19 ianuarie 2022

N-O ARDE AIUREA! Arde-o cu cap!

Primăvara nu se mai lasă mult aşteptată. În perioada următoare ne aşteptăm la o încalzire a vremii, fapt ce poate duce la o creştere a numărului de incendii provocate de cetăţenii care fac curăţenia de primăvară a grădinilor şi livezilor fără respectarea măsurilor ce se impun pe timpul utilizării focului deschis, la arderea vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, conform prevederilor Dispoziţiei generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, publicată in MO nr.661 din 2008. Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente la gospodăriile populaţiei, care pot avea consecinţe grave (pagube materiale importante şi pierderi de vieţi omeneşti) şi pentru ca focurile deschise să ne poată deservi în siguranţă este necesar ca fiecare dintre noi să cunoască şi să aplice câteva măsuri minime de apărare împotriva incendiilor. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale: a) condiţii meteorologice fără vânt; b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată; c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m; e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; g) supravegherea permanentă a arderii; h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. La executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti, condiţia de la lit. d) nu este obligatorie. Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens. Primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permiterea executării arderii miriştii, vegetaţiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea SVSU. Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b şi art.94, alin1, lit.n din Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate. PE TIMPUL ARDERII RESTURILOR VEGETALE CETĂŢENII SUNT OBLIGAŢI: » să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat; » să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale; » să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie; » să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat. Se exceptează de la OBŢINEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti. În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor. Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor. Inspecţia de prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa, prin inspectorii de specialitate, desfăşoară activităţi de prevenire, îndrumare şi control ce vizează modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor ce privesc igienizarea de primavară a gospodăriilor cetăţeneşti, colectarea, depozitarea şi arderea resturilor vegetale. Activitatea a debutat în data de 15 martie 2010, la convocarea de instruire a şefilor SVSU de la nivelul localităţilor. Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial