18 aprilie 2024

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa – Proiectul “Izvoare Vii”

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa Departamentul Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Proiectul “Izvoare Vii” 15 iunie 2011 – 15 septembrie 2011 Întocmit: cercet.Gabriela Ţopa Centrul Judeţean de Cultură Dîmboviţa Departamentul Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Proiectul “Izvoare Vii” 15 iunie – 15 septembrie 2011 Într-o lume multiculturală, redefinirea modelului de cultură tradiţională şi însuşirea lui de către tineri, este un act cu caracter obligatoriu. Proiectul urmăreşte crearea unor nuclee de cultură şi civilizaţie tradiţională în rândul copiilor din mediul rural şi urban şi realizarea unor ateliere de învăţare a meşteşugurilor tradiţionale în jurul meşterilor populari şi artizanilor, păstrători ai vechilor tehnici de realizare a obiectelor utilitare dar şi decorative. Atelierele se vor desfăşura timp de o săptămână, zilnic, începând cu lunile: iulie, august şi septembrie, între orele 10.30 -12.30 şi 13.30 -15.30. Înscrierea copiilor la atelierele de lucru (max. 15 elevi /grupă/ atelier) se va face lunar, cu o săptămână înaintea începerii activităţii, la sediul Centrului Judeţean de Cultură, cabinetul Multimedia, prin completarea unei cereri tip. Taxa de participare : 20 lei/ săptămâna. Activitatea va fi împărţită în 3 serii astfel: seria I, 4 iulie -13 iulie 2011; Seria II, 1 aug. – 10aug. 2011; Seria III, 1 sept – 8 sept 2011. .Locul de desfăşurare: Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, str. Al. I. Cuza nr.15, Aleea pavată din curtea instituţiei numită generic “Uliţa Meşterilor”. MOTIVARE: – Rezultatele deosebite obţinute în cadrul programelor educaţionale desfăşurate de specialiştii instituţiei, programe, la care au participat elevi şi cadre didactice din şcolile târgoviştene şi nu numai; – Promovarea valorilor fundamentale, a meşteşugurilor, obiceiurilor, tradiţiilor şi folclorului românesc; – Păstrarea notei de autenticitate şi originalitate în realizarea obiectului utilitar sau decorativ, păstrarea vechilor modele şi tehnici de lucru de către meşterii populari şi artizanii din judeţul Dâmboviţa. – Cunoaşterea de către tineri a identităţii lor culturale. – Impactul pozitiv al acestor activităţi în rândul familie şi comunităţii. SCOP: Proiectul are ca scop instruirea, educarea şi relaxarea copiilor şi tinerilor prin intermediul meşteşugurilor tradiţionale: olărit, modelaj în lut, ţesut la război şi la gherghef, pictarea icoanelor pe lemn şi sticlă,confecţionarea podoabelor, împletituri, activităţi de divertisment (spectacole de teatru de păpuşi, spectacole de folclor s.a). Pe parcursul unei săptămani, grupele de copii şi tineri participante, vor avea ocazia să înveţe direct de la meşterii populari tainele meşteşugurilor tradiţionale. OBIECTIV general: – consolidarea identităţii naţionale printr-o atentă promovare a meşteşugurilor, tradiţiilor şi obiceiurilor populare locale. OBIECTIVE specifice : – conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale; – stimularea creativităţii şi talentului; – cultivarea valorilor autenticităţii creaţiei populare contemporane. – cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii locale. – familiarizarea elevilor cu elemente importante ale folclorului tradiţional local, prin cunoaşterea meşteşugurilor, costumului popular, a obiceiurilor şi tradiţiilor specifice judeţului. – cultivarea comportamentelor în vederea respectării, protejării şi conservării patrimoniului imaterial al judeţului. – Modelarea raporturilor sociale în relaţia cooperǎrii copiilor între ei sau cu adulţii (meşterii populari), şi dezvoltarea competenţelor de comunicare. În cadrul proiectului “Izvoare vii” vor fi invitate ansambluri de dansuri şi grupuri folclorice ale copiilor şi tinerilor din judeţ , care vor susţine scurte programe folclorice la finalul fiecarui ciclu de activitaţi. Deasemenea pe parcurdul derularii proiectului în cabinetul Multimedia vor fi proiectate filme artistice destinate copiilor : ( dramatizari şi adaptări după opere literare destinate copiilor ) Dumbrava Minunată, Păcală, Harap Alb, Amintiri din copilărie s.a . Partenere în acest proiect vor fi Administraţiile Locale, Caminele Culturale , Şcolile din judeţ, care, vor sprijinii demersurile noastre, ce au ca scop, promovarea identităţii culturale, a valorilor culturale din judeţ, pe de o parte şi armonizarea relaţiilor sociocomunitare între elevi, cadre didactice şi părinţi pe de alta parte. Programul de desfăşurare Seria I: Perioada şi de înscriere: 10 iulie.2011 – 30 iulie 2011 Perioada de desfăşurare a atelierelor: 4 iulie -9 iulie 2011 Seria II. Perioada de înscriere 15 iulie 2011 -25 iulie 2o11 Perioada de desfăşurare a atelierelor 28 iulie 2011 – 3 aug. 2011. Seria III Perioada de înscriere: 15 august – 31 august 2011 Perioada de desfăşurare a atelierelor 5sept – 9 sept 2011 Fiecare atelier va avea 2 grupe de lucru (15 elevi/ grupă) zilnic: Gr. I: 10.30 – 12.30 Gr. II: 13.30 -15-30 Cerere de înscriere manifestare “Izvoare vii”. Domnule Director, Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………… ,părinte al copilului ………………………………..vă rog să-mi aprobaţi înscrierea fiului/fiicei mele la atelierul de creaţie…………………… din cadrul proiectului „Izvoare vii” în seria …………………, grupa …………………….., condus de meşterul……………………. Menţionez că este elev în clasa……………….la şcoala……………………………………………..şi va fi însoţit de (numele însoţitorului) ………………………….., numărul de telefon(părinte sau însoţitor) …………………….. Menţionez că am achitat taxa de participare de 20 lei şi am primit regulamentul şi programul manifestării. Data………………………….. Semnătura…………………….. Atelierele de creaţie şi meşterii care vor susţine aceste ateliere.. 1. Florian Colea, Târgovişte – Pictura Icoanelor pe lemn şi sticlă 2. Carpiniţa Colea, Târgovişte – Cusut 3. Elena Nedelcu, Târgovişte – Croşetat şi împletit 4. Alexandru Manea – Cioplitură în lemn 5.Petrescu Eduard- olarit şi modelaj în lut. 6. Gheorghe Văduva – dansuri populare Regulament Ateleriere de creaţie „IZVOARE VII” Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa , demarează în perioada 1 iulie 2011/ 15 septembrie 2011 , proiectului „Izvoare vii”; organizarea unor ateliere de lucru pentru învăţarea meşteşugurilor tradiţionale de către copiii şi tinerii târgovişteni în perioada vacanţei şcolare. • Proiectul “ Izvoare vii” , urmăreşte instruirea, educarea şi relaxarea copiilor prin intermediul meşteşugurilor tradiţionale-olărit, modelaj în lut, ţesături la gherghef şi război, cioplitură în lemn, icoane pe lemn, icoane pe sticlă, podoabe, împletituri pănuşi şi răchită, activităţi de divertisment ( spectacole de teatru de păpuşi, spectacole de folclor , vizionări de filme artistice pentru copii s.a) • pot participa copii şi tineri între 6-18 ani; • Atelierele se vor desfăşura timp de o săptămână, zilnic, începând cu lunile: iulie, august şi septembrie, între orele 10.30 -12.30 şi 13.30 -15.30. Înscrierea copiilor la atelierele de lucru (max. 15 elevi /grupă/ atelier) se va face lunar, cu o săptămână înaintea începerii activităţii, la sediul Centrului Judeţean de Cultură, cabinetul Multimedia, prin completarea unei cereri tip. Taxa de participare : 20 lei/ săptămâna. • Activitatea va fi împărţită în 3 serii astfel: seria I, 4 iulie -9 iulie 2011; Seria II, 28iulie – 3aug. 2011; Seria III, 5sept – 9sept 2011. • .Locul de desfăşurare: Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, str. Al. I. Cuza nr.15, Aleea pavată din curtea instituţiei numită generic “Uliţa Meşterilor”. • copiii intre 6-14 ani pot avea insotitori părinţi sau cadre didactice. • Organizatorii vor asigura meşterilor participanţi materiale necesare desfăşurării atelierelor de lucru. • participanţii au posibilitatea să opteze la înscriere pentru un atelier conform listei anunţate; • schimbarea opţiunii iniţiale se poate face doar cu anunţarea prealabila a coordonatorului manifestării; • participanţii trebuie să respecte programul de activităţi în ateliere, conform orarului şi grupei la care s- au inscris; • părăsirea atelierului se face numai cu încuviinţarea meşterului şi a însoţitorului ( părinte sau cadru didactic). • nerespectarea disciplinei atrage excluderea din cadrul atelierelor; • insoţitorii au acces la ateliere urmărind buna desfasurare a activităţii. • retragerea din programul de lucru se poate face cu anunţarea prealabilă a meşterului şi coordonatorul atelierului. • participanţii sunt obligati să respecte regulamentul manifestării ; • evaluarea activităţii participanţilor se va face de către specialiştii Centrului Judeţean de Cultură , meşterii populari îndrumători, specialiştii secţiei de etnografie din cadrul Complexului Naţional “ Curtea Domnească”. Cele mai reuşite creaţii vor participa la expoziţia cu vânzare realizată la Târgului Meşterilor Populari, din data de 8 septembrie 2011. Relaţii suplimentare : Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa Str. Alexandru Ioan Cuza nr.15 Telefon secretariat – O245613112 Persoane de contact : Ref.Anca Rizoiu – 0721327910 Doc. Florinela Bostan- 0723380476

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial