29 iunie 2022
NOUTĂŢI PENTRU PENSIONARI! Vezi ce modificări au apărut

NOUTĂŢI PENTRU PENSIONARI! Vezi ce modificări au apărut

INFORMARE PRIVIND APLICAREA NOILOR MODIFICĂRI PRIVIND LEGEA PENSIILOR ÎN ANUL 2014

Legea pensiilor (nr. 263/2010) a fost actualizată de mai multe ori pe parcursul anului 2013, cea mai recentă modificare fiind operată chiar la începutul anului 2014. Astfel, una dintre cele mai importante schimbări este aceea că pensia de invaliditate se acordă indiferent de stagiu realizat, în toate cazurile în care beneficiarul a fost încadrat în grad de invaliditate. Totodată, pentru persoanele care s-au pensionat între 1 ianuarie 2011 şi 22 ianuarie 2013, indicii de corecţie vor avea alte valori, după ce un act normativ în acest sens a intrat în vigoare chiar spre finalul anului trecut.

VALOAREA PUNCTULUI DE PENSIE ÎN ANUL 2014

Prin Legea nr. 340/2013 – legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 776/12.12.2013, punctul de pensie creşte în anul 2014 de la 762,1 lei cât a fost anul trecut, la 790,7 lei.

REDUCERILE DE CARE VOR BENEFICIA CEI CARE AU LUCRAT ÎN GRUPA I DE MUNCĂ

Vârsta standard de pensionare se va reduce pentru persoanele care au lucrat în grupa I de muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 842/30.12.2013.

Astfel, în cazul persoanelor care au realizat stagiu de cotizare şi care dovedesc stagii de cotizare în grupa I de muncă, ale căror drepturi de pensie se deschid începând cu data de 2 ianuarie 2014, reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în grupa I de muncă se face conform art. 55 alin. (1) litera a1 , tabelul 11 .

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │Stagiul de cotizare realizat │Reducerea vârstei standard │ │ în grupa I de muncă │ de pensionare cu: │ │ ani împliniţi) ├─────────────┬─────────────┤ │ │ Ani │ Luni │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 6 │ 3 │ – │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 7 │ 3 │ 6 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 8 │ 4 │ – │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 9 │ 4 │ 6 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 10 │ 5 │ – │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 11 │ 5 │ 6 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 12 │ 6 │ – │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 13 │ 6 │ 6 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 14 │ 7 │ – │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 15 │ 7 │ 6 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 16 │ 8 │ – │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 17 │ 8 │ 6 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 18 │ 9 │ – │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 19 │ 9 │ 6 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 20 │ 10 │ – │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 21 │ 10 │ 6 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 22 │ 11 │ – │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 23 │ 11 │ 6 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 24 │ 12 │ – │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 25 │ 12 │ 6 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │26 de ani şi peste │ 13 │ -” │ └─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

Reducerea vârstei standard de pensionare conform tabelului 11 se face numai pentru stagiu de cotizare realizat în grupa I de muncă anterior datei de 1 aprilie 2001 şi care, conform legii, nu este asimilat condiţiilor speciale de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010.

În cazul în care o persoană solicită înscrierea la pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 7 ianuarie 2014 şi a realizat în condiţii de muncă următoarele stagii de cotizare :

8 ani şi 2 luni în grupa I de muncă;

7 ani şi 2 luni în grupa I de muncă asimilată, conform legii, în condiţii speciale de muncă (art. 30 alin. (1) );

7 ani în condiţii speciale de muncă realizaţi după data de 01.04.2001.

Presupunând că persoana a realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, reducerea vârstei standard de pensionare se va face astfel:

cu 4 ani pentru cei 8 ani şi 2 luni în grupa I de muncă, conform tabelului 11;

cu 7 ani pentru cei 14 ani şi 2 luni realizaţi în condiţii speciale de muncă ( 7 ani şi 2 luni în grupa I de muncă asimilată, conform legii, în condiţii speciale de muncă + 7 ani condiţii speciale de muncă), conform tabelului nr. 2 din lege.

Reducerea totală a vârstei standard de pensionare, conform prevederilor art. 60 din Legea nr. 263/2010 va fi de 11 ani.

Şi în cazul persoanelor înscrise la pensie anticipată, pensie anticipată parţial sau pensie de invaliditate anterior datei de 2 ianuarie 2014, şi în cazul cărora, la stabilirea sau recalcularea pensiei anterior intrării în vigoare a Legii nr. 380/2013, s-au valorificat stagii de cotizare în grupa I de muncă, trecerea la pensie pentru limită de vârstă se va face în conformitate cu prevederile art. 64, art. 67 şi ale art. 82 din lege, reducerea vârstei standard de pensionare efectuându-se potrivit tabelului nr. 11 din lege.

APLICAREA INDICILOR DE CORECŢIE

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 437 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 685/07.11.2013, Curtea Constituţională constată că dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din OUG nr. 1/2013 sunt neconstituţionale.

Din considerentele cuprinse în decizia susmenţionată rezultă că la data de 01.01.2013 trebuiau aplicate prevederile art. 170 din Legea nr. 263/2010, aşa cum era în forma iniţială.

Astfel, conform prevederilor art. IV alin. 1 lit. a), b) şi c) din OUG nr. 113/2013:

pentru anul 2011 indicele de corecţie utilizat va fi de 1,12;

pentru anul 2012 se va utiliza un indice de corecţie de 1,17;

pentru intervalul 1.01 -22.01.2013 indicele de corecţie este tot 1,17.

Noul indice de corecţie se va aplica la punctajul mediu anual determinat, potrivit legii, la data înscrierii iniţiale la pensie (art. VI alin. (2) din OUG nr. 113/2013).

În situaţia pensionarilor aflaţi în plată, ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu data de 01.01.2011, acordarea noilor indici de corecţie se efectuează în mod automat, în sistem centralizat, pe baza informaţiilor existente la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice, comunicate de către casele teritoriale de pensii.

Facem precizarea că în toate aceste cazuri, recalcularea se va face din oficiu, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Având în vedere prevederile art.147 din Constituţia României, potrivit cărora „(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

(4) Dispoziţiile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”, drepturile de pensie rezultate ca urmare a aplicării Deciziei nr. 437 din 29 octombrie 2013 a Curţii Constituţionale publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 685/07.11.2013 se cuvin de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial, respectiv 07.11.2013 ( art. IV alin. (3) din OUG nr. 113/2013) .

DIRECTOR EXECUTIV,

Dorel PANTILIN

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial