19 ianuarie 2021

FĂ ORICE! Scapă de corupţie!

CONFERINŢA „Problematici Anticorupție” Luni, 17.04.2010, orele 11.00, în Sala Mare a Consiliului Județean Dâmbovița a avut loc conferința cu titlul „Problematici Anticorupție” organizată de către Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei în parteneriat cu Instituția Prefectului, în cadrul proiectului „Dezvoltarea și Consolidarea Centrului Național pentru Integritate”. La eveniment au participat domnul Subprefect Nistor Mircea și reprezentanţi ai instituțiilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Poliției Județene, Serviciul Județean de Informații și Protecție Internă, Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcția Generală Anticorupție Dâmbovița, Biroul de Imigrări, Serviciul Public Comunitar. Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale), reprezentanți ai Ministerului Sănătății (Autoritatea de Sănătate Publică), Ministerului Finanțelor Publice (Garda Financiară, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale), Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (Inspectoratul Școlar), reprezentanţi ai justiției (Tribunalul Dâmbovița, Judecătoria Târgoviște), ai altor instituţii publice și administrației publice locale (Primăria Municipiului Târgoviște, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Direcția pentru Cultură si Patrimoniul Național, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Județeană de Pensii). În cadrul conferinţei, a fost prezentat proiectul „Dezvoltarea şi Consolidarea Centrului Naţional pentru Integritate”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. Proiectul are ca scop principal dezvoltarea și consolidarea Centrului Național pentru Integritate ca mecanism public independent de promovare a integrității publice și a eficienței și eficacității la nivelul administrației publice din România prin:  Îmbunătățirea și dinamizarea ciclului de construire şi implementare a politicilor publice de la nivel local către nivelul central (aducerea politicilor și propunerilor de politici publice de la nivel local către cel central prin organizarea de dezbateri ale unor Grupuri de Acțiune Anticorupție la nivelul tuturor județelor, prin selecția propunerilor de politici publice, examinarea și fundamentarea propunerilor selectate de către grupuri de lucru integrate, transmiterea, adoptarea și implementarea acestor propuneri de instituțiile competente);  Promovarea formării profesionale bazată pe analiza de nevoi și având ca scop creșterea capacității administrației publice (realizarea unor analize de nevoi de formare profesională la nivelul instituțiilor publice, oferirea de instruire gratuită pentru funcționari publici în domenii de interes pentru aceștia, distribuirea de ghiduri și manuale utile funcționarilor din sistemul public);  Stimularea activităților de mentorat pentru formarea funcționarilor proaspăt încadrați în sistem (sesiuni de instruire pentru mentori și crearea și distribuirea unui ghid pentru mentorii din instituțiile publice). Proiectul este implementat pe o perioadă de 24 luni, iar valoarea totală a acestuia este de 3.788.008,10 lei din care asistență financiară nerambursabilă reprezintă suma de 3.703.535,52 lei (97,77%) iar 84.472,58 lei (2,23%) reprezintă contribuția beneficiarului. Principalele rezultate așteptate ale proiectului vizează: operaționalizarea a 41 de Grupuri de Acțiune Anticorupție (GAA), la nivelul tuturor județelor ca organisme de cooperare și comunicare inter-instituțională și de formulare și îmbunătățire a politicilor publice; realizarea unui plan național de propuneri anticorupție și de îmbunătățire a eficienței în administrația publică în sectoarele vulnerabile; promovarea unor propuneri de politici publice și a planurilor regionale de măsuri anticorupție în administrația publică formulate pe perioada proiectului către instituțiile publice cu abilități de aprobare și aplicare; selectarea, fundamentarea și promovarea către instituțiile competente a unor propuneri de politici publice în domeniul anticorupție și al îmbunătățirii eficienței în administrația publică; realizarea unui studiu de monitorizare privind stadiul de implementare la nivel regional a Strategiei Naționale Anticorupție pentru Prevenirea și Combaterea Corupției în Administrația Publică și Sectoarele Vulnerabile și formularea unor propuneri de revizuire a Strategiei; realizarea unor analize de nevoi privind formarea profesională a funcționarilor din 10 instituții descentralizate sau deconcentrate, realizarea unor suporturi de curs pe tematici privind asigurarea integrității publice și promovarea eficienței administrației publice și realizarea și publicarea unor sondaje naționale de opinie privind percepția cetățenilor asupra corupției și încrederea acestora în administrația publică, dar și activitatea CNI. De asemenea, pe parcursul derulării proiectului vor fi făcute demersuri de obținere a personalității juridice pentru CNI.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial