18 aprilie 2024

ITM Dâmboviţa, cercetări pentru 9 accidente de muncă mortale

inspectiamCONTROL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

I. Analiza fondului de timp

I. a) Activitatea de îndrumare şi control privind securitatea şi sănătatea în muncă s-a concretizat în acţiuni de control preventiv şi acţiuni de îndrumare a angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Astfel, au fost efectuate 912 controale cu caracter tematic sau inopinate, folosindu-se în acest scop 1155 de zile, adică 65% din fondul total de timp disponibil, revenind în medie un număr de 1,27 zile/control.
În urma controalelor s-au dispus 1623 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.
Controlul preventiv a vizat cu precădere următoarele activităţi din economia judeţului: silvicultură, reparaţii auto, morărit şi panificaţie, construcţii de maşini, confecţii metalice, construcţii, agricultură, extracţie petrol, comercializare combustibili, comerţ, extracţia agregatelor minerale, prelucrarea lemnului, fabricarea mobilei, transport şi distribuţie energie electrică, metalurgie confecţii textile, societăţi de protecţie şi pază, sănătate, învăţământ, bănci şi asigurări, servicii externe, cabinete medicale individuale.

Comparativ cu anul 2018, situaţia controalelor pe anul 2019 se prezintă astfel:

Creştere cu 4%
I.b). Cercetare evenimente şi accidente de muncă

În cursul anului 2019 au fost finalizate trei cercetări de accidente mortale începute în anul 2018 şi au fost efectuate 14 cercetări de evenimente (9 accidente mortale, două accidente urmate de invaliditate şi trei accidente în afara muncii). Pentru cercetarea acestor evenimente şi pentru avizarea dosarelor de cercetare întocmite de angajatori s-au consumat 177 de zile, reprezentând 10% din fondul de timp disponibil.

I. c). Expertizarea persoanelor juridice/fizice în vederea autorizării

În cursul anului 2019 în vederea autorizării au fost consumate 12 zile reprezentând 0,7% din fondul de timp disponibil; au fost eliberate 32 de certificate constatatoare şi au fost eliberate 11 autorizaţii, avize şi vize anuale pentru materiale explozive şi muniţii (3 avizări anuale pentru deţinere şi comercializare muniţii pe Ordinul 1884/2018, 2 autorizaţii pe Legea 126/1995 modificată şi completată pentru utilizare şi depozitare exploziv şi 7 avizări anuale pentru utilizare şi depozitare explozivi şi articole pirotehnice).

I. d) Solicitări pentru participarea la efectuarea determinărilor de noxe profesionale în mediu de lucru şi avizări condiţii deosebite.

În cursul anului 2019 I.T.M. Dâmboviţa nu a fost solicitat să participe la efectuarea determinărilor de noxe.

I. e) Rezolvarea petiţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor privind aspectele de securitate şi sănătate în muncă

Pentru rezolvarea celor 42 de petiţii şi sesizări din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (20 comune cu compartimentul RM şi 22 numai pe domeniul SSM) s-au consumat 54 de zile din fondul total de timp, adică un procent de 3% din fondul de timp.

I. f) În anul 2019 nu s-au înregistrat evenimente tehnice sau avarii tehnice la agenţii economici din judeţul Dâmboviţa.

I. g) Concedii de odihnă / medicale

În cursul anului 2018 s-au înregistrat 207 zile de concediu de odihnă şi 28 de zile de concediu medical, totalizând 235 de zile, adică 13,2 % din fondul de timp disponibil.

I. h) Instruiri, analize de activitate
Pentru instruiri şi analize de activitate s-au consumat 12 zile din fondul total de timp, reprezentând 0,7 % din fondul de timp disponibil.

I. i) Activitatea desfăşurată la sediul Inspectoratului

Lucrările de birou au însumat 131 de zile, reprezentând 7,4 % din fondul de timp disponibil.

I. j) Sancţiuni contravenţionale aplicate

Pentru deficienţele constatate în timpul acţiunilor de control şi cercetare accidente la persoanele juridice/fizice au fost aplicate 1630 de sancţiuni contravenţionale:
62 de amenzi în valoare de 224.000 de lei şi
1568 de avertismente.

Comparativ cu anul 2018, situaţia pentru anul 2019 se prezintă astfel:

Nr. total sancţiuni Valoare amenzi
Creştere cu 1% Creşere cu 17,3 %

 

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial