18 aprilie 2024

Anunţ – Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. angajează maşinist

catdA N U N Ț

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 19.07.2019, ora 09:00, la sediul sau din Târgoviște, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) în cadrul SERVICIULUI TRANSPORT MECANIZARE – ZONA DE OPERARE FIENI – 1 post.

Candidatul ideal :

Studii liceale sau școala profesională;

Certificat de calificare profesională pentru meseria Mașinist la mașini pentru terasamente;

Permis de conducere categoria B și C;

Cunoștinte temeinice de exploatare și reparații auto și utilaje;

Receptivitate, mobilitate și disponibilitate la efort suplimentar pentru intervenții la sistemul de apă și canalizare în orice moment, în cazul apariției unor avarii.

Descrierea postului:

Exploatarea utilajului din dotare conform necesităților din cadrul Serviciului Transport-Mecanizare.

În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 17.07.2019, ora 12:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

Dosar cu șină;

Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

Curriculum vitae;

Copia actului de identitate;

Copii diplome de studii și certificat de calificare profesională în meseria Mașinist la mașini pentru terasamente;

copie permis de conducere categoria B și C;

Cazier auto;

Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzatoare,eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfășurarii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.

Vor fi declarați admiși și vor participa la concurs numai candidații ale căror dosare îndeplinesc condițiile de mai sus.

Proba scrisă de specialitate – test grila 19.07.2019, ora 09:00.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Proba practică 19.07.2019, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectați pentru a participa la proba practică numai candidații care vor obține minim 70 de puncte la testul grilă.

Relații suplimentare pot fi obținute luni-vineri între orele 800 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA.

 

B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului vacant MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) în cadrul SERVICIULUI TRANSPORT MECANIZARE – ZONA DE OPERARE FIENI – 1 post.

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice (Codul Rutier), cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea 1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările și completările ulterioare

3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul II – Domeniu de aplicare

Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor

4. Manualul de utilizare al unui utilaj tip buldoexcavator

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial