6 decembrie 2023
Implementarea Proiectului „REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TITU TIRG”

Implementarea Proiectului „REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TITU TIRG”

COMUNICAT DE PRESĂ

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Titu Târg implementează, in calitate de beneficiar, proiectul „REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 2 TITU TIRG”, cod project F-PNRAS-1-2022-2139, in cadrul Schemei de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS), parte a Planului Național pentru Redresare şi Reziliență al României (PNRR) cu o valoarea totală de 900.226.00 lei (fară TVA), valoarea nerambursabilă a contractului de finanțare este de 900.226.00 lei. Data începerii proiectului este 23.09.2022 și are o durată de 36 de luni, respeciv în perioada 2022-2025.

Grupul țintă este format dintr-un număr mediu anual de 113 elevi din ciclul gimnazial, din care:

✓ 20 elevii cu prezență scăzută la școală (au peste 20 de absențe nemotivate/luna);

✓ 3 elevii cu rezultate scăzute la învățătură (au medii sub 7 la limba română matematică sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puțin la o materie):

✓3 elevi care au repetat cel puțin un an sau doi ani şcolari:

3 elevii care au un istoric şcolar de sancțiuni (au a fost exmatriculati, transferati din motive disciplinare, au note scăzute la purtare şi aşa mai departe sau au fost înregistrate plângeri făcute de alți elevi/profesor).

Proiectul îşi doreşte ca în cei trei ani şcolari de implementare a acestuia (36 de luni) să contribuie la prevenirea abandonului şcolar şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii în mod activ, prin îndeplinirea obiectivelor specifice:

O₁: Diminuarea anuală a ratei abandonului şcolar cu minimum 3,50% şi a ratei de absenteism cu minimum 3% pentru

elevii de la nivel gimnazial; O: Menținerea în mediul şcolar a elevilor care se află în punctul de abandon prin oferirea de articole necesare procesului de şcolarizare precum ghiozdane, rechizite, produse de papetarie, etc.):

O: Sustinerea procesului de pregatire a elevilor pentru participarea la Evaluarea Națională cu materiale educationale (cărți, auxiliare şcolare, abonamente pe platforme cu continut educațional, etc.);

O.: Îmbunătățirea rezultatelor la învăţătură a elevilor inclusi în grupul țintă şi implicit creşterea ratei absolvirii prin organizarea de activități școlare conexe ariei curriculare (sesiune de lectură, ateliere de vizionari documentare. spectacol cu artişti cunoscuți și iidrăgiți de copii, activități remediale, etc.), prin care elevii să simtă că sunt competenți, că aparțin unei comunități care se interesează de viața și viitorul lor;

O: Abilitarea a patru cadre didactice prin cursuri de formare profesionala specifice digitalizării, în vederea creşterii calității actului de predare şi a rezultatelor şcolare ale elevilor pe parcursul perioadei de implementare a proiectului. conferințe, oferirea de materiale, metode şi abilități didactice mai eficiente atât în procesul de educație cât şi în procesul de comunicare cu părinții sau tutorii elevilor.

fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial