1155 de dâmboviţeni au primit buletin la urgenţă! | TargovisteNEWS

1155 de dâmboviţeni au primit buletin la urgenţă!

www.mariusbuga.ro_images_buletineCOMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere Dispoziţia Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti prin care s-a stabilit ca în data de 24 şi 25 mai 2014 să se deruleze program de lucru cu publicul în vederea eliberării de acte de identitate persoanelor care doresc să-şi exercite dreptul de vot la alegerile pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, vă comunicăm că la nivelul judeţului Dâmboviţa, în cele două zile, au fost eliberate un număr de 1155 de acte de identitate, din care 1126 cărţi de identitate şi 29 de cărţi provizorii de identitate.

Cu stimă,

      Director Executiv,

jr. dr. MIHAI DANIEL              Şef Serviciu Evidenţa Persoanelor/Purtător de cuvânt                                                                       c.j. dr. GILIA VALERIU FLORIN