8 decembrie 2021

mariusbuga.ro îţi arată AICI totul despre Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2011

Informare privind stadiul activităţilor de organizare şi desfăşurare a Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, în judeţul Dâmboviţa În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din România în anul 2011, în perioada 20 – 31 octombrie 2011 se va efectua pe întreg teritoriul României Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor (RPL). Obiectivul prioritar al RPL este obţinerea de informaţii ample şi de calitate privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei, a structurii demografice şi socio-economice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ şi condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele; Sarcinile şi activităţile cuprinse în Programului general al activităţilor privind organizarea şi desfăşurare Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor s-au realizat la termenele prevăzute. Activităţi organizatorice efectuate până la această dată: • Acţiunile de pregătire a RPL au demarat din anul 2010 cu constituirea Comisiei Judeţene de Recensământ şi a Comisiilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, care poartă răspunderea pentru efectuarea recensământului pe teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea; • În luna martie 2011 s-a constituit Secretariatul Tehnic al Comisiei Judeţene de Recensământ ca organ operativ de lucru şi care realizează activităţile necesare organizării şi desfăşurării recensământului populaţiei şi al locuinţelor; • În perioada 7 – 16 mai 2011 s-a realizat recensământul de probă al cărui scop a constat în verificarea la scară redusă a conţinutului formularelor, a instrucţiunilor, a programului de înregistrare, precum şi a măsurilor organizatorice, în vederea bunei desfăşurări a recensământului propriu-zis. În judeţul Dâmboviţa, recensământul de probă s-a realizat în 6 sectoare de recenzare (3 în Municipiul Târgovişte, 2 în comuna Dragomireşti şi unul în comuna Bucşani); • În vederea pregătirii acţiunii de sectorizare, unităţile administrativ teritoriale (municipii, oraşe, comune) au validat şi actualizat hărţile digitale (trama stradală şi numerele administrative) prin intermediul unei aplicaţii web, beneficiind de asistenţă tehnică din partea specialiştilor IT din Direcţia Judeţeană de Statistică şi din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Această acţiune s-a finalizat în mediul urban şi în cca. 70% din localităţile rurale, aplicaţia fiind întreruptă datorită expirării termenului de licenţă. • Pentru localităţile din mediul urban pe baza nomenclatorului de artere şi adrese administrative validate prin aplicaţia web, s-a procedat la colectarea datelor privind numărul de locuinţe din clădirile de tip bloc şi numărul de locuri din unităţile de locuit în comun (cămin, spital, hotel, motel, azil, etc.). În situaţia în care s-au constatat erori s-au omisiuni în cadrul momenclatoarelor s-au efectuat corecturile care s-au impus. • Primirea la sediul Secretariatului Tehnic al Comisiei Judeţene de Recensământ a : – instrumentarului de recensământ necesar instruirii personalului de recensământ; – echipamentelor IT pentru prelucrarea electronică a datelor RPL; • Estimarea numărului de personalului de recensământ (recenzori, recenzori şefi, responsabili circumscripţii urbane, coordonatori, recenzori de rezervă) la nivel de judeţ şi localitate şi transmiterea acestuia comisiilor locale; • La nivelul judeţului Dâmboviţa numărul personalului de recensământ estimat este de 3353 persoane din care 2505 recenzori, 343 recenzori şefi, 4 responsabili circumscripţii, 89 coordonatori şi 420 recenzori de rezervă; • Recrutarea de către primării a personalului de recensământ în perioada 16.08 – 01.09.2011; • Stabilirea locatiilor pentru desfăşurarea instruirii personalului de recensământ; Activităţi viitoare: • Tipărirea şi difuzarea instrumentarului de recensământ. Pe baza unui grafic stabilit, în judeţul Dâmboviţa, distribuţia instrumentarului de recensământ se va realiza direct la primării prin intermediul unei firme prestatoare de servicii în perioada 05.09 – 10.09.2011; • Instruirea şi selectarea personalului de recensământ în perioada 05.09 – 03.10.2011; • Validarea activităţii de sectorizare a unităţilor administrative teritoriale. Sectorizarea se va realiza prin intermediul materialelor cartografice (ortofoto zbor 2008); • Tipărirea de către ANCPI a seturilor de hărţi în format Ao pentru toate unităţile administrativ teritoriale; • Campania de publicitate se va desfăşura în perioada 30.09 – 31.10.2011 şi va include atât materiale scrise, video şi audio, cât şi alte forme de intercomunicare nemijlocită cu populaţia. Includerea spoturilor oficiale (TV/radio) în programul de emisie al posturilor de radio-TV locale se va face în regim social ca anunţuri de interes public, Director executiv, Ec. Brezeanu Elena

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial