28 septembrie 2023
3.000 de lei pentru un autovehicul uzat, de la Primăria Târgoviște!

3.000 de lei pentru un autovehicul uzat, de la Primăria Târgoviște!

‼️”1000 de autovehicule uzate vor putea fi casate de către târgovișteni, în schimbul a 3000 de lei pentru fiecare autovehicul!

✅️ În ședința de consiliu local din această dimineață, a fost aprobată participarea Municipiului Târgoviște la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu!

✅️ Programul are în vedere acordarea, la nivelul municipiului Târgoviște, a cel mult 1000 de stimulente de casare (pentru cel mult 1000 de autovehicule uzate), în valoare de 3000 lei fiecare stimulent, suma de 2400 lei fiind suportată de către AFM, iar suma de 600 lei din bugetul local.

👉 Potrivit ”Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate”, cu ultimele modificări, este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului (UAT Târgoviște);

b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;

e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

👉 Totodată, este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale Primăriei Târgoviște;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

📌 Obținerea finanțării se poate face exclusiv prin înscrierea solicitanților în aplicația informatică pusă la dispoziție de către AFM, care va transmite Primăriei Târgoviște lista solicitanţilor de finanţare care solicită stimulentul pentru casare.

👉 Potrivit ghidului, Primăria Târgoviște acordă suma de 3.000 de lei, cu titlu de stimulent pentru casare, numai după:

a) încheierea contractului de finanţare cu solicitantul stimulentului;

b) casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizaţi;

c) radierea autovehiculului uzat din circulaţie şi din evidenţa fiscală a delegatului.

📌 Data la care vor putea fi depuse cererile de finanțare va fi comunicată public, după încheierea contractului de delegare dintre AFM și municipiul Târgoviște!

Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se vor publica pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare, baza legală fiind asigurată potrivit “Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate”, cu ultimele modificări, forma aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 864/30.03.2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 04 aprilie 2023!”, a precizat Cristian Stan, Primarul municipiului Târgovişte

fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial