28 februarie 2024
Ce avantaje au patronii care angajează elevi şi studenţi în perioada vacanţei!

Ce avantaje au patronii care angajează elevi şi studenţi în perioada vacanţei!

baniSTIMULAREA ANGAJATORILOR

ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR ÎN PERIOADA DE VACANŢĂ

Potrivit prevederilor legii 72/2007, angajatorii care încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor, beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 250 lei, pentru fiecare elev şi student.

Stimulentul financiar lunar se acordă la cerea angajatorilor din bugetul asigurărilor de şomaj de la data începerii perioadei de vacanţă, stabilită potrivit legii, dacă încadrarea s-a făcut la acea dată, sau după caz, de la data încadrării în muncă a elevilor / studenţilor.

Stimulentul se acordă pentru elevii şi studenţii care sunt angajaţi în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau partială sau a unui contract de muncă temporară numai dacă durata misiunii de muncă este egală sau mai mică decât durata vacanţei. Acesta, se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de catre elevii şi studenţii în cauză, fără a depăşi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru.

Pentru a beneficia de suma cuvenită, aferentă unei luni, angajatorii vor încheia cu AJOFM Dâmboviţa, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor/studenţilor, o convenţie , iar documentele ce urmeză să fie prezentate în vederea încheierii sunt:

  • cerere din partea angajatorului;

  • tabel nominal cu elevii şi studenţii încadraţi în muncă pe perioada vacanţei;

  • adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev, sau dupa caz student,şi urmeza studiile la zi într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii, cu specificarea perioadei de vacanţă;

  • actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;

  • copia contractului de muncă;

  • declaraţia pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte natura posturilor pe care au fost încadraţi elevii şi studenţii pe perioada vacantei.

Pentru a beneficia de suma cuvenită, aferentă unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune la agenţie, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj următoarele documente:

  • declaraţia lunară;

  • tabel nominal cu elevii şi studenţii încadraţi potrivit legii;

  • pontaj şi statul de plată în copie şi original;

Suma reprezentând stimulentul financiar se deduce de către angajator din contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj şi este proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elev/student în cauză.

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Compartiment Comunicare

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DÂMBOVIŢA

Operator de date cu caracter personal nr. 563

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, Târgoviste

Tel.: +4 0245 615 932; Fax: +4 0245 615 932

e-mail:ajofm@db.anofm.ro

www.dambovita.anofm.ro

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial