7 octombrie 2022

ITM Dâmboviţa a scos la lumină 27 de cazuri de MUNCĂ LA NEGRU!

inspmdbCOMUNICAT DE PRESĂ

ACTIVITATE MAI 2015

În luna mai 2015 I.T.M. Dâmboviţa a efectuat 92 de controale în domeniul relaţiilor de muncă prin care s-a urmărit respectarea legislaţiei muncii la angajarea în muncă, în timpul executării contractelor de munca şi la încetarea acestora, stabilirea şi respectarea duratei timpului de munca şi de repaus, stabilirea şi acordarea drepturilor salariale precum si a celorlalte drepturi ce decurg din munca prestată.

În urma acestora au fost constatate neconformităţi ce vizau: neplata orelor suplimentare, neacordarea repausului săptămânal, lipsa evidenţei timpului de muncă, refuzul unor anagajatori de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă documentele solicitate şi munca nedeclarată.

Pentru toate aceste neconformităţi 22 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 124.000 de lei.

Munca la negru a fost identificată în domeniile : demolare clădiri, transport mărfuri, confecţii textile, fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor, cablare tv.

27 de persoane au fost depistate muncind fără forme legale, motiv pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 100000 de lei iar 2 angajatori cu activitate de demolare clădiri au fost trimişi către organele de cercetare penală pentru primirea la muncă a 10, respectiv 15 persoane fără întocmirea contractelor individuale de muncă.

În luna mai s-a desfăşurat campania privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţul cu amănuntul al pâinii. În urma verificărilor efectuate la 13 societăţi din acest domeniu nu au fost întâlnite cazuri de muncă la negru.

În cursul lunii mai 2015, activitatea de îndrumare şi control privind securitatea şi sănătatea în muncă s-a concretizat în 112 de acţiuni de control preventiv. Controlul preventiv a vizat cu precădere următoarele activităţi din economia judeţului: confecţii metalice, comercializare combustibili, prelucrarea lemnului, fabricarea mobilei, comerţ, extracţie petrol, învăţământ, societăţile care au locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

Cu ocazia celor 112 controale au fost constatate 190 de neconformităţi pentru care s-au dispus măsuri de remediere. 106 angajatori au fost sancţionaţi, din care 8 cu amenzi în valoare de 41000 de lei.

Inspector şef:

Marius Lixandru

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial