5 februarie 2023

AZI – Ziua Protecţiei Civile! 78 de ani de la înfiinţare!

28 Februarie 2011 – Ziua Protecţiei Civile – 78 de ani de existenţă. În fiecare an, la 28 februarie, aniversăm Ziua Protecţiei Civile din România. Acum 78 ani, la această dată, în anul 1933, prin Decretul Regal nr.468, se aprobă “Regulamentul de funcţionare a Apărării Pasive contra atacurilor aeriene” având ca scop “să limiteze efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei şi resurselor teritoriului, fie asigurându-le protecţia directă, fie micşorând eficacitatea atacurilor”. Prin prevederile sale detaşează net apărarea pasivă de apărarea activă. Acest moment este considerat data de naştere a protecţiei civile în România. De la APĂRAREA PASIVĂ la PROTECŢIA CIVILĂ. Conceptul de protecţie civilă a evoluat de la “apărare pasivă” la “apărare locală antiaeriană” în 1952 (prin decretul nr.24 din 17 ianuarie 1952), apoi apărarea locală antiaeriană îşi schimbă denumirea în apărare civilă în anul 1978, iar în anul 1994 apare în mod oficial denumirea de “protecţia civilă” (în Legea apărării naţionale nr.45 din 01 iulie 1994). În octombrie 1996, se aprobă Legea protecţiei civile în care sunt stipulate atribuţiile acestor structuri. În prezent Protecţia Civilă este reglementată prin Legea nr.481 din 2004. PROTECŢIA CIVILĂ este o componentă a sistemului securităţii naţionale în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate. Astăzi atribuţiile protecţiei civile sunt îndeplinite de către Inspectoratul General şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă: identificarea riscurilor existente în diferite zone; informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă şi regulile de comportare; organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă; alarmarea populaţiei despre iminenţa pericolului; înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor şi asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate, etc. La aniversarea celor 78 de ani, protecţia civilă, în prezent parte integrantă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, reprezintă o structură de bază a ţării, modernă şi eficace, la nivelul standardelor europene, menită să asigure siguranţa şi liniştea comunităţii şi cetăţeanului. Cu ocazia acestui eveniment, în ziua de 28 februarie 2011, între orele 10:00 – 14:00, se va organiza “Ziua Porţilor Deschise”, ocazie cu care, cei interesaţi să afle o parte din tainele meseriei, să cunoască şi să vadă tehnica de intervenţie din dotare, vor avea poarta deschisă în subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa din: Târgovişte, Voineşti, Pucioasa, Fieni, Moreni, Corneşti, Titu, Răcari, Potlogi, Găeşti, Vişina. „Ziua Porţilor Deschise” cuprinde activităţi cu tematică specifică privind popularizarea şi conştientizarea populaţiei, a salariaţilor şi elevilor, cu privire la riscurile specifice judeţului nostru, reducerea lor, precum şi la modul de comportare în diferite situaţii de urgenţă. Vizitatorilor le vor fi împărţite pliante privind: semnificaţia Zilei Protecţiei Civile din România, modul de comportare în cazul producerii unor dezastre naturale şi în cazul descoperirii de muniţie rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare. Acum, la moment aniversar, gândurile tuturor se îndreaptă spre cei care acţionează şi se găsesc permanent în slujba cetăţenilor pentru a-i preveni, ocroti, salva şi ajuta să invingă stihiile naturii sau orice pericole majore. Ziua Protecţiei Civile ne oferă plăcutul prilej de a transmite întregului personal care acţionează sub deviza “cu viaţa mea apăr viaţa” multă sănătate, fericire, noi succese şi realizări în viaţă, precum şi în îndeplinirea nobilelor misiuni încredinţate. „LA MULTI ANI !” Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial