29 februarie 2024
Ce trebuie să facă tinerii din Titu, care se căsătoresc, pentru a primii 1.200 lei ? created by dji camera

Ce trebuie să facă tinerii din Titu, care se căsătoresc, pentru a primii 1.200 lei ?

I M P O R T A N T 📢

1.200 lei, stimulent financiar pentru tinerii care se căsătoresc

🟨Tinerii care își întemeiază o familie primesc, în baza unei Hotărâri a Consiliului Local Titu adoptată în anul 2018, la inițiativa domnului primar Traian Niculae, un stimulent financiar în cuantum de 1.200 lei.

🟨Pentru a beneficia de acest sprijin bănesc trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: – cel puțin unul dintre soți să fie la prima căsătorie – cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul în orașul Titu – cel puțin unul dintre soți să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani

🟨Solicitantul poate beneficia o singură dată de acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiei. Stimulentul financiar poate fi solicitat în termen de 45 de zile calendaristice de la data oficierii căsătoriei, conform certificatului de căsătorie.

🟨Cererea se va depune personal, de către unul dintre soți, la sediul Primăriei Titu, însoțită de următoarele documente:- actele de identitate ale soților (original și copie);- certificatul de căsătorie (original și copie);- declarație pe proprie răspundere că cel puțin unul dintre soți se află la prima căsătorie;- extras de cont bancar pentru efectuarea viramentului bancar, daca e cazul.

🟨Cererea de acordare a stimulentului financiar pentru constituirea familiei va fi analizată în termen de 15 zile de către o comisie numită prin Dispoziție a Primarului, care va întocmi un referat motivat de aprobare sau respingere al acesteia.

🟨Stimulentul financiar se acordă numai dacă solicitarea a fost făcută in termenul de 45 de zile calendaristice de la încheierea căsătoriei, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor sus-menționate și numai în situația în care nu a intervenit desfacerea căsătoriei până la data plății.

🟨Pentru solicitanții care îndeplinesc doar condițiile de la art.1, alin 2, lit a și b, stimulentul financiar se va acorda cu avizul primarului orașului Titu.

🟨Sumele necesare pentru plata stimulentului financiar vor fi suportate din bugetul local al orașului Titu.

Primăria Orașului Titu

fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial