13 aprilie 2024

Scandalul bugetelor locale! Ce spune conducerea consiliului judeţean

CJD - conf. de presa 1.03.2017COMUNICAT DE PRESĂ
Am remarcat faptul că, în spațiul public, circulă informații eronate cu privire la
repartizarea pe anul 2017 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de
18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor
și municipiilor.
Facem precizarea că repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale este
un atribut aflat strict în competența Consiliului Județean Dâmbovița. Mai mult decât atât,
Consiliul Județean Dâmbovița a inițiat, în acest sens, sesiuni de consultare cu toți
reprezentanții unităților administrativ-teritoriale (UAT-uri) anume pentru a crea o
repartizare rațională a sumelor în funcție de priorități, proiecte și, mai ales, criterii
precum: sumele alocate în anul 2016 de către Consiliul Județean Dâmbovița comparativ
cu sumele repartizate în anul 2017 de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Dâmboviţa (AJFP) Consiliului Județean Dâmbovița; sumele necesare pentru cofinanțarea
proiectelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură locală; plata
angajamentelor asumate; achitarea contribuțiilor datorate către asociațiile de dezvoltare
intercomunitară.
Prezența reprezentanților UAT-urilor la sesiunile de consultare este consemnată în
convocatoarele existente la sediul Consiliului Județean Dâmbovița.
Dintr-o simplă analiză comparativă, cu excepția UAT Găești, fiecare localitate din
Județul Dâmbovița a primit sume mai mari decât în anul 2016. S-a ținut cont de
necesitatea închiderii unor proiecte pe care le au anumite unități administrativ-teritoriale
(UAT Fieni și UAT Pucioasa). În speță, municipiile și orașele au primit alocări
substanțiale, care țin de nevoia stringentă de realizare a unor obiective aflate în derulare și
care vizează nu numai dezvoltarea UAT-ului în sine, ci a întregii zone din care localitatea
în cauză face parte.
Repartizarea a ținut cont și de sumele alocate de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Dâmboviţa, astfel încât suma alocată de la Consiliul Județean
Dâmbovița să permită echilibrarea bugetului.
 • Menționăm că, la realizarea acestui buget, au fost luate în calcul expertizele făcute
  de echipe de specialitate din cadrul Consiliul Județean Dâmbovița, și anume: președintele
  și vicepreședinții, consilierii Cabinetului Președintelui, reprezentanți ai Direcției Generale
  de Infrastructură Locală și ai Direcției Economice.
  Ne exprimăm regretul pentru faptul că, din păcate, unii reprezentanți ai UAT-urilor
  nu pot încă face diferența între o sumă prognozată în vederea alocării și o sumă alocată
  efectiv, alegând, din motive subiective, să denatureze procesul de echilibrare a bugetului
  în favoarea unor aprecieri și judecăți de valoare nefondate. Adăugăm că, inițial,
  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa a repartizat Consiliului Județean
  Dâmbovița suma de 41.354 mii lei pentru fundamentarea bugetului, pentru ca, ulterior,
  suma să fie diminuată la valoarea de 21.112 mii lei, diferența dintre cele două valori fiind
  repartizată UAT-urilor de către AJFP. În consecință, instituția noastră a repartizat suma
  primită în așa fel încât să existe un echilibru între alocările făcute de ea și AJFP.
  Considerăm că această repartizare vine în sprijinul tuturor UAT-urilor atât în
  vederea finalizării unor proiecte derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală
  sau derulate în asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița, cât și a elaborării unor PUG-uri
  menite să sprijine investițiile locale.
  Pentru a evita alte discuții legate de repartizarea acestor sume, atașăm tabelul cu
  alocările financiare pentru fiecare UAT.
  Pe această cale, respingem orice încercare ce vine să creeze o imagine distorsionată
  a realității aspectelor mai sus-prezentate.
  Totodată, facem apel la toți reprezentanții UAT-urilor să dea dovadă de
  responsabilitate înainte de a lansa în spațiul public aprecieri eronate sau fără fundament în
  legătură cu această repartizare.
  Președinte,
  jr. dr. Alexandru OPREA
fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial