24 aprilie 2024
Pompierii dâmboviţeni îţi spun ce să faci de Paşti!

Pompierii dâmboviţeni îţi spun ce să faci de Paşti!

În această perioadă credincioşii se îndreaptă în număr foarte mare spre lăcaşurile de cult pentru a participa la slujbele religioase prilejuite de Sfintele Sărbători Pascale.

Premergător acestor sărbători, cadrele Inspecţiei de Prevenire desfăşoară controale de prevenire la lăcaşurile de cult din judeţul Dâmboviţa, în care verifică asigurarea măsurilor de apărare împortiva incendiilor (echiparea şi dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, identificarea şi înlăturarea eventualelor cauze potenţiale de incendiu, asigurarea evacuării în siguranţă a persoanelor).

Având în vedere gradul sporit de vulnerabilitate la incendiu al lăcaşurilor de cult, mai ales în preajma acestor mari sărbători creştine, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa recomandă respectarea, în principal, a următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

1. ACCESUL credincioşilor în incinta lăcaşului de cult să fie permis în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării accidentelor;

2. MENŢINEREA uşilor de acces/evacuare în poziţie deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase. În condiţiile unui număr foarte mare de credincioşi se recomandă desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericii;

3. PARCAREA autoturismelor persoanale să se facă astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale pompierilor;

4. MARCAREA vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente;

5. APRINDEREA şi aşezarea lumânarilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens ( în exteriorul lăcaşelor şi la distanţa de siguranţă faţă de vegetaţie , construcţii, elemente combustibile);

6. STINGEREA lumânărilor la terminarea activităţilor şi evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii. Permanent, o persoană desemnată va supraveghea stingerea lumânărilor căzute sau consumate, mijloacele de încălzire ale lăcaşurilor de cult, iar după terminarea activităţii va asigura scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice şi instalaţiei de iluminat;

7. AMPLASAREA mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de materialele combustibile şi supravegherea acestora pe tot timpul funcţionării. Se va întrerupe alimentarea acestora înainte de începerea slujbelor religioase;

8. VERIFICAREA periodică, de către o persoană specializată, a instalaţiilor electrice şi de paratrăsnet, a mijloacelor de încălzire centrală şi locală, a coşurilor de evacuare a fumului şi remedierea deficienţelor constatate;

9. DOTAREA lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare;

10. INSTRUIREA persoanelor cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor sau în căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparţinând acestora, precum şi a persoanelor cu sarcini de supraveghere, pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, a sistemului existent de alarmare în caz de incendiu, la utilizarea focului deschis cât şi privind interdicţia fumatului.

În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, se acţionează imediat pentru:

 evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante adăpostite, în ordinea valorii;

 anunţarea evenimentului la numărul 112 – apelul unic de urgenţă;

 stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie din dotare.

Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial