24 februarie 2024

Proiect pentru obiectivele turistice din judeţ

sock.ro_images_turn1 Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte”

Sursa de finanțare: POR/2016/5/5.1/1 pentru Prioritatea de investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Solicitant: Consiliul Județean Dâmbovița.

Data depunerii proiectului: 15 noiembrie 2016

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE
I Valoarea totală a cererii de finanţare, din care:

19.950.940,18

a. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent

162.021,43

b. Valoarea totală eligibilă

19.788.918,75

II Contribuţia proprie, din care :

557.799,81

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

395.778,38

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

162.021,43

c Autofinanţarea proiectului* (numai pentru proiectele generatoare de venit)

0,00

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

19.393.140,38

Obiectivul general al proiectuluivalorificarea durabilă a Ansamblului Curtea Domnească, ca urmare a conservării și protejării obiectelor: Ruine Biserică paraclis, Turnul Chindiei, Biserica Sf. Vineri – Domnească mică și Biserica Domnească Adormirea Maicii Domnului din cadrul ansamblului, în vederea impulsionării dezvoltării locale prin creșterea numărului de vizitatori și intensificarea activităților economice pe parcursul perioadei de implementare și sustenabilitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: conservarea, restaurarea și protejarea a patru obiective respectiv Ruine Biserica paraclis, Turnul Chindiei, Biserica Sf. Vineri Domnească mică, Biserica Domnească “Adormirea Maicii Domnului”, din cadrul obiectivului de patrimoniu Ansamblul Curtea Domnească (Cod LMI DB-II-m-A-17237) din Târgoviște în perioada următoarelor 43 de luni (calculate după semnarea contractului de finanțare).

OS2: valorificarea durabilă a Ansamblului Curtea Domnească situând cele 4 obiecte vizate de proiect în centrul unor evenimente culturale, educaționale sau sociale organizate și cuantificate conform Planului marketing, atât în perioada imediat următoare semnării contractului de finanțare (43 de luni) cât și în perioada de sustenabilitate (5 ani) contribuind astfel la îmbunătățirea mediului urban.

OS3: creșterea contribuției Ansamblului Curtea Domnească la îmbunătățirea gradului de competitivitate economică a județului Dâmbovița prin atragerea unui număr crescut de vizitatori cu o rată de 8,77% pe an în perioada de sutenabilitate a proiectului.

Prin proiect se au în vedere următoarle lucrări:

OBIECT 1 Ruine Biserica Paraclis – Cod LMI DB-II-m-A-17237.02.

Având în vedere caracterul constructiei, existenta pina la o înălțime de 1.50 2.00 m, a fost propusă o singură soluție de intervenție structurală constând din desfacerea zidăriei de cărămidă degradată, repararea prin injectări cu mortar si reteseri zonelor degradate impreuna cu refacerea celor desfacute, protejarea zidurilor la partea superioara cu o copertina de piatra, refacerea pavajului interior si exterior.

OBIECT 2 – Turnul Chindiei – Cod LMI DB-II-m-A-17237.03

În cadrul propunerii cu caracter minimal au fost propuse lucrări de suprabetonare a bolții de peste primul nivel, conectarea celor doua fețe de zidărie de cărămida ale pereților cu bare de otel inoxidabil, introduse in dreptul planseelor in galerii injectate cu mortar special, injectarea in masa a zidariei cu mortar special de injectare.

Suplimentar, în cadrul propunerii cu caracter maximal s-a propus realizarea unei reţele verticale de bare de otel beton iglobate în zidărie, în galerii forate şi injectate cu mortar special, pe toată înălţimea construcţiei.

OBIECT 3 – Biserica “Sf. Vineri” – Domnească Mică – Cod LMI DB-II-m-A-17237.05

În cadrul propunerii cu caracter minimal s-a propus extinderea şi completarea reţelei de centuri de beton armat de la extradosul boltilor corpului Bisericii, consolidarea turlei cu centuri si samburi de beton armat în zona bazei si bare verticale de otel beton inglobate in zidarie si suprabetonari cu beton armat, in zona poligonala, ancorarea turlei de corpul Bisericii prin intermediul unor bare de otel beton inglobate in zidarie in corpul Bisericii, in zona contactului cu baza turlei, consolidarea planşeului cu grinzi şi podina de lemn de peste turn si refacerea sarpantelor.

Suplimentar, în cadrul propunerii cu caracter maximal s-a propus realizarea unei reţele extinse de bare de oţel beton verticale înglobate în zidărie, în galerii forate şi injectate cu mortar special, pe toată înălţimea corpului Bisericii, ancorate la partea inferioara de o reţea de centuri de beton armat realizată la nivelul fundaţiilor, sub trotuar sau pardoaseală, prin intermediul unor cuzineţi de beton armat.

OBIECT 4 – Biserica Domneasca”Adormirea Maicii Domnului” – Cod LMI DB-II-m-A-17237.07

În cadrul propunerii cu caracter minimal s-au propus continuarea lucrarilor de injectare a fisurilor şi crăpăturilor prezente în pereţi, arce şi bolţi la interior, cu mortar special de injectare şi ancorarea părţii poligonale a turlelor de bază, prin intermediul unor dornuri de antrenare verticale practicate în jos dinspre centurile de la partea superioară a bazei.

Suplimentar, în cadrul propunerii cu caracter maximal s-a propus realizarea unei reţele de bare de oţel beton verticale înglobate în zidărie, în galerii forate şi injectate cu mortar special, pe toată înălţimea corpului Bisericii, local până la înălţimea cornişelor turlelor, ancorate la partea inferioară de o reţea de centuri de beton armat realizată la nivelul fundaţiilor, sub trotuar sau pardoaseală, prin intermediul unor cuzineţi de beton armat. În acest caz se renuntă la dornurile de antrenare prevăzute la turle în varianta minimală.

Beneficiari ai proiectului: turiști români și străini.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial