28 septembrie 2022

” ACCES LA SUCCES – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”

isjdbInspectoratul Școlar Județean Dâmbovița implementează, în calitate de Beneficiar, proiectul POSDRU cu titlul ” ACCES LA SUCCES – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava şi Federația Națională a Asociațiilor de Părinți-Învățământ Preuniversitar.

Demarat în data de 18 aprilie 2014, proiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 luni și are ca obiectiv creșterea ratei promovabilității la examenele de evaluare națională, prin derularea unui program educațional de tip pregătire suplimentară, atât la disciplinele la care se susțin examenele – Matematică și Limba română, cât și la acele discipline care le facilitează elevilor formarea de competențe cheie necesare progresului școlar și obținerii de bune rezultate la examenele și concursurile școlare: limbi moderne, TIC, cultură civică. Pentru pregătirea și promovarea examenelor de evaluare națională elevii beneficiază, de asemenea, de activități de consiliere și orientare școlară.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește obținerea unor efecte pozitive pe trei paliere: susținerea elevilor claselor a VII-a și a VIII-a pentru pregătirea și promovarea examenelor de evaluare națională, prin elaborarea, testarea și derularea unui sistem unitar tip „Pregătire suplimentară” și prin activități de consiliere și orientare școlară, formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, în scopul pregătirii acestora pentru organizarea și desfășurarea, pe termen lung, de programe tip „Pregătire suplimentară” și formarea consilierilor școlari, care vor susține activitățile de asistență psihopedagogică cu rol de pregătire pentru examenele naționale.

Grupul țintă cuprinde 4102 elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, din județele Dâmbovița și Suceava, 231 personal din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum în învățământul preuniversitar și 42 consilieri școlari. 2

Derularea programului de pregătire suplimentară a elevilor a fost precedată de o serie de activități destinate, pe de o parte, identificării factorilor care influențează formarea efectivă și evaluarea specifică a competențelor cheie necesare pentru susținerea examinărilor naționale, precum și particularitățile realizării unui program educațional la nivel multiregional pentru elevii din ciclul gimnazial, iar pe de altă parte, optimizării învățării, prin perfecționarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice implicate în program și prin elaborarea unor resurse de învățare unitare și inovative.

În scopul diagnosticării factorilor care influențează formarea și evaluarea competențelor cheie ale elevilor, au fost consultați diferiți factori implicați în educație: cadre didactice, consilieri școlari, elevi, părinți. Elevii au afirmat faptul că motivația pentru învățare este influențată de stilul de predare al profesorilor, de gradul de aplicabilitate practică a disciplinelor predate, de atitudinea profesorilor față de elevi. Părinții conștientizează necesitatea unui program de pregătire suplimentară și consolidarea parteneriatului școală-părinți pentru obținerea unor rezultate bune la evaluarea națională, iar cadrele didactice au accentuat impactul metodelor și tehnicilor interactive asupra performanțelor școlare, conturându-se astfel profilul programului de pregătire suplimentară astfel încât acesta să fie plăcut și motivant pentru îmbunătățirea performanțelor școlare, gestionarea stresului şi a emoțiilor elevilor.

Construcția programului de pregătire suplimentară, constituit din patru componente – componenta de bază care include activități de pregătire la limba română și matematică, componenta opțională, componenta de consiliere și cea de evaluare – , a presupus elaborarea materialelor suport și a resurselor de învățare aferente, proceduri, fișe de lucru, fișe și instrumente de evaluare, fișe de consiliere psihopedagogică, teste de cunoștințe, preteste și post-teste de evaluare, Kit-ul elevului și Kit-ul profesorului pentru competențele din programă la limba română, matematică, programele cursurilor opționale (TIC pentru dezvoltare personală, Sensibilizare artistică și exprimare culturală, Better skills for better communication in english, Meilleures habiletés pour mieux communiquer en français, Economia și succesul. Educație pentru antreprenoriat), Metodologia și Ghidul de implementare a programului de pregătire suplimentară a elevilor.

Au fost selectate, pe baza unei metodologii specifice, cele 40 unități școlare implicate în proiect, din județele partenere Dâmbovița și Suceava, au fost înscriși elevii în program, pe baza analizei profilului școlar al acestora, au fost amenajate și dotate sălile de curs.

Cadrele didactice și consilierii școlari din grupul țintă au beneficiat de cursurile de formare acreditate în proiect, Metode inovative de pregătire suplimentară pentru evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a, prin dezvoltarea de competenţe-cheie și Elevi mai implicați, mai motivați pentru școală.

Programul de pregătire suplimentară a fost pilotat în 10 școli, câte 5 din fiecare județ, în perioada octombrie 2014 – martie 2015. Programul a fost susținut de resurse de învăţare menite să stimuleze și să dirijeze învățarea la elevi, precum și cuantificarea progreselor lor în învățare. In cadrul componentei opționale s-a avut în vedere organizarea de experiențe de învățare în medii formale și nonformale cu rol de a oferi elevilor posibilitatea de învățare activă și motivantă în cadrul unor vizite tematice, proiecte de studii care să implice și părinți, în scopul formării de competențe cheie. 3

Pentru evaluarea eficienței programului, au fost aplicate chestionare și instrumente de evaluare a performanțelor, potrivit cărora, de-a lungul programului, elevii au învățat să-și organizeze mai bine timpul și materia de învățat, au experimentat și apreciat modalitatea de învăţare în grup, alături de colegii lor. Elevii, în majoritatea lor, au apreciat programul ca având un impact pozitiv asupra rezultatelor lor la şcoală: predarea şi explicarea subiectelor de lucrări/teze/examen într-un mod atractiv şi interesant, lucrul într-o modalitate practică şi interactivă.

Elevii ar recomanda acest program colegilor de generaţie, cît şi elevilor de clasa a şaptea, întrucât i-a ajutat să înveţe cum să-şi organizeze mai bine timpul şi materia de învăţat pentru examenul naţional, li s-a oferit ocazia de a se folosi de beneficiile lucrului în echipă şi sprijinului reciproc între colegi, iar încrederea în sine şi în capacităţile personale a crescut.

Pe parcursul pilotării programului, au fost revizuite resursele de învățare, cu scopul determinării variantei finale a programului pilot la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a examenelor naționale”, respectiv a Metodologiei și Ghidului de implementare a programului, a Ghidului de consiliere și orientare școlară, pe baza feedback-ului oferit de beneficiarii direcţi (elevi şi profesori din şcolile în care a fost pilotat programul).

Pentru stimularea performanțelor elevilor participanți la program, au fost organizate excursii la licee şi agenți economici și concursuri școlare pe temele: Creator literar de succes!, Matematica și viața cotidiană!, Un mărțișor – o bucurie – un zâmbet, HOW TO STAY HEALTY!, Sunt artist în cunoașterea drepturilor și responsabilitătilor mele!

În data de 18 ianuarie 2015 a demarat activitatea de derulare a programului de pregătire suplimentară a elevilor în celelalte 30 unități școlare selectate în proiect din cele două județe, cu elevi de clasa a VII-a și a VIII-a, în varianta optimizată.

Iată câteva impresii ale elevilor și experților, referitoare la activitățile proiectului:

Ce spun elevii:

“Am învățat să-mi organizez mai bine timpul și materia de învățat, am experimentat și apreciat modalitatea de învăţare în grup, alături de colegii mei”

“Mi-am îmbunătăţit rezultatele în cadrul pregătirii pentru examenul de evaluare naţională”

“Am devenit mai optimist, iar nivelul de stres în legătură cu şcoala a scăzut”

“Îmi gestionez mai bine stresul”

“Recuperez şi înţeleg mai uşor materia de învăţat”

“Îmi dau seama ce activitate doresc să urmez după terminarea liceului”

“Recomand acest program colegilor de generaţie, cât şi elevilor de clasa a şaptea”

“Programul mă ajută să învăț lucruri noi şi interesante”

Ce spun profesorii:

“Cel mai important e să-l înțelegem pe cel din fața noastră, să-i cunoaștem nevoile, ca apoi să acționăm în direcția dorită.”

“Am înțeles necesitatea modificării stilului de a comunica cu elevii. Nu mai văd doar părțile negative.”

“Am avut de învățat ceva nou. Exemplele date mă fac să mă apropii mai mult de elevi.” 4

“Am aflat noi metode de abordare a elevilor, mai ales a celor dezinteresați de procesul de învățare.”

“Am mai multă răbdare cu elevii. Am învățat să nu le dau eu soluții pentru rezolvarea problemelor lor, ci să ajut elevii să se cunoască pe ei înșiși”.

“Prin schimbarea rolurilor (joc de rol) – putem învăța multe lucruri de la copii.”

Ce spun experții

Experții implicați în acest proiect din partea partenerului Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP) au fost plăcut impresionați de deschiderea profesorilor:

“Mă bucur că, prin Acces la succes, FNAP-IP și Inspectoratele Școlare Județene din Dâmbovița și Suceava au fost deschise la metode noi și, astfel, am reușit să dăm mai departe experiența noastră către sute de profesori, pentru mii de copii din România” (Simona Crisbășanu)

“Am apreciat faptul că unii dintre participanți au început să aplice imediat în activitatea lor adaptarea la stilurile de învățare, abordarea mai deschisă din coaching sau de lucru în echipă. Alții au conștientizat că aplică deja metode interactive similare și au avut prilejul să împărtășească acest lucru cu colegii lor. Un pas simplu pentru ca o școală să aibă performanțe mai bune este ca profesorii să lucreze în echipă și să discute periodic despre ce aplică și ce funcționează pentru a obține rezultate mai bune cu elevii lor” (Costel Coravu)

“Am experimentat, împreună cu profesorii cum, prin coaching, se pot schimba relațiile dintre oameni și putem readuce bucuria în activitatea și în viața noastră” (Elena Căpruciu)

“Am participat la cursurile din cadrul proiectului și sunt fericită și recunoscătoare pentru că am întâlnit oameni extraordinari, care mi-au aratat că încă mai există dascali adevărați! Mi-a crescut respectul pentru oamenii care sunt în sistemul de învățământ și m-am bucurat foarte mult să văd în ochii lor acea sclipire a pasiunii și bucuriei, pe care credeam că au pierdut-o. Am toata admirația pentru acești oamenii minunați, care reușesc să își facă cu pasiune meseria de dascăl, în condițiile actuale, care nu le sunt deloc favorabile” (Oana Popa)

Informații suplimentare se regăsesc pe pagina web a proiectului: http://acces-la-succes.ro

Responsabil PR,

Mihaela Anton

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial