30 noiembrie 2023

La ce cazuri urgente au fost chemaţi pompierii dâmboviţeni

www.mariusbuga.ro_images_pompieriAcţiuni de intervenţie şi activităţi preventive ale I.S.U. “Basarab I” Dâmboviţa

în perioada 02 – 08 octombrie 2017.

În perioada 02 – 08 octombrie 2017, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa au fost solicitate să intervină la următoarele evenimente: 7 incendii la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti, plante furajere etc.), 61 incendii de vegetaţie, 5 acţiuni pentru asigurare zonă, 15 acţiuni pentru asistenţa persoanelor, 1 misiune pirotehnică şi 2 acţiuni la alte situaţii de urgenţă (salvare animale).

Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate să intervină în această perioadă la 105 cazuri medicale.

* * *

Personalul Inspecţiei de Prevenire a desfăşurat, în perioada menţionată, următoarele activităţi preventive: 7 controale pe linia avizării – autorizării, fiind aplicate 9 sancţiuni contravenţionale principale. Nu au fost aplicate sancţiuni complementare.

Totodată, pe timpul controalelor s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate.

* * *

În atenţia cetăţenilor!

Având în vedere faptul că în ultima perioadă a crescut numărul incendiilor de vegetaţie, pentru informarea şi conştientizarea populaţiei asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor agricole sau de efectuare a curăţeniei în gospodării prin arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte câteva prevederi legale specifice ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi:

Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se efectuează numai după obţinerea permisului de lucru cu foc şi dacă există acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Obţinerea permisului de lucru cu focul se face după ce proprietarul terenului a primit Acceptul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului.

Emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens, se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

– De la această prevedere se exceptează numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

Arderea miriştii se poate face numai cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;

 • parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

 • izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

 • asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

 • asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

 • asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

 • arderea miriştii, în cazul terenurilor în pantă, pornind din partea de sus a pantei.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale

se poate executa numai cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;

 • colectarea în grămezi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

 • executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

 • supravegherea permanentă a arderii;

 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă;

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulaţie, urmare a scăderii vizibilităţii în timpul utilizării focului deschis, lucrările de igienizare se vor efectua în prezenţa permanentă a unei persoane în zona drumurilor publice.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton, astfalt, bitum, ulei etc).

Persoanele care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor, resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate riscă a fi sancţionate contravenţional, conform legislaţiei în vigoare, valoarea sancțiunii fiind cuprinsă între 1000-2500 lei.

Cetăţeni, nu uitaţi!

Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

AL I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIŢA

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial