20 aprilie 2024

Evaluarea jandarmilor!

Evaluarea anuala a activitatii jandarmilor dâmboviţeni Activitatea desfăşurată de către structurile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa în anul 2009 a urmărit cu precădere îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru modernizarea instituţională şi compatibilizarea structurilor şi practicilor cu cele ale instituţiilor europene similare, executarea cu responsabilitate şi profesionalism a misiunilor şi atribuţiilor specifice, profesionalizarea personalului, realizarea unui sistem logistic performant, creşterea gradului de încredere al cetăţenilor în instituţie şi în capacitatea sa de răspuns la solicitările acestora, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de cooperare şi colaborare interinstituţională. Ordine publică Principalele obiective care au stat la baza executării misiunilor specifice, au fost prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, apărarea valorilor supreme garantate de Constituţie, asigurarea climatului de siguranţă civică prin participarea activă a jandarmilor la menţinerea ordinii publice în conformitate cu Planul General de Acţiune privind intensificarea activităţilor desfăşurate de structurile de ordine publică, pentru creşterea nivelului de siguranţă şi prevenirea producerii unor evenimente grave – STRADA 2009, asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică cu ocazia desfăşurării manifestărilor cultural-artistice, precum şi a competiţiilor sportive, asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în zonele turistice din judeţ, în sezonul estival 2009, în special pe Platoul Montan Bucegi.. În periaoda analizată au fost executate un număr de 3367 misiuni pe linie de ordine publică, astfel: – 1524 misiuni de menţinere a ordini publice; – 645 misiuni de asigurare a ordinii publice; – 925 acţiuni executate în cooperare cu poliţia; – 105 acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii; – 168 intervenţii, executate în urma apelurilor primate prin Sistemul Naţional Unic al Apelurilor de Urgenţă “112” şi alte solicitări primate de la structurile cucare se cooperează. Rezultatele obţinute de structurile de ordine publică s-au materializat astfel: – 6238 personae legitimate; – 475 personae avertizate scris; – 112 infracţiuni constatate; – 154 infractori prinşi; – 154 persoane conduse la sediul poliţiei; – 1132 sancţiuni contravenţionale aplicate; – 339710 lei reprezentând valoarea amenzilor aplicate. Efectivele din cadrul Postului de Jandarmi Montan Padina au acţionat în conformitate cu prevederile Planului de acţiune “STRADA 2009” pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi a unui climat de ordine şi siguranţă publică în staţiunile turistice desfăşurând activităţi de informare, îndrumareşi prevenire a producerii accidentelor pe traseele montane. La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au fost desfăşurate acţiuni de salvare a unui număr de 74 turişti. Pază şi Protecţie Instituţională La această dată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, asigură paza şi protecţia unui număr de 27 obiective. Structurile specializate în misiuni de pază şi protecţie instituţională ale Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au constatat un număr de 3 infracţiuni cu 6 autori. Totodată au fost aplicate 291 sancţiuni contravenţionale din care: 98 amenzi, în valoare de 23000 lei şi un număr de 193 avertismente scrise. În anul 2009 la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au fost executate şi monitorizate 1193 transporturi de valori, cu caracter special şi trasporturi corespondenţă clasificată, fără a înregistra evenimente deosebite. Totodată în acest an s-a continuat consolidarea stucturilor de pază, protecţie, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale de transport produse petroliere, prin realizarea dublei specializări a efectivelor, care sunt destinate să execute atât misiuni de pază şi protecţie, cât şi activităţi de ordine publică, precum şi de prevenire în domeniul protecţiei mediului, supravegherea, controlul şi conservarea fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi altele. Pe timpul executării misiunii de pază şi supraveghere la conducte de transport produse petroliere, s-au obţinut următoarele rezultate: – 18 infracţiuni constatate; – 30 de infractori prinşi; – 172 de sancţiuni contravenţionale aplicate; – 30900 lei reprezentând valoarea amenzilor aplicate. * * * Joi, 17.12.2009, la “Clubul Studenţilor” din municipiul Târgovişte s-a desfăşurat evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, inspectorul şef, colonel Costel GAVRILĂ a prezentat bilanţul activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2009 de către această instituţie. La această activitate a participat domnul colonel Ion ENE, Director al Direcţiei Control şi Verificări Interne din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, domnul prefect dr.ec. Iancu CARACOTA şi şefii structurilor şi unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor din judeţ. La finalul activităţii, domnul colonel Ion ENE a declarat: “Aveţi cu ce să vă prezentaţi la această activitate de bilanţ, pentru că aşa cum a fost prezentat şi în materialul de evaluare, s-au obţinut rezultate foarte bune pe toate liniile de muncă, atât în ceea ce priveşte îndeplinirea misiunilor, cât şi în celelalte sectoare de activitate. Constat cu plăcere că la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa există o foarte bună cooperare şi colaborare cu autorităţile publice locale, cu celelalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau din alte domenii cu care aveţi o relaţionare şi o comunicare permanentă pe timpul îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor specifice.” Ceilalţi invitaţi au adresat felicitări jandarmilor pentru modul în care şi-au îndeplinit atribuţiile în anul 2009, punându-se accent pe participarea activă la realizarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, în parteneriat cu Poliţia. În acest sens, unul dintre obiectivele stabilite pentru anul 2010 este intensificarea activităţilor desfăşurate în cooperare cu toate structurile de ordine publică pentru creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, concomitent cu menţinerea şi dezvoltarea climatului de securitate al comunităţii în general. * * * Prin prisma rezultatelor obţinute, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa a avut un aport deosebit la creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor judeţului, contribuind totodată la consolidarea imaginii Jandarmeriei Române, ca instituţie sigură şi credibilă aflată permanent în slujba comunităţii. COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL IJJ DÂMBOVIŢA

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial