25 septembrie 2021

MĂRGINENI – „Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător”

Comunicat de presă Finalizarea cu succes a primului an de implementare a proiectului: „Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi a atractivităţii teritoriilor” În perioada 01 iulie 2010-30 iunie 2011 s-au derulat activităţile specifice primului an de implementare al proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial-Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu titlul: „Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi a atractivităţii teritoriilor”. Proiectul se încadrează în Axa Prioritara 6: ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1 : ”Dezvoltarea economiei sociale”. Valoarea totală a proiectului este de 7.799.232 lei. Proiectul transnaţional este dezvoltat de Penitenciarul de femei Târgşor, în calitate de beneficiar, Asociaţa Adhoc Mediterranee şi Agenţia de Formare Profesională a Adulţilor din Franţa ca parteneri transnaţionali şi de partenerii naţionali: Penitenciarul Târgu-Jiu, Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin, Penitenciarul Iaşi, Penitenciarul Mărgineni şi Centrul de Reeducare Buziaş. Proiectul aduce o contribuţie pozitivă la promovarea politicilor Uniunii Europene în privinţa egalităţii de şanse, prin furnizarea de tratament egal şi oportunităţi nediscriminatorii în toate activităţile planificate, prezentând o iniţiativă transnaţională prin schimbul de informaţii, experienţă, rezultate şi bune practici şi un aport de expertiză specializată în domeniul formării-acţiunii. Grupul-ţintă constituit din persoane private de libertate încarcerate în penitencciarele ce formează parteneriatul proiectului sunt selecţionate pe baza unui comportament adecvat pe perioada deţinerii, completarea unui angajament de voluntariat şi din dorinţa acestora de răscumpărare a greşelii comise faţă de societate. Finalitatea proiectului constă în sprijinirea membrilor grupului-ţintă, astfel încât, în momentul liberării să beneficieze de oportunităţile obţinerii unui loc de muncă şi de creştere a şanselor de reintegrare socială prin participarea la activităţile de prestări servicii de interes public în comunităţile locale şi prin menţinerea contactului cu societatea civilă. Proiectul urmăreşte schimbarea mentalităţii comunităţilor locale implicate în proiect şi îmbunătăţirea modului de interrelaţionare dintre persoanele private de libertate şi actorii relevanţi din comunitate. Activităţile de prestări servicii realizate de persoanele private de libertate voluntare în ucenicie au ca scop dezvoltarea motivaţiei şi a competenţelor persoanelor private de libertate, facilitarea accesului la formarea specializată pentru noile meserii din domeniul protecţiei mediului înconjurător, dezvoltarea unei forme de tutorat pentru tutore şi persoana privată de libertate şi creşterea motivaţiei societăţii de a integra mai uşor aceste persoane. Integrarea persoanelor private de libertate prin ocupare are ca efect educarea deţinuţilor în spiritul responsabilităţii şi al respectării mediului înconjurător. Beneficiul pentru persoanele private de libertate este construirea propriului proiect de viaţă, în momentul liberării, prin participarea concretă la realizarea unui teritoriu mai atractiv şi mai competitiv. Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe Inspector de penitenciare Larisa PANĂ-purtător de cuvânt al Penitenciarului Mărgineni, telefon 0245/660.210, interior 107, fax 0245/660.211, tel serviciu 0752/302.483, e-mail: lpana@dgp.ro, lpanapmdb@yahoo.com. . Cu deosebit respect, Pentru comisar şef de penitenciare Ion FEODOROF, directorul Penitenciarului Mărgineni, semnează subcomisar de penitenciare Camelia HEREA, director adjunct Educaţie şi Asistenţă Psihosocială

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial