26 septembrie 2022
ISU Dâmboviţa – ATENŢIE la sursele de încălzire!

ISU Dâmboviţa – ATENŢIE la sursele de încălzire!

Sezonul rece „s-a instalat” , temperaturile pe timpul nopţii au scăzut, iar pentru asigurarea confortului termic în locuinţe cetăţenii utilizează mijloacele de încălzire locală. Frigul îndeamnă şi unele persoane fără posibilităţi să-şi confecţioneze singure instalaţii de încălzire, recurgând la tot felul de improvizaţii.

În marea majoritate a cazurilor, improvizaţiile, fie că sunt făcute la sistemele de încălzire, la instalaţiile de gaze sau cele electrice, conduc la adevărate dezastre şi tragedii, provocând explozii, incendii, explozii urmate de incendiu sau intoxicări cu monoxid de carbon, care se soldează adesea cu pierderi de vieţi omeneşti, persoane rănite şi pagube materiale importante.

Având în vedere evenimentele produse în ultima perioadă în judeţul Dâmboviţa şi pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, Serviciul Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa vă reaminteşte câteva măsuri elementare ce trebuie respectate înainte de utilizarea sistemelor de încălzire locală:

– verificarea periodică, cu personal autorizat, a instalaţiilor electrice, instalaţiilor de alimentare cu gaze şi instalaţiilor de încălzire centrală, eliminându-se eventualele defecţiuni sau improvizaţii, dacă este cazul;

– sobele şi coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de persoane specializate şi autorizate;

– zidăria şi tencuiala coşurilor de fum vor fi verificate periodic şi bine întreţinute pentru a nu prezenta fisuri sau crăpături ce ar permite ieşirea în încăperi sau poduri, a gazelor calde, a fumului sau a scânteilor;

– nu depozitaţi în podurile locuinţelor plante furajere, materiale inflamabile sau materiale combustibile (textile, hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea aprinde de la coşurile pentru evacuarea fumului; – amplasaţi în faţa uşiţelor sobelor o cutie metalică sau o coală de tablă de 70 x 50 cm, aceasta asigurând protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;

Pentru siguranța locuinței sau gospodăriei dvs, se interzice:

• utilizarea mijloacelor de încălzire (de orice tip) fără a fi supravegheate sau lăsate sub supravegherea copiilor; • utilizarea altui tip de combustibil decât cel destinat alimentării sobei (ex.nu se vor utiliza lemne pentru alimentarea unei sobe alimentate pe gaze); • depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore, în încăperile în care sunt amplasate sobele; • depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor sau uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor; • utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare; • aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile; • funcţionarea sobelor supraîncălzite;

• utilizarea instalaţiilor electrice (conductori, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranţe, prelungitoare etc) şi a consumatorilor electrici (de orice fel) cu defecţiuni sau improvizaţii. Se va utiliza numai aparatură electrică omologată;

• suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori; • utilizarea instalaţiilor de alimentare cu gaze (conducte, robinete, arzătoare etc.) şi a consumatorilor alimentaţi cu gaze (maşini de gătit, centrale termice, sobe etc.) cu defecţiuni sau improvizaţii. Se vor utiliza numai consumatori omologaţi;

• folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete; • folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri; • încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată;

• folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun; • transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate; • păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz şi altele asemenea, în locuri în care au acces copiii; • nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea acestora în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune; • depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea), în podurile clădirilor; • folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile;

CETĂŢENI!

Trebuie conştientizat faptul că improvizaţiile de orice natură, în marea lor majoritate, duc la evenimente cu urmări catastrofale.

Mulţi dintre cei care recurg la improvizaţii se gândesc că fac economie la bani, dar nu conştientizează că în realitate fac „economie” la viaţă. În primul rând la viaţa proprie, la viaţa familiei lor şi la viaţa celor din jur.

Renunţaţi la IMPROVIZAŢII – Protejaţi-vă viaţa şi bunurile ! Nu uitaţi – „PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA” !

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial