22 aprilie 2024
Vama Dâmboviţa – 2,5 milioane de euro, în primele 5 luni ale anului

Vama Dâmboviţa – 2,5 milioane de euro, în primele 5 luni ale anului

vama-targovisteINFORMARE

încasări din activitatea vamala si a produselor accizabile

pe perioada 01.01.-31.05.2014                        

            Biroul Vamal de Interior Dambovita este unitate fără personalitate juridica,   funcţionează ca structură  in cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti   si a fost înfiinţat  la data de 01.08.2013 prin  Hotărârea Guvernului României nr.520/2013 privind organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala  si al Ordinului nr.1104/2013 al preşedintelui A.N.A.F. privind aprobarea structurii organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice si a structurilor din cadrul acestora.

           Pentru realizarea programului de încasări din activitatea vamală şi a produselor accizabile , precum  şi a  obiectivelor ce-i revin în domeniul vamal şi fiscal ,  Biroul Vamal de Interior Dambovita a aplicat măsurile propuse în planul de acţiuni si a desfăşurat in perioada ianuarie – mai 2014, activităţi care au vizat îmbunătăţirea continuă a gradului de colectare a veniturilor din activitatea vamală datorate bugetului comunitar si naţional , precum si creşterea gradului de recuperare a creanţelor bugetare .

         Cu toate eforturile depuse in primele cinci luni ale anului  2014 am reuşit să atragem la bugetul consolidat al statului precum si la bugetul Uniunii Europene  suma de 11.213.575 lei aproximativ 2.5 mil. euro.

          Dintre agenţii economici, de pe raza judeţului,  care efectuează operaţiuni de import-export şi care prin plata drepturilor vamale de import aduc o contribuţie substanţială la realizarea programului de încasări la  bugetul de stat, menţionăm :

  • SC Arctic SA a efectuat in primele cinci luni ale anului 2014 un număr de 1.693 operaţiuni de import, pentru care s-au calculat şi certificat drepturi vamale în sumă de 32.511.998 lei, din care suma de 495.287 lei  reprezentând taxe vamale, a fost încasată efectiv în vamă. Subliniem faptul că Biroul Vamal Dâmboviţa a constatat, validat şi certificat, pe baza celor 1.693 de declaraţii vamale de import depuse de către SC Arctic SA, drepturi vamale constând in taxa pe valoare adăugata în sumă totală de 7,2 mil euro. Această sumă nu a fost încasată efectiv in vamă întrucât societatea beneficiază de certificat de amânare la plata in vamă a taxei pe valoarea adăugată, însă această stare de fapt nu diminuează cu nimic responsabilitatea şi efortul depus de instituţia vamală în cea ce priveşte stabilirea acestor sume ca venit al bugetului consolidat al statului. ;

  • SC Sun Garden România SRL a efectuat prin BVI Dâmboviţa  în perioada ian.-mai 2014  un număr de 157 operaţiuni de import la  care s-au calculat şi încasat drepturi

vamale în sumă totală de 5.779.949 lei aproximativ 1.3 mil euro , reprezentând  52% din totalul încasărilor biroului vamal.

      Referitor la  produsele  accizabile menţionăm că în urma acţiunilor de supraveghere a  activităţii de producţie a băuturilor alcoolice (ţuică şi rachiuri de fructe) din cadrul  gospodăriilor individuale şi a antrepozitelor fiscale pe bază de prestări servicii, au fost stabilite accize în valoare de 147.382 lei, aferente unei cantităţi fabricate de 61,75 hl alcool pur.

                                       Încasări în vamă în perioada Ianuarie – Mai 2014,

Nr.

                               INDICATORI

crt.

 Luna

T.V+maj.

TVA+maj.

Accize

Alte ven.(amenzi)

Total luna

1

IANUARIE

355.215

2.261.203

10.000

2.626.418

2

FEBRUARIE

411.379

2.369.732

2.781.111

3

MARTIE

264.769

1.314.203

1.497

1.580.469

4

APRILIE

261.817

1.419.666

5.000

1.686.483

5

MAI

347.574

2.190.392

128

1.000

2.539.094

TOTAL GL

1.640.754

9.555.196

1.625

16.000

11.213.575

            In perioada analizata Biroul Vamal Dambovita a realizat următorii indicatori fizici si valorici:

–    număr declaraţii vamale emise , total din care:     –  5.842

                                  – declaraţii vamale de import    –  2.089

                                  – declaraţii vamale de export    –  3.753

                  – număr atestate de comercializare en-gros si en-detail de produse  

                     energetice, alcool si tutun total, din care:                –  66              

                                 – emise                                        –  50

                                 – revocate                                   –  16

– număr autorizaţii de utilizatori finali si antrepozite fiscale

                                   total , din care:                           – 3

                                 – emise                                         – 3

                                 – revocate, anulate                       – 0

– număr sigilări si desigilări cazane de fabricat ţuica si rachiuri de fructe aparţinân gospodăriilor individuale si antrepozitelor  fiscale       – 107                                              

– număr acţiuni de supraveghere şi verificare a mişcării produselor accizabile

                    total, din care:                                                    –   295

                                                 – sosiri                                   –   282

                                                 – plecări                                 –    13  

                 – număr declaraţii reverificate                                –  248

                 – sume stabilite suplimentar ca urmare a controlului ulterior si a

                   reverificării declaraţiilor vamale                             – 16.500 lei;

– p.v.c.s.c. ( amenzi)   5 buc. in valoare de             –  16.000 lei

– sume confiscate                                                     – 30.200 lei.

      În vederea  realizării planului de încasări precum si a celorlalţi indicatori fizici si valorici, la nivelul Biroului Vamal Dâmboviţa s-au luat următoarele măsuri:

a) întărirea controlului documentar , mai ales cu privire la originea mărfurilor şi a valorii in vama, colaborând in acest sens cu autorităţile vamale de unde provin mărfurile respective;

b) intensificarea  controalele fizice pe baza analizei de risc în vederea  combaterii fraudelor cu privire la felul si cantitatea mărfurilor;

c) colaborarea cu deţinătorii drepturilor de proprietate intelectuala sau cu  reprezentanţii legali ai acestora , pentru obţinerea de informaţii care să conducă  la combaterea traficului cu produse contrafăcute.

d) intensificarea controalelor antidrog printr-o colaborare mai strânsă cu  celelalte instituţii cu atribuţii in domeniu, atât pe plan local cat si la nivel central;

e) monitorizarea tranzitelor vamale emise sau care se închid prin Biroul Vamal Dâmboviţa, stopând sau reducând aproape în totalitate fraudarea plăţii eventualelor drepturi de import datorate ca urmare a neînchiderii tranzitelor precum si neplata taxei pe valoare adăugată ca urmare a închiderii fictive de tranzite emise dintr-un stat membru;

     f) programarea si realizarea  controalelor ulterioare si a reverificării declaraţiilor  vamale prin selectarea agenţilor economici pe baza analizei de risc luând în calcul originea preferenţiala a mărfurilor ; valoarea în vamă a acestora ;încadrarea tarifară si regimurile vamale suspensive .

Şef Birou Vamal,

Ec. Nicolae Sandu

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial