4 martie 2024
Număr mare de cazuri de COVID, în Cornăţelu, Tărtăşeşti şi Crevedia. Ce au decis autorităţile

Număr mare de cazuri de COVID, în Cornăţelu, Tărtăşeşti şi Crevedia. Ce au decis autorităţile

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂREA nr. 151/24.09.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa ​

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița ​Având în vedere: – prevederile H.G. nr. 932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; – adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 9525/24.09.2021, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată la 14 zile; În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 151, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 24 septembrie 2021, ​În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE: ​

Art.1. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 4/1000 locuitori în următoarele unități administrativ-teritoriale: Cornățelu (5,25/1000 locuitori), Tărtășești (4,94/1000 locuitori), Crevedia (4,45/1000 locuitori); ​​(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (1) vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă peste 4/1000 locuitori dar nu mai mult de 6/1000 locuitori ale incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 932/09.09.2021, cu modificările și completările ulterioare; ​(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 25.09.2021.

Art.2. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 3/1000 locuitori în comuna Uliești (3,01/1000 locuitori); ​​(2) La nivelul unității administrativ-teritoriale prevăzute la art. 2 alin. (1) vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă peste 3/1000 locuitori dar nu mai mult de 4/1000 locuitori ale incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 932/09.09.2021, cu modificările și completările ulterioare; ​(3) În unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 2, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 25.09.2021.

Art.3. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 2/1000 locuitori în următoarele unități administrativ-teritoriale: Valea Mare (2,85 /1000 locuitori), Crângurile (2,18 /1000 locuitori), Cobia (2,06 /1000 locuitori), Poiana (2,03 /1000 locuitori), Găești (2,01 /1000 locuitori); ​​(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă peste 2/1000 locuitori dar nu mai mult de 3/1000 locuitori al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 932/09.09.2021, cu modificările și completările ulterioare; ​(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 25.09.2021.

Art.4. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarului, în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unități administrativ-teritoriale: Cornățelu, Tărtășești, Crevedia, Uliești, Valea Mare, Crângurile, Cobia, Poiana, Găești.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial