16 aprilie 2024

,,Performanță. Perfecționare. Promptitudine”, la Primăria Moreni

www.mariusbuga.ro_images_moreniti1SONDAJ DE OPINIE LA MORENI

 Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moreni implementează proiectul cu titlul ,,Performanță. Perfecționare. Promptitudine”, Cod SMIS 23569. Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 420.655,96 lei, din care: 399.623,16 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 21.032,80 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţa serviciilor oferite de către funcţionarii publici cu accent pus pe procesul de descentralizare reflectat la nivelul furnizării de servicii publice.

Scopul proiectului: Creşterea nivelului de perfecţionare şi specializare a funcţionarilor publici din Primăria municipiului Moreni.

În cadrul proiectului, s-a realizat un amplu sondaj de opinie privind satisfacţia cetăţenilor din municipiul Moreni faţă de serviciile oferite de administraţia locală.

Primăria municipiului Moreni a implementat Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu conform cerintelor SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001 :2005. În cadrul acestui sistem este realizat Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacţie a cetăţeanului, care măsoară periodic mulţumirea cetăţenilor municipiului Moreni faţă de serviciile oferite. Pentru a completa armonios aceste date, pentru a avea o imagine mai amplă asupra doleanţelor cetăţenilor şi pentru a îmbunătăţi eficacitatea organizaţională, a fost inclusă în această fază a proiectului realizarea unui sondaj de opinie amplu prin contractarea unei firme specializate în domeniu. Sondajul s-a realizat pe un eșantion reprezentativ de 2000 de utilizatori ai serviciilor administraţiei publice locale (cetăţeni şi firme).

Întrebările, modalităţile de cercetare, precum şi toate detaliile necesare au fost stabilite din timp de echipa de implementare a proiectului şi de către prestatorul acestor servicii.

Rezultatele statistice ale acestui sondaj de opinie sunt disponibile pe site-ul proiectului www.perfectionaremoreni.ro.

Persoana de contact: Cristina Boje – Manager proiect, tel./fax: 0245.667.265, e-mail: contact@primariamoreni.ro, www.primariamoreni.ro

Purtător de cuvânt,

Consilier Adrian Stângă

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial