24 februarie 2024

ISU, la ora bilanțului!

Buletin Informativ – 06.01.2010 – Bilanţul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa pe anul 2009 – Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în anul 2009 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa a colaborat cu autorităţile administraţiei publice locale, cu celelalte structuri deconcentrate ale M.A.I, unităţi ale M.A.N. , serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, serviciile descentralizate, filialele locale ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, mass-media, precum şi cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii nonguvernamentale care activează în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă. Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul inspectoratului a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane. Măsurile organizatorice şi cele privind creşterea capacităţii de luptă a inspectoratului s-au reflectat în modul de îndeplinire a misiunilor la cele 1059 intervenţii în anul 2009, din care: – 319 incendii – 30 %; – 181 arderi necontrolate – 17 %; – 178 cazuri de urgenţă asistate de SMURD – 17 %; -140 alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, înlăturarea efectelor inundaţiilor, etc.) – 13 % ; – 66 acţiuni pentru asistenţa persoanelor – 6 %; – 175 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (conducte de apă fisurate, asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul desfăşurării de evenimente publice, alarme false, supraveghere la accidente, etc.) – 17 %; Valoarea pierderilor materiale este estimată la suma de 3.224.570 lei, iar valoarea bunurilor salvate este estimată la suma de 35.483.450 lei. În urma situaţiilor de urgenţă 35 persoane (34 adulţi şi 1 copil) au decedat – din care 5 în urma incendiilor, iar 34 persoane (33 adulţi şi 1 copil) au fost rănite. Tot în urma situaţiilor de urgenţă au fost salvate 61 persoane (51 adulţi şi 10 copii), iar 76 persoane au fost asistate sau descarcerate de către echipajele SMURD. Ca şi în ceilalţi ani, la nivelul judeţului au avut loc numeroase arderi necontrolate, cu toate că acestea au scăzut faţă de anul 2008, de la 472 la 181. Pe timpul intervenţiilor au fost întâmpinate unele greutăţi determinate în special de: – dificultăţi legate de asigurarea alimentării cu apă a autospecialelor, deoarece nu în toate localităţile din judeţ există reţele de hidranţi exteriori, bazine de apă şi/sau rampe de alimentare pe cursurile de apă existente în reţeaua hidrografică a judeţului (din cauza lipsei de fonduri la nivelul localităţilor din judeţ); – lipsa anumitor tipuri de accesorii sau ineficienţa celor din dotare cum ar fi: accesorii de lucru la înălţimi, accesorii pentru salvări persoane şi animale din spaţii înguste, costume anticalorice şi de protecţie chimică, accesorii de întrerupere a curentului electric, etc.; – întreţinerea defectuoasă a drumurilor naţionale, judeţene şi comunale din zona de competenţă a inspectoratului. O parte din tehnica de intervenţie aflată în dotarea inspectoratului este depăşită fizic şi moral necesitând reparaţii curente costisitoare, făcându-se mari eforturi în acest sens, pentru ca acestea să fie menţinute în stare de intervenţie. În anul 2009, Inspecţia de Prevenire a Incendiilor a executat 1096 de controale de prevenire şi verificări, din care: 87 la localităţi, 265 la operatori economici, 744 instituţii; În urma controalelor executate s-au constatat un număr de 1572 de deficienţe din care au fost soluţionate 884. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale principale în număr de 1034 reprezentând 761 avertismente şi 273 amenzi contravenţionale în cuantum de 173650 lei. Nu s-au aplicat sancţiuni complementare. S-au desfăşurat activităţi de instruire şi informare preventivă ce au constat în: -119 de exerciţii de alarmare în caz de incendiu; -170 exerciţii de evacuare în caz de incendiu la unităţile de învăţământ; – 605 de instruiri în domeniul apărării împotriva incendiilor, din care: 177 la operatori economici, 324 la instituţii şi 108 la localităţi; -s-au desfăşurat activităţi de instruire şi îndrumare cu 50 de cercuri tehnico-aplicative – „Prietenii pompierilor. Ca urmare a activităţilor preventive executate s-a reuşit intrarea pe un traiect de scădere a numărului de incendii, astfel: – la gospodăriile populaţiei, s-a înregistrat o scădere cu 20% (de la 177 de incendii în anul 2008 la 137 incendii în 2009); – la operatori economici s-a înregistrat o scădere de 33% (de la 40 incendii în 2008, la 60 incendii în 2009); Totodată a crescut numărul de intervenţii la care au participat Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) de la localităţi (de la 50 participări în 2008, la 150 de participări în 2009). În anul 2009, Inspecţia de Protecţie Civilă a executat 687 controale şi verificări la localităţi, instituţii şi operatori economici, 26 controale la barajele hidrotehnice şi lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe principalele cursuri de apă din judeţ, controale de verificare a sistemului judeţean de alarmare-înştiinţare. S-au organizat şi executat 44 exerciţii de alarmare publică (2 la oraşe -Pucioasa şi Răcari şi 42 la comune), 34 de exerciţii de protecţie civilă cu operatorii economici şi instituţiile publice verificate şi 1 exerciţiu de simulare organizat şi desfăşurat în cooperare cu Ministerul Mediului, A.N.A.R.- Direcţia Apelor Argeş Vedea Piteşti, S.G.A. Dâmboviţa, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă de la oraşul Găeşti şi comunele Crângurile, Mogoşani şi Petreşti, cu tema „Verificarea fluxului informaţional–decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii în urma precipitaţiilor abundente” pe râul Argeş. Pe timpul controalelor executate s-au constatat 716 deficienţe, din care 553 soluţionate pe timpul controalelor şi 129 deficienţe sancţionate contravenţional, fiind aplicate 129 sancţiuni contravenţionale, din care 126 avertismente şi 3 amenzi în cuantum de 2050 RON . Au fost executate un număr de 27 misiuni pirotehnice, fiind ridicate un număr de 176 muniţii/elemente de muniţii neexplodate din timpul conflictelor armate, dintre care 4 proiectile, 5 bombe de aruncător, 9 grenade defensive şi 32 muniţii de infanterie. Întreaga cantitate de muniţie a fost distrusă lunar, în condiţii de maximă securitate în Poligonul de Garnizoană „Viorel Mărgeanu” Priseaca. Vă prezentăm câteva din Principalele Direcţii de Acţiune pentru anul 2010 a I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa: – Realizarea activităţii preventive în scopul reducerii factorilor de risc, îndeosebi a celor specifici dezastrelor naturale. – Îmbunătăţirea calităţii gestionării situaţiilor de urgenţă şi asigurarea unor condiţii superioare pentru managementul tipurilor de risc de către factorii de decizie din structurile administraţiei publice locale. – Sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducerilor administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor publice, în procesul de operaţionalizare a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. – Înfiinţarea centrului de formare a paramedicilor, la sediul Detaşamentului de Pompieri Pucioasa. – Înfiinţarea, cu sprijinul Consiliului Judeţean, a unei subunităţi de intervenţie în zona Padina-Peştera, pe lîngă subunitatea de jandarmi şi Salvamopnt Dâmboviţa. – Executarea activitătilor de informare preventivă in cadrul campaniei naţionale O casă sigură –o viaţă în plus, în scopul cunoasterii şi exersarii modului de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă –incendii , cutremure, inundaţii. – Sporirea climatului de încredere în instituţie, ca urmare a modului profesionist şi echidistant de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor adresate de cetăţeni, în spiritul respectării cu stricteţe a drepturilor omului, a libertăţilor şi drepturilor acestuia. Sperăm ca în anul 2010, prin activităţile preventive desfăşurate de către I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa, cetăţenii să conştientizeze riscurile la care îşi expun viaţa şi bunurile materiale dacă nu respectă legislaţia în domeniul situaţiilor de urgenţă, iar numărul evenimentelor să scadă, pentru ca viaţa şi bunurile dâmboviţenilor să nu fie puse în pericol. Compartiment Informare şi Relaţii Publice

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial