15 mai 2021
Activitatea Direcţiei Sanitare Veterinare Dâmboviţa, pe 2012, AICI

Activitatea Direcţiei Sanitare Veterinare Dâmboviţa, pe 2012, AICI

La nivelul judeţului Dâmboviţa ~ conform Ordinului ANSVSA nr. 43/2012 privind Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi inregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor ~ au fost programate şi realizate următoarele acţiuni şi recoltări de probe, după cum urmează: I. Boli finanţate de la Uniunea Europeană 1. Pesta Porcinã Clasică supraveghere activă serologică în exploatatiile comerciale – au fost recoltate 527 probe sânge de la porcine, toate cu rezultat negativ; supraveghere pasivă în exploatatiile comerciale de porcine – de la animale moarte au fost recoltate 6 probe, toate ñind negative; supraveghere vimsologică pasivă în gospodăriile populatiei – au fost recoltate probe de la animale bolnave, moarte, cu semne şi suspiciuni ce pot ñ atribuite PPC, in număr de 327, probe ce au fost lucrate atât la LSVSA Dâmboviţa, cât şi la IDSA Bucureşti, rezultatele fiind negative; supraveghere la mistreti – au fost recoltate probe de sânge şi organe de la toţi mistreţii vãnaţi, fiind examinaţi în direcţia PPC – cu rezultat negativ un număr de 91 mistreţi.

În cadrul programului de monitorizare, control şi radicare a unor forme ale Encefalopatiei Spongijforme Transmisibile la Bovine (EST – ESB) (Scrapie la ovine, caprine), la nivelul judeţului Dâmboviţa au fost realizate următoarele ţinte: bovine sacrificate pentru consum uman peste 30 luni – 1.675 capete bovine moarte peste 24 luni – 12 capete bovine suspecte – 4 capete ovine sacrificate pentru consum uman peste 18 luni – 44 capete ovine moarte 23 luni – 27 capete caprine sacriñcate pentru consum uman – 1 cap caprine moarte – 27 capete cervidee vânate sănătoase – 3 capete cervidee moarte – 2 capete Probele recoltate de la animalele de mai sus au fost exmainate la LNR- EST din cadrul IDSA Bucureşti, toate având rezultat negativ. 3. Bluetongue A) Supravegherea serologică – conform Programului de supraveghere pentru Bluetongue pentru anul 2012 – aprobat prin Decizia Comisiei 807/201 l/UE: Toate probele examinate au fost negative. B) Supraveghere entomologică – monitorizarea vectorilor (insecte din genul C zilicoides). Au fost programate şi realizate conform Programului strategic 52 de capturi pe tot parcursul anului 2012 (o Captură/săptămână). 4. Influenţa Aviarã Supravegherea păsărilor domestice sub raportul gripei aviare se realizează prin teste serologice (RIHA H5/H7). Astfel, la nivelul judeţului Dâmboviţa au fost recoltate din gospodăriile populaţiei 410 probe sânge, după cum urmează: găini – 215 probe raţe – 189 probe gâşte – 6 probe. Toate probele au avut rezultat negativ.

În scopul eradicării anemiei infecţioase ecvine au fost examinate serologic pentru diagnosticarea AIE l 1.050 cabaline prezente în exploataţiile nonprofesionale de pe raza judeţului Dâmboviţa. În urma examenelor de laborator efectuate au fost diagnosticate pozitiv 6 cabaline, fiind declarate oficial 5 focare de boală. crt în care s-a de focare focarelor pozitive declarat focarul de boală eliminate sat Văleni Dâmbovita sat Costeşti i_ Cabalinele diagnosticate pozitiv au fost eliminate din exploataţii şi au fost dispuse măsuri pentru stingerea focarelor, conform 0rd. ANSVSA 43/2012. 6. Trichineloza La nivelul judeţului Dâmboviţa au fost sacrificate şi examinate pentru detecţia chisturilor şi larvelor de Trichinella prin examen trichineloscopic un număr total de 30.131 capete porcine provenite din exploataţiile omerciale, cât şi din exploataţiile nonprofesionale (sistem gospodăresc). În urma acestor examene au fost declarate 8 focare de boală, animalele bolnave fiind confiscate şi ecarisate, conform legislaţiei în vigoare

Acţiuni imunologice obligatorii la animale L Antrax Pentru păstrarea indemnităţii teritoriale, vaccinarea anticărbunoasă a tuturor speciilor receptive este obligatorie o dată pe an, la îndeplinirea condiţiilor fiziologice şi de vârstă. Astfel, la nivelul judeţului Dâmboviţa au fost vaccinate anticărbunos următoarele efective de animale: bovine: 37.848 capete cabaline: 10.956 capete ovine/caprine: 65.702 capete, efectivele de animale fiind imunizate în totalitate. ţ Rabia În vederea eradicării rabiei, vaccinarea profilactică a animalelor de companie, domestice şi sălbatice, este obligatorie şi se realizează o dată pe an, în perioada toamnă-iarnă. Vaccinarea este consemnată intr-un carnet de sănătate înmânat proprietarului odată cu efectuarea acţiunii. Astfel, la nivelul judeţului Dâmboviţa au fost imunizaţi 118.941 câini şi 6.428 pisici. Deasemenea, în anul 2012 a fost executată şi acţiunea de vaccinare orală a vulpilor împotriva rabiei, în scopul eradicării acestei boli. Acţiunea a fost declanşată în urma declarării unui focar de rabie la urs ‘in localitatea Pietrosita, executându-se vaccinarea de necesitate a vulpilor pe întreg teritoriul judeţului, în toate ce 41 de Fonduri de vânătoare, fiind administrate un număr de 2000 momeli vaccinale pentru imunizarea unui efectiv de 939 vulpi. Ulterior s-a executat vaccinarea profilactică a vulpilor în 26 Fonduri de vânătoare, unde în anii 2011 şi 2012 au fost declarate focare de rabie la vulpe. Au fost utilizate in acest sens un număr de 967 momeli pentru imunizarea unui număr de 483 vulpi. Vaccinarea orală antirabică a vulpilor s-a efectuat prin distribuirea manuală a momelilor la vizuină, prin gestionarii fondurilor de vânătoare, cu asistenţă din partea medicilor veterinari oficiali.

Boala de Newcastle Vaccinarea ‘impotriva Bolii de Newcastle a păsărilor din gospodăriile populaţiei este obligatorie şi se realizează de 2 ori pe an de către medicii veterinari de liberă practică. Astfel, la nivelul judeţului Dâmboviţa au fost vaccinate un număr de 977. l 55 păsări. Pentru verificarea eficienţei vaccinării, au fost recoltate ~ conform Ordinului 43/2012 ~ un număr de 310 probe, toate corespunzătoare. III. Program farmacovigilentţă Pentru controlul produselor de origine animală conform Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor/ZOIZ s-au planificat şi prelevat de la SC Avicola Crevedia SA – abator şi fermele de la care provin păsările abatorizate ~ un număr de 125 probe ţesut muscular, ţesut hepatic şi ser sanguin pentru determinări reziduuri ale următoarelor substanţe administrate păsărilor accidental : hormoni, antibiotice, tranchilizante betablocante, tireostatice, cloramfenicol, stilbene, carbamaţi şi piretroide, antihelmintice şi pesticide. Rezultatul de laborator a indicat absenţa acestor substanţe în carnea de pasăre produsă în această unitate, unul dintre cei mai mari producători de pe piaţa naţională. Pentru supravegherea cărnii de porc provenită de la abatorul de porcine SC Romsuintest SA Periş s-au planificat şi realizat în aceasta perioadă 38 probe de ţesut muscular şi organe, la care s-a analizat prezenţa urmatoărelor reziduuri: stilbene, tireostatice, betaagoniste, antibiotice, pesticide şi steroizi. Controlul reziduurilor din ouăle de consum de la producătorii din judeţ – SC Avicola Găeşti SRL şi Select Nutricomb SA: au fost planificate şi realizate 40 probe care au evidenţiat absenţa reziduurilor de antibiotice, coccidiostatice şi pesticide.

Laptele de vacă din centrele de colectare de pe teritoriul judeţului a fost analizat sub aspectul existenţei reziduurilor de substanţe antihelmintice şi antibiotice, iar rezultatul examenului de laborator pentru aceste determinări a fost negativ. S-au planificat şi s-au realizat 4 probe de lapte din fermele care livrează laptele la unităţi de producţie a produselor lactate. Eşantioanele care compun proba de produs de origine animală reprezintă procente din loturi de produse reprezentative pentru întreaga activitate a unităţii, iar rezultatele comunicate prin buletine de analiză constituie garanţia salubrităţii alimentelor obţinute în acea unitate. Pentru controlul salubrităţii furajelor – care sunt prima verigă a lanţului alimentar – s-au prelevat probe de furaje din ferme de bovine, porcine, păsări, FNC, depozite furaje, exploataţii nonprofesionale. S-au efectuat următoarele determinari: micotoxine, pesticide organoclorurate şi dioxine, metale grele, substanţe interzise ca aditivi, microorganisme, coccidiostatice, proteine animale procesate, seminţe toxice. In anul 2012 au fost planificate şi examinate 218 probe din toate categoriile de furaje care se administrează simple sau în amestec la fiecare specie. Rezultatul de laborator nu a evidenţiat prezenţa substanţelor interzise ca aditivi furajeri sau a substanţelor cu limite maxime admise.

Director executiv,

Dr. Tolea S

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial