Termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a expirat la data de 30 septembrie | TargovisteNEWS

Termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a expirat la data de 30 septembrie

15-isu-autorizatii-465x390COMUNICAT DE PRESĂ – 02.10.2017

Termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a expirat la data de 30 septembrie 2017.

Începând cu data de 01 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii acestui act administrativ sunt pasibili de sancţionare contravențională, pentru nedeținerea acestuia.

Conform prevederilor legale, punerea în funcţiune, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinaţie, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei.   Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 571/2016 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180921).

Pe lângă aplicarea legii în sfera sancționatorie amintită anterior, instituția noastră reafirmă disponibilitatea pentru soluționarea situațiilor obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu și eliberarea actului administrativ.

Totodată, menționăm că obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor construcțiilor.

De asemenea, facem precizarea că documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte, atestați. Reamintim faptul că pentru obținerea acestui act administrativ, instituția noastră nu percepe taxe.

În cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situații de urgență pot decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, sancțiune care nu este condiționată de existența autorizației de securitate la incendiu. Criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționarii ori utilizării sunt reglementate în HG 915/2015 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172642).

* * *

Activitatea de avizare – autorizare desfăşurată de I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa

în perioada 01 ianuarie – 31 august 2017

         În primele opt luni ale anului 2017, s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 535 solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizaţiilor de securitate la incendiu.

În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivelul inspectoratului au fost emise 85 avize de securitate la incendiu și 40 autorizații de securitate la incendiu.

De asemenea, în perioada menţionată, inspectorii de prevenire au derulat 556 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 52 amenzi în cuantum de 44.000 lei.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistenţă tehnică de specialitate în 769 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a elaborat o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora. Ghidul privind avizarea – autorizarea îl puteţi accesa atât de pe site-ul I.G.S.U. (www.igsu.ro), cât şi de pe cel al instituţiei noastre (www.isudb.ro).

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

AL I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIŢA

Life-Style

Municipiul Moreni a participat la prima ediţie a Festivalului Internaţional ,,Generaţia Centenar” – Centenar Fest

UNIRE ŞI DRAGOSTE DE NEAM LA CENTENAR FEST În urma invitaţiei adresate administraţiei publice locale, în perioada 14 – 17 septembrie 2018, municipiul Moreni a participat la prima ediţie a Festivalului Internaţional ,,Generaţia Centenar” – Centenar Fest, organizat de Centrul Cultural Vatra în raionul Străşeni din Republica Moldova. Delegaţia a fost compusă din solişti vocali [...]