabilitățile pe care și le-au
  asumat odată cu primirea mandatului de consilieri județeni, aceștia nefiind interesați de
  bunăstarea și dezvoltarea Județului Dâmbovița.
  Prin urmare, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița va sesiza instituțiile statului
  pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, cu privire la prejudiciile aduse fiecărui
  proiect de investiții blocat de consilierii grupului liberal prin neaprobarea proiectului de hotărâre
  aflat pe ordinea de zi.
  Biroul de presă al Consiliului Județean Dâmbovița
  2
fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial