227 de dâmboviţeni s-au dus la AVOCATUL POPORULUI | TargovisteNEWS

227 de dâmboviţeni s-au dus la AVOCATUL POPORULUI

COMUNICAT DE PRESĂ AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI

BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013

Instituția Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice și societățile comerciale aflate sub autoritatea acestora, contribuind la soluționarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabilă, prin mediere și dialog.

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului, precum și audiențele acordate cetățenilor sunt scutite de orie fel de taxă, conform art. 16 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2013 la Biroul teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului au fost primiți în audiență 2327 de cetățeni și au fost înregistrate 464 de petiții. Pentru 303 dintre acestea au fost deschise dosare, din care au fost soluționate 279 (200 dintre acestea fiind soluționate favorabil). De asemenea, în această perioadă au fost primite 716 apeluri telefonice, au existat 5 sesizări din oficiu, au fost efectuate 6 anchete proprii și au fost emise recomandări către Primarul comunei Răscăieți, județul Dâmbovița, Primarul comunei Petrești, județul Dâmbovița, Directorul General al D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, Directorul General al D.G.A.S.P.C. Buzău, Managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău și către Ministrul Sănătății.

Recomandările au fost emise de Avocatul Poporului ca urmare a constatărilor rezultate din sesizările din oficiu sau anchetele proprii realizate de Biroul teritorial Ploiești cu privire la încălcarea unor drepturi fundamentale și au vizat adoptarea de către autoritățile competente a măsurilor necesare pentru respectarea acestor drepturi. În toate cazurile recomandările au fost însușite de autoritățile respective. În anul 2013 s-a înregistrat o creștere a numărului de apeluri telefonice primite din partea cetățenilor (de la 620 în anul anterior, la 716 în 2013), al sesizărilor din oficiu și al anchetelor, iar restul activității s-a menținut la aceleași cote ca și în anul anterior.

Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în competența Biroului teritorial Ploiești sunt cuprinse judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa, iar activitatea se desfăşoară de regulă la sediul biroului. Experţii Biroului Teritorial Ploieşti s-au deplasat însă lunar în judeţele Buzău şi Dâmboviţa pentru acordarea de audienţe şi pentru a primi petiţii

. Situaţia statistică privind activitatea pe judeţele arondate Biroului teritorial Ploiești se prezintă astfel:

Prahova Buzău Dâmboviţa

Audienţe 1763 337 227

Apeluri telefonice 404 164 138

Petiţii 298 89 77

Dosare soluționate 174 66 39

Sesizări din oficiu 2 1 2

Anchete 2 1 3

Majoritatea petenților au reclamat faptul că autoritățile administrației publice fie au refuzat să le soluționeze cererile, fie au transmis acestora răspunsuri formale sau incomplete care nu rezolvau cele solicitate. Refuzul soluţionării unor cereri sau întârzierea comunicării răspunsului a creat cetățenilor dificultăţi în valorificarea în termenul legal a altor drepturi.

Cele mai multe petiţii şi audienţe au avut ca obiect dreptul la un nivel de trai decent şi au vizat nevalorificarea tuturor documentelor depuse la dosarul de pensie, nesoluționarea în termenul legal a contestațiilor depuse împotriva deciziilor de recalculare a pensiei, lipsa locuinţelor sociale ori incapacitatea autorităţilor de a găsi soluţii optime pentru acordarea unor drepturi sociale în raport de realităţile cu care se confruntă anumite categorii de cetăţeni. Au fost sesizate de asemenea cazuri privind nerespectarea dreptului de proprietate (persoane care deși sunt în posesia unor hotărâri judecătorești definitive nu au fost puse în posesie), privind neacordarea drepturilor ce se cuvin persoanelor cu handicap sau însoțitorilor acestora, nerespectarea dreptului la informație, a dreptului la sănătate, a dreptului la învățătură sau abuzuri privind dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii.

În anul 2014 vor continua deplasările lunare în judeţele Buzău şi Dâmboviţa, experții Biroului teritorial Ploiești venind în întâmpinarea persoanelor din aceste judeţe şi facilitând astfel accesul acestora la sprijinul oferit de instituţia Avocatul Poporului. Cu privire la aceste deplasări vor fi transmise în timp util anunţuri prin intermediul presei şi al autorităţilor locale şi judeţene.

Reamintim cetăţenilor că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etaj I, camera 155; tel./fax – 0244-593.227, program de audienţe: luni-joi – orele 09,00-16,00, vineri – orele 09,00-14,00, iar petiţiile pot fi trimise prin poştă, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax.

De asemenea, vă invităm să accesaţi site-ul instituţiei Avocatul Poporului la adresa www.avpoporului.ro, care conţine informaţii detalitate cu privire la activitatea instituției.

Ioana Enache

Expert coordonator Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei AVOCATUL POPORULUI

Life-Style

Regulile de călătorie cu avionul se schimbă din iunie. Măsuri pentru pasageri și personal

Agenția Europeană de Siguranță în Aviație a emis un ghid pe baza căruia fiecare aeroport şi linie aeriană vor impune măsuri pentru pasageri și personal. Dacă un pasager are febră de peste 38 de grade, îi este luată din nou temperatura, apoi este consultat de un medic, eventual, chiar pe aeroport. Aeroporturile sunt încă goale, [...]