20 iunie 2024
Școala Gimnazială Specială Târgoviște va fi modernizată

Școala Gimnazială Specială Târgoviște va fi modernizată

COMUNICAT DE PRESĂ

Școala Gimnazială Specială Târgoviște va îmbrăca o haină nouă.

S-a semnat contractul pentru finanțarea Proiectului

Reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru

sporirea gradului de confort instituțional al persoanelor cu dizabilități

la Școala Gimnazială Specială Târgoviște”

Peste 200 de copii și elevi care beneficiază, în prezent, de serviciile Școlii Gimnaziale Speciale Târgoviște, copiii care urmează a fi incluși în sistemul de învățământ special, dar și familiile acestora, se vor bucura de dotări menite a spori gradul de confort instituțional, ca urmare a lucrărilor de reabilitare și refuncţionalizare a acestei instituții de învățământ, ce se vor realiza prin Proiectul „Reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituțional al persoanelor cu dizabilități la Școala Gimnazială Specială Târgoviște”.

Proiectul, al cărui beneficiar este UAT Județul Dâmbovița, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Operațiunea 10.1.b – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, și are o valoare de 7.254.320,44 lei (cu TVA), durata de implementare fiind de 71 luni, respectiv 21.02.2018 – 31.12.2023, ea cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților realizate înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

În prezent, Școala Specială Târgoviște are 27 de săli de clasă. Îndeplinirea obiectivelor propuse va însemna asigurarea a 29 de săli de clasă, precum și a 13 cabinete moderne (12 cabinete logopedie și un cabinet de psihopedagogie), 4 ateliere (un atelier de tâmplărie, un atelier mecanic, un atelier de croitorie și un atelier de activități gospodărești), 3 săli pentru activități specifice (o sală multisenzorială, o cameră metodică și o sală de kinetoterapie), 2 laboratoare (informatică și multimedia), dar și o bibliotecă. Proiectul prevede lucrări de reabilitare a clădirii existente, gospodărie de apă, branșamente, amenajări exterioare și sistematizare pe verticală, lucrări de împrejmuire a incintei școlii, realizarea de spații verzi.

În județul Dâmbovița, în ultimul an, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, au fost semnate 12 contracte de finanțare cu o valoare totală de peste 110 milioane lei – pentru obiective de investiții din Târgoviște, Răzvad, Fieni, Gura Ocniței, Pucioasa, Moreni, Costeștii din Vale, Mătăsaru, Corbii Mari, Vișina și Titu, iar în acest exercițiu financiar, pe aceeași axă, au fost semnate în total 34 de contracte de finanțare, cu o valoare de aproximativ 400 milioane de lei.

Biroul Comunicare, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița

fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial